Middelbaar onderwijs

Onderwerpen

Voortgezet regulier onderwijs

Wanneer jouw kind in staat is om regulier voortgezet onderwijs te volgen kun je met de desbetreffende middelbare school afspraken maken over extra ondersteuning, extra begeleiding en zaken als extra tijd bij examens.

Blijkt het toch niet te lukken op een Reguliere Middelbareschool, dan kan je kind altijd nog overstappen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Je kind kan op twee manieren instromen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs:

1. Vanuit de basisschool of het speciaal basisonderwijs
Wanneer je je kind aanmeldt bij het voortgezet speciaal onderwijs gaat de school onderzoeken of je kind de ondersteuning die de school biedt, echt nodig heeft. Daarnaast is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig om toegelaten te worden. De school moet deze aanvragen bij het samenwerkingsverband in jullie woonplaats.

Het kan zijn dat je kind geen toelaatbaarheidsverklaring krijgt. Als dat het geval is dan gaat de school samen met jullie op zoek naar een reguliere school, waar jullie kind passende ondersteuning kan krijgen.

2. Vanuit het regulier voortgezet onderwijs
Het kan zijn dat je samen met de school van je kind merkt, dat de school niet langer die extra ondersteuning kan bieden die je kind nodig heeft en deze ondersteuning ook niet geboden kan worden binnen een andere reguliere school. Als dat het geval is, dan komt je kind mogelijk in aanmerking voor een plaatsing op het voortgezet speciaal onderwijs.

De school zal dan een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Wanneer deze wordt gegeven, kun je je kind aanmelden bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De toelaatbaarheidsverklaring geeft niet automatisch recht op plaatsing op die school. Over de toelating zelf beslist het bevoegd gezag van de school.

Wil je meer lezen over wat je kind gaat leren op het speciaal voortgezet onderwijs? Kijk dan hier

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.