Lager speciaal onderwijs

Onderwerpen

Toelating tot het speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een beperking. De scholen zijn onderverdeeld in vier verschillende clusters. Op de website van de Rijksoverheid lees welke clusters dat zijn en voor welke kinderen elk cluster is. Ouders en Onderwijs schrijft er ook heel duidelijk over.

Wanneer je je kind op het speciaal onderwijs wilt hebben of wanneer het door omstandigheden moet, dan meld je je kind aan bij de betreffende school. De school onderzoekt vervolgens of je kind geschikt is voor de school. Ze vragen bijvoorbeeld informatie zoals een niveau-bepaling op. Bijvoorrbeeld bij het revalidatieteam waar je kind mogelijk in behandeling is. Vervolgens vraagt de school bij hun samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan. Als die er is, dan kan je kind naar het speciaal onderwijs.

De maatschappelijk werker van het zorgteam van je kind kan je eventueel helpen met het regelen van de toelating.

Het vervoer van en naar school wordt door de gemeente geregeld als je kind op speciaal onderwijs zit. Lees daarover hier meer.

Gastplaatsing
Naast een volledige plaatsing op het speciaal onderwijs is een gastplaatsing ook mogelijk. Hierbij zit je kind hoofdzakelijk op een speciale school maar daarnaast één of twee dagen op een reguliere school. Wanneer je dit wilt, dan meld je je kind aan bij de speciale school. Daarna overleg je met de speciale school over je wens tot een gastplaatsing op een reguliere school. Je kunt dan zelf contact leggen met een reguliere school. Ook hierbij kan een maatschappelijk werker je ondersteunen.

Handig om te bekijken is deze informatie over Passend Onderwijs en deze informatie over onderwijsconsulenten. 

Gespecialiseerde buitenschoolse opvang (BSO)

Vaak bieden speciale scholen ook buitenschoolse opvang aan. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met de school waar je kind naartoe gaat. Zij weten wie de aanbieder van de opvang is voor hun school.

Je kunt ook eens kijken bij Happy2Move. Dit is een zorginstelling die naschoolse dagbesteding biedt aan kinderen van 4 t/m 20 jaar met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking.

Het vervoer van en naar de BSO wordt nier door de gemeente geregeld als je kind op speciaal onderwijs zit. Je bent zelf verantwoordelijk. Lees daarover hier meer.

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.