Het gezin

Vragen en antwoorden

Het runnen van een huishouden waarin een kind met een beperking opgroeit

Het zorgen voor een kind met een beperking kost vaak meer tijd. Daarbij komen ook een hoop 'regeldingen' kijken. Belangrijk om in gedachten te houden is dat niet alles perfect hoeft. Goed is ook gewoon goed. Je kan het jezelf makkelijker maken met bijvoorbeeld een stofzuigrobot of door een huishoud(st)er in te huren.

En voel je vooral niet schuldig als je anderen om hulp vraagt. Het is heel normaal om soms hulp nodig te hebben.

Misschien wil je hierover praten met lotgenoten. Kijk dan hier.

Maatschappelijk werker

Het creëren van gezamenlijke momenten (bijvoorbeeld samen eten of een spelletje doen)

Wanneer je gezamenlijke momenten wilt met het gezin dan is de beste tip misschien wel het gewoon te doen.

Misschien is het handig om het in te plannen zodat je dingen voor kunt bereiden. Maar je kunt ook op het moment zelf kijken wat er nodig is en dit samen met de anderen oplossen. Het kan misschien helpen om een oppas of thuiszorg erbij te hebben. Iemand die speciaal op je kind met beperking let zodat jij je aandacht makkelijker op anderen kan richten tijdens bijvoorbeeld een spelletje.

Misschien wil je hierover praten met lotgenoten. Kijk dan hier.

Maatschappelijk werker

Met mijn partner over zaken rond mijn kind met een beperking praten

Het kan soms lastig zijn om met je partner te praten over zaken rondom je kind. Misschien omdat jullie over sommige dingen anders denken of omdat je er emotioneel van wordt. Toch is het goed om met elkaar te praten. Neem er de tijd voor. Plan het in. Neem er een lekker drankje bij en zorg dat je niet gestoord kan worden. Luister goed naar elkaar.

Als je hulp nodig hebt omdat het niet lukt samen kun je naar de huisarts gaan. Die kan je helpen of misschien doorverwijzen naar een psycholoog voor individuele therapie of voor therapie samen.

Maatschappelijk werker

Met naaste familie over zaken rond mijn kind met een beperking praten

Soms kan praten met je naaste familie over je kind met een beperking moeilijk zijn. Om het makkelijker te maken kun je verschillende dingen doen. Maak een folder over je kind. Leg daarin bijvoorbeeld de beperking uit en waar je kind en jij behoefte aan hebben. Je kunt hetzelfde ook doen door een brief te schrijven. Grootouders kun je een folder geven van de BOSK speciaal gemaakt voor grootouders.

Misschien wil je hierover praten met lotgenoten. Kijk dan hier.

Maatschappelijk werker

Als gezinsleden op een goede manier met elkaar omgaan

Soms is het moeilijk om binnen een gezin goed met elkaar om te gaan. Het is goed om naar elkaar te luisteren en te horen wat de behoeftes van iedereen zijn.

Wanneer je als gezin hulp nodig hebt kun je naar de huisarts gaan die je door kan verwijzen voor therapie bij een psycholoog of naar de praktijkondersteuner of maatschappelijk werker die bij de huisartsenpraktijk hoort.

Misschien wil je hierover ook praten met lotgenoten. Kijk dan hier.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Problemen met elkaar bespreken en samen komen tot oplossingen

Het kan soms lastig zijn om met iemand te praten over zaken rondom je kind. Misschien omdat jullie over sommige dingen anders denken of omdat je er emotioneel van wordt. Toch is het goed om met elkaar te praten. Neem er de tijd voor. Plan het in. Neem er een lekker drankje bij en zorg dat je niet gestoord kunt worden. Luister goed naar elkaar. Zorg dat je samen niet alleen over de problemen praat maar vooral ook samen kijkt naar mogelijke oplossingen. Kijk of je samen een weg kunt vinden waar je allebei tevreden mee bent.

Als je hulp nodig hebt omdat het niet lukt samen kun je naar de huisarts gaan. Die kan je helpen of misschien doorverwijzen naar een psycholoog voor individuele therapie of voor therapie samen.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Elkaar steunen tijdens moeilijke periodes

In moeilijke periodes is het goed om naar elkaar te blijven luisteren. Neem bewust de tijd voor elkaar. Hier kan je nog wat meer lezen over praten met je partner. Hier over praten met familie.

