Schouders
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Sport en hobby
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Levend verlies

Wanneer er in je gezin sprake is van een kind met een aandoening, beperking of ziekte doet dat de overige gezinsleden veel verdriet. Dit is een vorm van levenslange rouw, die ook wordt aangeduid met de term ‘levend verlies’. Het gaat over het verdriet dat altijd kan oplaaien, verwacht of onverwacht en dat soms verergert door de jaren heen.

Rouwtherapeut Manu Keirse heeft een aantal mooie en verhelderende filmpjes over dit onderwerp. Via YouTube zijn diverse filmpjes over dit onder werp te vinden. Hieronder hebben we er ook twee voor je toegevoegd.

Verder kun je luisteren naar de Podcastserie ‘Levend verlies’ deze gaat over terugkerende gevoelens van verdriet en rouw bij ouders van een kind met een beperking of chronische aandoening. Edith Raap en Odet Stabel spreken met ouders en hulpverleners en proberen een brug tussen hen te slaan. Hoe ervaren ouders levend verlies en hoe kunnen hulpverleners ouders ondersteunen.

Begeleiding

Ook bij deze vorm van rouw kun je begeleiding krijgen. De website Levend Verlies organiseert bijvoorbeeld thema avonden en verdiepingsavonden. Via je gemeente kun je wellicht ondersteuning krijgen door een Rouw en verliestherapeut in jouw regio.