Opvang

Onderwerpen

Regulier kinderdagverblijf

Soms is het voor een kind mogelijk om met een aantal aanpassingen toch naar een regulier kinderdagverblijf te gaan. Zo kan er ambulante zorg aangevraagd worden vanuit de gemeente. Er komt dan iemand vanuit een zorgaanbieder op het kinderdagverblijf om je kind en de leidsters te ondersteunen. Sommige gemeentes hebben de mogelijkheid om een extra leidster voor op de groep te betalen voor een paar uur per dag. Op die manier is er extra aandacht voor jouw kind mogelijk. Je kunt hierover informatie aanvragen bij jouw eigen gemeente. Maakt jouw kind gebruik van hulpmiddelen en krijgt het therapie? De therapeuten kunnen ook op het kinderdagverblijf komen om de leidsters uit te leggen hoe ze kunnen omgaan met jouw kind en de hulpmiddelen. In sommige steden bestaan er ook initiatieven om kinderen met een zorgbehoefte toch naar een regulier kinderdagverblijf te laten gaan. Een voorbeeld hiervan is Okido.

Vind je het lastig bovenstaande dingen zelf uit te zoeken? Als er in het zorgteam van jouw kind een maatschappelijk werker zit, kun je deze vragen je te helpen.

Medisch kinderdagverblijf

Een medisch kinderdagverblijf (MKD) biedt dagopvang voor kinderen tot zeven jaar met ernstige ontwikkelingsproblemen. Kinderen die naar een MKD gaan hebben een meestal een normale intelligentie, maar zijn om verschillende redenen achter geraakt in hun ontwikkeling. Op het MKD zorgt een team van deskundigen voor onderzoek en behandeling, om je kind te ondersteunen.

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.