Lager regulier onderwijs

Onderwerpen

Een geschikte school

In het kader van Passend Onderwijs wil men dat zoveel mogelijk kinderen een plek vinden in het regulier onderwijs. Het kan daarom goed zijn om te gaan kijken op verschillende scholen en daarbij het gesprek aan te gaan over de beperking of aandoening van je kind. Tegelijkertijd kun je ook op speciale scholen gaan kijken. Je krijgt dan een beeld van de scholen en kan dan misschien makkelijker inschatten waar jouw kind het beste op zijn plek is.

Het is erg belangrijk dat een (reguliere) school positief staat ten opzichte van de aanmelding van je kind op de school. Ook is het belangrijk dat de school goed inziet wat de beperking of aandoening van je kind inhoudt en wat ze kunnen verwachten.

Met de (reguliere) school kun je ook bespreken welke hulp je kind nodig heeft. Daarbij kun je overleggen wie waar de verantwoordelijkheid voor kan nemen. Lees hier hoe een andere ouder dit met succes aanpakte.

Heb je hulp nodig bij het vinden van een geschikte school? Je kunt altijd een onderwijsconsulent inschakelen.

Heeft jouw kind ontwikkelingsproblematiek? Kijk dan eens op deze website die vol staat met tips over het vinden van een geschikte school.

Er zijn ook organisaties die zich hard maken voor inclusief onderwijs. Daar kun je ook contact mee opnemen. Wellicht kunnen zij iets voor je betekenen. 

Regulier onderwijs

Wanneer je kiest voor het regulier onderwijs dan meld je je kind aan bij het samenwerkingsverband van de school. Via de school zelf of via internet kun je daarvoor een aanmeldingsformulier krijgen. De school onderzoekt vervolgens of en hoe ze de juiste zorg aan je kind kunnen leveren. De school heeft zorgplicht. Dit betekent dat ze verplicht zijn ervoor te zorgen dat je kind naar school kan. Eerst moeten ze kijken hoe dit binnen de eigen school kan. En anders of het op een andere school binnen het samenwerkingsverband kan. Kom je er niet uit samen met de school? Je kunt dan contact opnemen met de landelijke onderwijsconsulenten of met het Steunpunt Passend onderwijs.

Het zorgteam van je kind kan je ook helpen met het vinden van een geschikte school. Zij kunnen zorgen dat de juiste mensen betrokken worden. Bijvoorbeeld als er een orthopedagogisch onderzoek nodig is, of een maatschappelijk werker voor het regelwerk.

Gastplaatsing
Naast een volledige plaatsing op het reguliere onderwijs is een gastplaatsing ook mogelijk. Hierbij zit je kind hoofdzakelijk op een speciale school maar daarnaast één of twee dagen op een reguliere school. Dit wordt de symbiose regeling genoemd. Wanneer je dit wilt, dan meld je je kind aan bij de speciale school. Daarna overleg je met de speciale school over je wens tot een gastplaatsing op een reguliere school. Je kunt dan zelf contact leggen met een reguliere school. Ook hierbij kan het zorgteam je ondersteunen.

Ziek kind
Wanneer je kind (chronisch) ziek is kun je contact opnemen met ziezon. Zij ondersteunen scholen en hun zieke leerlingen. Hetzelfde geldt voor Stichting Zorgeloos naar School, die zich inzetten voor goede zorg voor leerlingen met een chronische aandoening.

Daarnaast heeft het ziekenhuis waar je komt waarschijnlijk een afdeling Educatieve Voorzieningen of zijn er onderwijsconsulenten ‘onderwijsondersteuning zieke leerlingen’ op afroep beschikbaar. Deze kun je altijd vragen je te helpen.

Soms is er webcam onderwijs mogelijk, waarbij je kind vanuit het ziekenhuis in de klas aanwezig kan zijn door middel van een webcam. Een soortgelijk iets zijn de AV1Robots waarvan er 21 rouleren in Nederland.

Heeft de school van jouw kind geen mogelijkheid tot webcam onderwijs? Misschien is thuisnaarschool iets voor jouw kind. 

Extra ondersteuning bij schoolwerk

Als je denkt of merkt dat extra ondersteuning nodig is, dan kun je dit eerst met de docent bespreken. Die kan samen met jou en je kind bekijken wat er nodig is.