Maatschappelijk werker Orthopedagoog

De invloed die de beperking van mijn kind kan hebben op relaties binnen en buiten het gezin (bijvoorbeeld veranderingen in de partnerrelatie, minder tijd voor andere kinderen, minder tijd voor sociale contacten)

Vraag jezelf eens af waarom je deze vraag hebt? Gaat er iets niet goed? Wat gaat er niet goed? En hoe kun je daarmee omgaan?

Belangrijk is het dat je bewust tijd vrijmaakt voor de mensen waar je een relatie mee hebt/wil. Voor je partner, maar ook voor andere kinderen, familie en vrienden. Omdat een kind met een beperking vaak veel tijd vraagt, is het normaal dat je soms minder tijd hebt voor andere mensen. Bespreek dit met ze en leg ze de situatie uit.

Als je hier met een professional over wilt praten dan kan een huisarts je doorverwijzen naar een psycholoog.

Huisarts Psycholoog

Komen tot een andere verdeling van de huishoudelijke taken en zorgtaken tussen mijn partner en mij en eventueel andere gezinsleden

Om tot een verdeling te komen is het handig om met elkaar te praten. Wie kan en wil wat doen? Waarom wil je dat? Durf dit met elkaar te bespreken.

Eventueel kun je denken aan ondersteuning vanuit Zorg in Natura of een Persoonsgebonden budget. Iemand anders kan dan de zorg voor je kind op zich nemen terwijl jij meer tijd krijgt voor het huishouden. Ook kan een huishoudelijke hulp een uitkomst zijn.

Misschien wil je hier ook met lotgenoten over praten. Kijk dan hier.

Herkennen van gedragsveranderingen bij andere gezinsleden (bijvoorbeeld teruggetrokken, agressief of overbeschermend gedrag)

Je bewust zijn van mogelijke veranderingen is de eerste stap. Van daaruit kan je goed gaan kijken naar de persoon waar het om gaat. Sommige gedragsveranderingen kunnen heel normaal zijn in bijvoorbeeld een verwerkingsproces of in het leren omgaan met dingen.

Het kan fijn zijn om daar eens met iemand over te praten. Dat kan een orthopedagoog zijn maar ook iemand die dicht bij je gezin staat zoals een buurvrouw of een fysiotherapeut die vaak langskomt.

Dingen waar je op kunt letten kunnen veranderingen in eten, slapen, plassen en poepen zijn. Als je wilt weten hoe je kunt omgaan met een gedragsverandering dan kun je hier kijken.

Tips voor omgang met gedragsveranderingen bij andere gezinsleden

Snap je waarom iemands gedrag is veranderd? Dat is de eerste vraag die je jezelf kunt stellen. En herkent de persoon zelf ook dat zijn gedrag is veranderd?

Om iemand te helpen is het goed om goed te luisteren naar die persoon. Laat het merken wanneer je ziet dat de ander het moeilijk heeft, stel hem gerust. Jullie hoeven niet altijd te praten, maar een hand op een schouder of aangeven wat je zelf moeilijk vind, kan al helpen.

Wanneer de persoon er zelf problemen mee heeft en meer hulp nodig heeft, dan kun je samen hulp zoeken bij bijvoorbeeld een psycholoog of (voor kinderen) een orthopedagoog of speltherapeut. Je kunt je daarnaar laten doorverwijzen door een huisarts.

Huisarts Orthopedagoog Psycholoog

Met mijn partner op één lijn komen in de opvoeding van mijn kind met een beperking

Om samen op één lijn te komen is het belangrijk om met elkaar te praten en te bespreken welke regels er zouden moeten zijn in de opvoeding. Belangrijk is elkaar niet af te vallen waar kinderen bij zijn. Steun elkaar en bespreek later op een rustig moment wat er gebeurde en hoe je erover denkt.

Als je hier samen hulp bij nodig hebt kan je contact zoeken met bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, het consultatiebureau of de praktijkondersteuner van de huisarts.

Huisarts Maatschappelijk werker

Het opvoeden van mijn andere kinderen

Handig is om je te bedenken waarom je deze vraag hebt. Ben je onzeker? Lijken dingen in je opvoeding niet te werken?

