Werk ouder

Onderwerpen

Dubbele kinderbijslag

Het kan zijn dat je in jullie specifieke situatie in aanmerking komt voor dubbele kinderbijslag. Je moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Je kind moet 3 jaar of ouder zijn, maar nog geen 18. Je kind moet bij jullie in huis wonen voor tenminste 4 dagen per week (en daar ook ingeschreven staan), én het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft vastgesteld dat jouw kind intensieve zorg nodig heeft. Soms kom je bovenop de dubbele kinderbijslag ook nog in aanmerking voor een extra bedrag aan kinderbijslag. Uiteraard moet je ook hierbij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Dubbele kinderbijslag krijg je niet zomaar en het kan soms best ingewikkeld zijn om uit te zoeken hoe je ervoor in aanmerking komt. Als er in het zorgteam van jouw kind een maatschappelijk werker zit, kun je deze altijd om hulp vragen. Ook kun je contact opnemen met een mantelzorgmakelaar voor hulp. Wil je het eerst zelf proberen uit te zoeken? Lees je dan goed in, bijvoorbeeld op de website van meerkosten of op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wil je veel meer tips over hoe je dubbele kinderbijslag aan kunt vragen, of heb je er klachten over? Kijk dan eens in deze Facebook groep waar meer dan 4000 ouders inzitten. 

Mantelzorg

Zorgen voor ons kind doen we allemaal vanzelfsprekend. Wanneer je kind ziek is, blijf je zelf ook een dagje thuis van werk en zorg je wat extra. Dat doet elke ouder. Maar wanneer je kind voor langere periode of altijd intensieve zorg nodig heeft, en het zorgen dus veel meer wordt dan de alledaagse zorg, dan ben je een mantelzorger.

Voor mantelzorgers zijn allerlei regelingen. Deze veranderen vaak, soms kun je het gevoel hebben er ook nog eens een dagtaak bij te hebben door alles hiervoor te moeten regelen. Als er in het zorgteam van jouw kind een maatschappelijk werker zit, kun je deze altijd om hulp vragen. Ook kun je contact opnemen met een mantelzorgmakelaar voor hulp. Als je het eerst zelf wilt proberen uit te zoeken zijn er een aantal handige websites, zoals deze pagina op regelhulp. Ook is er een website die helemaal gaat over mantelzorg. 

Kort- of langdurend zorgverlof

De Rijksoverheid heeft uitgebreid beschreven wanneer je zorgverlof kunt aanvragen en hoe je dit moet aanpakken. Ook lees je er wat je kunt doen wanneer je werkgever het er niet mee eens is. 

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is niet specifiek bedoeld voor de verzorging van bijvoorbeeld een ziek of beperkt kind, maar je kunt het er wel voor gebruiken. Je kunt dan een periode minder werken waarbij je wel zeker weet dat je weer terug kunt komen in je eigen functie met dezelfde uren.

Ouderschapsverlof is in principe onbetaald, maar er zijn werkgevers die daar vanaf wijken. Bijvoorbeeld omdat er in de CAO een regeling over is opgenomen. Ouderschapsverlof moet je schriftelijk aanvragen bij je werkgever.

Als je zelf ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof vergeet dan niet om het stop te zetten. Anders loopt het verlof door.

Hier lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlof. 

Zorg en werk combineren

Het combineren van de zorg voor je kind en daarnaast werken is niet altijd even makkelijk. Wil je meer inzicht in hoe je hierin een betere balans voor jezelf kunt creëren? Kijk dan bij de Zorg-Werk-Leven balanstool die je kan helpen om inzicht te krijgen in de indeling van jouw leven en hoe dat misschien anders kunt inrichten. Kijk voor ervaringsverhalen van andere ouders over hun werk hier. Je vindt er ook een tip voor een leuke Podcast.

Er bestaan verschillende mogelijkheden voor verlof van je werk. Zoals ouderschapsverlof of zorgverlof. Je kunt ook in gesprek gaan met de bedrijfsarts. Deze kan je helpen en adviseren met betrekking tot je werk.

Je kunt er ook voor kiezen jezelf uit te betalen via het Persoonsgebonden Budget (PGB). Je werkt dan voor je eigen kind. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. Lees erover op Per Saldo of bij het zorgkantoor.

Werk je als zelfstandige en kom je door de situatie in de financiële problemen? Dan kun je in sommige gevallen een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Bbz kan aangevraagd worden bij de gemeente.

De zorg voor mijn kind bespreken op werk

Wanneer je werkgever op de hoogte is van jouw situatie kan hij hier rekening mee houden. Misschien kunnen jullie samen tot oplossingen komen als het flexibeler verdelen van je werkuren of, als je werk dit toelaat, vaker vanuit huis werken.
Het is goed als je zelf het initiatief neemt voor het gesprek met je werkgever of collega’s. Waarbij het natuurlijk helpt als je werkgever op zijn of haar beurt ook uitnodigend is naar jou toe. Geef duidelijke je grenzen maar ook je mogelijkheden aan. Vergeet niet dat jouw situatie niet alleen maar een risico is. Je leert er ook een hoop van zoals goed plannen, problemen oplossen, daadkracht en samenwerken met heel veel verschillende soorten professionals. Het is belangrijk jezelf naar je werkgever en collega’s niet als een ‘probleem’ te zien. Wanneer je je toch bezwaard voelt, is het goed dit open te benoemen naar je werkgever, zodat je samen op zoek kunt gaan naar een passende oplossing.

Het is belangrijk om zo open en transparant mogelijk te zijn naar de werkgever. Zo kan de werkgever jouw situatie beter begrijpen en geef je hem/haar de kans om beter aan te sluiten op jouw behoeften. Ter ondersteuning mag je zelf verzoeken om een afspraak met de bedrijfsarts. Diegene kan meedenken in het proces.

Kijk voor ervaringsverhalen van andere ouders over hun werk hier. Je vindt er ook een tip voor een leuke Podcast. 

Ontslag

Het kan zijn dat je je baan kwijtraakt. Je bent dan werkloos en kunt een WW-uitkering aanvragen. Je hebt daarbij verschillende rechten en plichten. Wees je er van bewust dat wanneer je mantelzorger bent en je baan kwijtraakt, je bij het UWV vrijstelling van sollicitatieplicht kunt krijgen. 

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.