Vervolgens kan er samen bepaald worden wie daarvoor ingeschakeld kan worden. Gaat het om inhoudelijke begeleiding? Of is plannen en overzicht over het huiswerk bewaren een probleem? Afhankelijk van het soort begeleiding dat nodig is, kan een Intern Begeleider vanuit de school helpen, of kan vanuit het persoonsgebonden budget iemand van buitenaf ingezet worden.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de docent de extra ondersteuning niet nodig vindt terwijl jij als ouder vindt van wel. Wat je dan kunt doen is bijvoorbeeld zelf iemand zoeken die bijles kan geven aan je kind.

Woon je in (de buurt van) Amsterdam? Kijk dan bij Cordaan. Zij geven extra ondersteuning wat betreft school voor kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand.

Heeft jouw kind ontwikkelingsproblematiek? Dan heeft Autipassendonderwijs heel veel tips. 

Regulieren buitenschoolse opvang (BSO)

Je kunt je wens om je kind naar een reguliere BSO te laten gaan het beste eerst met de BSO zelf bespreken. In een gesprek kun je uitleggen welke beperkingen of aandoeningen je kind heeft en welke mogelijkheden. Samen kun je dan kijken of ze je kind kunnen opvangen.

Een maatschappelijk werker kan je ondersteunen in het regelwerk. Ook weten zij vaak of de gemeente extra hulp beschikbaar heeft voor opvang op een reguliere BSO. 

Leerkrachten/begeleiders vaker spreken

Wanneer je zorgen om je kind hebt, is het logisch dat je nauw contact met de leerkrachten en begeleiders wilt onderhouden. Samen met de leerkracht van je kind kun je hiervoor een plan maken. Denk hierbij aan wekelijks even bellen, af en toe een e-mail sturen of het bijhouden van een communicatieschrift. 

Problemen op school

Als er problemen op school zijn, is het belangrijk dat je zo laag mogelijk insteekt. Dit betekent dat als er een probleem met jouw kind in de klas is, de docent het eerste aanspreekpunt is.

Bekijk hier een filmpje en wat vragen van hoe een gesprek met een docent zou kunnen verlopen.

Komen jullie er samen niet uit? Of blijkt het probleem toch wat groter te zijn dan gedacht? Dan is de teamleider de volgende die je aan kunt spreken. Daarna is de medezeggenschapsraad (MR) of de directie het volgende aanspreekpunt.

Een maatschappelijk werker kan eventueel ook helpen, wanneer je het zelf moeilijk vindt om iemand aan te spreken over een probleem.

Het Centrum voor Consultatie & Expertise kan in sommige gevallen helpen bij probleemgedrag op school. Ook kun je een onderwijsconsulent inschakelen.

Hier vind je veel tips over het aankaarten van problemen op school, toepasbaar in meerdere situaties. 

Het ligt natuurlijk helemaal aan wat voor soort problemen je kind heeft in de klas, maar soms kan een Anders Kijken naar Kinderen therapeut helpen. Is je kind bijvoorbeeld erg druk (of juist afwezig)? Misschien heeft het te maken met de prikkelverwerking. De AKK therapeut kan jullie hier meer over vertellen. 

1 reactie

Samen naar School Geplaatst op 25 jun. 2020 15:02:37
Graag wijzen wij ook op de Samen naar School klas als keuzemogelijkheid. Een Samen naar School klas biedt een stimulerende leeromgeving voor kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen in een reguliere school. Zij hebben een eigen aangepast klaslokaal. Zoveel mogelijk sluiten de kinderen aan bij de school; ze nemen deel aan activiteiten in en met de klas die bij hun leeftijd past. Zo leren kinderen met en zonder handicap elkaar kennen en begrijpen, wat goed is voor de ontwikkeling van alle betrokken kinderen. Uitgangspunt is dat ieder kind kan leren. Samen spelen, samen leren met leeftijdgenootjes op dezelfde school in de eigen buurt. Door mee te doen op de school in de wijk worden de kinderen omringd door een rijk taalaanbod, doen zij spelervaringen op en worden zij in hun ontwikkeling gestimuleerd. Kinderen leren van elkaar. Zie ook ons filmpje: https://youtu.be/3TMAROaCd-s Er zijn nu 36 Samen naar School klassen in NL en 10 in oprichting. Zie ook onze website: www.samennaarschool.nl.

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.