Huisregels

De huisregels zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

 1. De beheerder
  Het discussieplatform en schouders.nl worden beheerd door Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders: de beheerder. Mochten bezoekers zich naar het oordeel van de beheerder misdragen dan heeft de beheerder het recht om bezoekers het recht tot posten te ontnemen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.
   
 2. Registratie
  Om je te registreren op schouders.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van schouders.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven aan het platformbeheer. Dit kan per e-mail naar info@schouders.nl.
   
 3. Plichten gebruikers
  De gebruiker zal bij het plaatsen van berichten de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerder. De gebruiker ontvangt direct een ban of er volgt een sanctie volgens het bansysteem.
   
 4. Wat is niet toegestaan op schouders.nl?
  1. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet
   Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst, beperking, geaardheid of levensovertuiging en/of bedreigend en/of anderszins in strijd is met de wet, dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.
    
  2. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust
   Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.
    
  3. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal
   Het is voor gebruikers niet toegestaan om (soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op schouders.nl. Ook berichten, foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd
    
  4. Reclame maken, spammen
   Spam is op geen enkele manier toegestaan op schouders.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail. Ook links naar veilingsites en advertentiesites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan.
    
  5. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen
   Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.
    
  6. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken, petities en oproepjes zonder medeweten van de beheerder
   Gebruikers kunnen in hun profiel aangeven of zij voor gericht onderzoek benaderd mogen worden. Deze onderzoeken zullen altijd vanuit de beheerder begeleid worden. Het is niet toegestaan om gebruikers rechtstreeks en zonder medeweten van de beheerder te benaderen voor onderzoek of hiervoor zoekvragen binnen het discussieplatform uit te zetten. Vragen over gericht onderzoek en de bereikbaarheid van gebruikers kunnen via info@schouders.nl aan de beheerder worden gesteld.
    
  7. Verwijderen topics i.v.m. privacy gevoeligheid
   Persoonlijke discussie met aantoonbaar privacygevoelige kwesties worden op verzoek van de discussie-opener verwijderd. Schouders.nl conformeert zich hiermee aan de op 11 december 2007 gepubliceerde “Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op Internet” van het College Bescherming Persoonsgegevens.
    
  8. Verwijderen van OpeningsPosts (OP)
   Bij herhaaldelijk verwijderen van OP zonder duidelijke reden met betrekking tot de privacy ontvangt de betreffende TopicOpener een waarschuwing. Mocht de gebruiker deze waarschuwing niet tot zich nemen zullen er, conform regels van het bansysteem, stappen worden ondernomen.
    
  9. Offtopic gaan binnen topics
   Het is niet toegestaan om offtopic te gaan binnen de topics op het discussieplatform. Offtopic-posts kunnen door de moderators zonder overleg offline worden gehaald.
    
  10. Reclame eigen bedrijf, webshops en commerciële producten
   Het platform mag niet worden gebruikt voor reclame voor eigen bedrijven, webshops of commerciële producten. Wanneer een topic of bericht een puur commerciële functie heeft, bijvoorbeeld structureel aanbod van een zelfde soort artikel(en)/diensten dan houdt schouders.nl zich het recht voor dit als spam te zien. Binnen het thema Vraag&Aanbod mogen producten en diensten worden uitgewisseld mits ze specifiek gericht zijn op de doelgroep van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders.
    
  11. Op de man spelen/provocatie richting mede-gebruikers
   Het plaatsen van berichten die als op de man spelend of provocerend richting mede-gebruikers kunnen worden beschouwd, is niet toegestaan. De beheerder zal desbetreffende berichten beoordelen, waarbij overtreding wordt bestraft via het bansysteem.
    
  12. Bedreiging medewerkers en mede-gebruikers.
   Schouders.nl vindt bedreiging, agressie, geweld, intimidatie en provocerend gedrag tegen medewerkers en mede-gebruikers onacceptabel.

   Als bedreiging zal worden gezien:
    
   • Verbale bedreiging en/of intimiderend taalgebruik via het platform en via email, telefoon en/of enig ander kanaal. Fysieke bedreiging.
   • Provocerend/ intimiderend gedrag.
   • Bedreiging en intimidatie via derden.
   • Bij een “bedreiging” zal de beheerder op het forum direct, volgens regel nr. 5 van de huisregels, de berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf. De desbetreffende gebruiker zal direct een permaban ontvangen, waarover niet met de beheerder kan worden gecorrespondeerd. Een eventueel topic zal offline gehaald worden. Daarnaast zal er worden beoordeeld of er aangifte van bedreiging kan worden gedaan bij de politie zoals omschreven in artikel 284 danwel 285 van het Wetboek van Strafrecht.
     
 5. Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

  De beheerder kan indien nodig contact opnemen met de “abuse afdeling” van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

  Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het platform dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban, er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.
   

  • De beheerder kan berichten wijzigen of verwijderen zonder waarschuwing vooraf.  
  • Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
  • De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een huisregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het zogenaamde bansysteem gehanteerd:
   • eerste overtreding: waarschuwing
   • tweede overtreding: 24 uurs-ban
   • derde overtreding: 48 uurs-ban
   • vierde overtreding: een weekban
   • vijfde overtreding: een maandban
   • permaban (kan tevens direct worden gehanteerd bij ernstige misdragingen en spam)
     
 6. Iemand anders misdraagt zich. Wat kun je doen?
  Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de beheerder, die zal indien nodig actie ondernemen. Je kunt de beheerder bereiken via info@schouders.nl.

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.