Belangrijk is om te weten dat niemand zijn kinderen probleemloos opvoedt. Iedereen loopt wel eens tegen dingen aan en moet op zoek naar een oplossing. Alle kinderen hebben regels en grenzen nodig. Of ze nou een beperking hebben of niet.

Tips over opvoeden kan je vinden op Opvoeden.nl of bijvoorbeeld in de boekjes die je van het consultatiebureau krijgt. 

Als je graag eens met iemand hierover praat en tips wil krijgen kun je hier kijken.

Voldoende aandacht kunnen hebben voor mijn andere kinderen naast de zorg voor mijn kind met een beperking

Voor elk kind is aandacht van de ouders belangrijk. Soms is het moeilijk je aandacht te verdelen als een van de kinderen een beperking heeft en daardoor veel toezicht nodig heeft.

Er zijn verschillende mogelijkheden om tijd vrij te maken voor de andere kinderen. Denk bijvoorbeeld aan een (specialistische) oppas/thuiszorg voor je kind met een beperking. Of ga met een van de kinderen een dag op pad terwijl je partner op de andere kinderen past. Ook kan je kind met een beperking uit logeren. En voel je vooral niet schuldig als je de televisie als oppas gebruikt. Dat is heel normaal en helemaal niet erg.

Extra oog hebben voor de ontwikkeling van mijn andere kinderen (bijvoorbeeld hun reactie op het kind met een beperking, bijzonder gedrag, te veel helpen)

Het is goed om je bewust te zijn van de ontwikkeling van elk kind. Elk kind volgt zijn eigen ontwikkeling en heeft daar ruimte voor nodig. Op Opvoeden.nl kun je informatie vinden over de ontwikkeling van kinderen.

Als je je zorgen maakt, wat heel normaal is, kan het goed zijn om met iemand anders die jouw kind goed kent te praten. Misschien zijn sommige dingen heel normaal maar zie je dat zelf niet goed. Iemand die dan van een kleine afstand meekijkt kan dan fijn zijn. Dit kan iemand binnen je eigen netwerk zijn. Een buurvrouw of bijvoorbeeld de fysiotherapeut van je andere kind. Soms kan een professional speciaal voor je kind helpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een kinderpsycholoog, orthopedagoog, speltherapeut of dramatherapie.

Broertjes/zusjes ondersteunen in het omgaan met hun broertje/zusje met een beperking (bijvoorbeeld spelen, contact maken, tillen, verzorgen, helpen, moeilijk gedrag)

Belangrijk is dat alle kinderen vooral gewoon kind kunnen zijn en plezier hebben samen. Als een van de kinderen een beperking heeft, is het soms zoeken voor iedereen hoe je daarmee om kan gaan. Praat daarover met elkaar.

Als je gedragsveranderingen opmerkt en daar wat mee wil dan kan je hier kijken.


Het kan ook fijn zijn voor de broertjes en zusjes (brusjes) om in contact te komen met lotgenoten om ervaringen te delen. Kijk dan hier.

Wanneer je kind met beperking een revalidatietraject volgt, dan is de omgang met brusjes een onderwerp dat aan bod hoort te komen. Je kunt het zelf aankaarten bij bijvoorbeeld de revalidatiearts of orthopedagoog.

Soms is het ook mogelijk dat de fysiotherapeut tegelijk met alle kinderen aan de slag gaat. Zo kan een brus mee-oefenen/spelen met zijn gehandicapte broer of zus.

Fysiotherapeut Orthopedagoog Revalidatiearts

2 reacties

MP Geplaatst op 20 jan. 2019 21:08:19
"Hier kan je nog wat meer lezen over praten met je partner." klikken op "hier" leidt tot cirkelverwijzing binnen website, niet naar extra tekst. Waar vind ik die?
Karen van Meeteren Geplaatst op 11 mrt. 2019 14:14:51
Beste MP, De verwijzing waar je op doelt verwijst naar de tekst 'Met mijn partner over zaken rondom mijn kind met beperking praten'. Door de nieuwe opbouw van de website had je deze tekst misschien al lang gevonden voordat je op de link klikte om meer te lezen? Misschien zou je kunnen googlen op 'praten met partner' als je meer wilt lezen. Er is heel veel te vinden over dit onderwerp. Ik hoop dat dat je wat helpt. Vriendelijke groet, Karen

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.