Zorg en professionals

Elk kind heeft andere zorg nodig. Met de juiste verwijzing kun je verschillende soorten begeleiding en zorg krijgen. Om deze zorg te kunnen betalen bestaan er verschillende regelingen en tegemoetkomingen. Werk goed samen met alle professionals om je heen. Zo bereiken jullie het meest en krijgt jouw kind de beste zorg.

Zorg en onderwijs

Elk kind heeft andere zorg nodig. Gaat jouw kind naar de dagbesteding? Of krijgen jullie begeleiding aan huis? Met de juiste verwijzing kun je verschillende soorten begeleiding en zorg krijgen.

Dagbesteding
Er bestaan allerlei soorten dagbesteding. Voor kinderen tot 5 jaar die extra steun nodig hebben in hun ontwikkeling is er bijvoorbeeld 'vroegbehandeling'. Heeft je kind ernstige ontwikkelingsproblemen dan kan het tot 7 jaar naar een medisch kinderdagverblijf (MKD). In veel gevallen kun je ook met je kind terecht bij de reguliere kinderopvang.

Begeleiding aan huis
Ook begeleiding aan huis kan er op verschillende manieren uitzien. Heeft je kind alleen dagelijkse verzorging nodig zoals hulp bij het aankleden? Of heeft je kind ook medische verzorging nodig?

Therapie
Om de ontwikkeling te stimuleren hebben veel zorgintensieve kinderen therapie nodig. Soms is de therapie al onderdeel van de dagbesteding.

Onderwijs
Alle scholen in Nederland hebben een zorgplicht. Dit betekent dat zij alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek moeten geven. Soms is er meer ondersteuning nodig dan een standaard school kan geven. In dit geval kan je kind naar het speciaal onderwijs.

Financiën en wetgeving

De zorg voor jouw kind brengt extra kosten met zich mee. Gelukkig bestaan er verschillende regelingen en tegemoetkomingen om je hierbij te ondersteunen.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Wil je zelf kunnen bepalen wat voor zorg, begeleiding en hulpmiddelen je kind krijgt? Vraag dan een een PGB aan. Een PGB is een geldbedrag waarmee je zelf zorg en begeleiding kunt inhuren. Dit geeft je controle, maar kost je ook extra tijd.

Zorg in natura (ZIN)
Bij ZIN krijg je zorg, begeleiding en hulpmiddelen via de gemeente. De gemeente heeft een contract met zorginstellingen en betaalt en regelt deze zorg voor jou. Je kan dus minder meebeslissen over de zorg die je krijgt.

Geldzorgen en schulden
Door alle extra kosten die de zorg voor je kind met zich meebrengen, kun je geldzorgen hebben. Er zijn mensen bij het Jeugdteam die je hierbij kunnen ondersteunen.

Wetgeving
Bij de verschillende soorten zorg horen ook verschillende wetten. De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zorgt er bijvoorbeeld voor dat je recht hebt op hulpmiddelen waarmee je kind zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Samenwerken met professionals

Met een heel team aan zorgprofessionals, is het belangrijk dat jullie onderling goed samenwerken. Stel al je vragen, geef je grenzen aan en zorg voor een goede administratie. Ook bij therapie is het belangrijk om altijd door te vragen.

Stel je vragen
Het is prettig om goed zicht te houden op alle beslissingen die er rondom jouw kind worden genomen. Bereid je zo goed mogelijk voor op gesprekken. Bijvoorbeeld door je in te lezen of je vragen van tevoren op papier te zetten. Door alle vragen ook echt te stellen, begrijp je beter wat er gebeurt en kun je besluiten of je het er wel of niet mee eens bent.

Neem iemand mee
Bij belangrijke gesprekken kan het handig zijn om iemand mee te nemen: twee horen en weten altijd meer dan één. Je partner of iemand anders kan de vragen stellen waar jij misschien niet aan denkt. Ook kan degene die je meeneemt meeluisteren en eventueel aantekeningen van het gesprek maken.

Vervolgafspraak
Bij belangrijke gesprekken krijg je zo vaak zoveel informatie, dat het goed kan zijn om gelijk een (telefonische) afspraak te maken voor een vervolgmoment. Op dat moment kun je de vragen die je bent vergeten alsnog stellen of controleren of je alles wel goed hebt begrepen.

Eén iemand om je vragen aan te stellen
Zodra je te maken krijgt met veel verschillende professionals, kan het fijn zijn als er één centraal iemand is waaraan je jouw vragen kunt stellen. Iemand die de regie pakt. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn vanuit een wijkteam van de gemeente of de zorginstelling waar je kind komt. Vraag wat er mogelijk is bij het Jeugdteam of de professionals met wie je contact hebt.

Zeggenschap van ouders
Wanneer artsen of een gedragswetenschapper een behandeling of onderzoek bij je kind willen doen, hebben ze hiervoor jouw toestemming als ouder nodig. Je hebt als ouder daarmee ook recht op alle informatie die je nodig hebt om een goed besluit te kunnen nemen. Wanneer je kind kan meedenken, is vanaf twaalf jaar ook zijn of haar toestemming vereist. Vanaf 16 jaar beslist een kind zelf.

Durf nee te zeggen
Wanneer iets echt niet prettig voelt, heb je altijd het recht om nee te zeggen. Je kunt vragen wat er nog meer mogelijk is voor bijvoorbeeld medicatie, onderzoek, behandeling of vormen van therapie. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel belangrijk dat er een goede oplossing komt. Een oplossing waar zowel jij en de professional het allebei mee eens zijn.

Een second opinion
Op het moment dat je er met een arts of andere professional niet goed uitkomt, kun je altijd een second opinion vragen. Bij een second opinion laat je je kind opnieuw onderzoeken door een andere arts. Als je een second opinion doet, is het handig als je een goede administratie hebt bijgehouden. Zo kan een nieuwe professional zich goed inlezen in de medische geschiedenis en behandelvoorstellen van jouw kind. Soms maakt een ziekenhuis ook gebruik van een digitaal patiënten-portaal. Andere artsen kunnen dit onder strikte privacy voorwaarden inkijken.

Advies van andere ouders
Soms kan het ook helpen om andere lotgenoten te vragen welke oplossing zij voor hun kind hebben gekozen en waarom. Dit kan bijvoorbeeld via online fora van een cliënt- of patiëntenorganisatie. Advies van andere ouders kan helpen en bijvoorbeeld zicht geven op welke alternatieven er mogelijk zijn. Uiteindelijk zijn kinderen en gezinnen wel verschillend: wat voor hen heeft gewerkt hoeft niet automatisch ook te werken voor jullie en jullie kind.

Even loslaten
Er kunnen momenten zijn waarop het voor korte of langere tijd niet meer lukt om alles zelf te regelen. Omdat er teveel tegelijk op je af komt, je regel-moe bent of overbelast raakt, bijvoorbeeld. Overleg dan of je partner, iemand uit je omgeving of een professional het tijdelijk van je kan overnemen.