De toekomst

Onderwerpen

Begeleiden naar volwassenheid

Bij de opvoeding van je kind naar zelfstandigheid kun je als ouder van een zorgkind soms wel wat extra informatie en ondersteuning gebruiken. Een zorgkind loslaten is immers niet altijd gemakkelijk en veel kinderen kunnen nooit helemaal losgelaten worden.

We ontwikkelden de module ‘Anders vasthouden’ waarmee we je ingangen bieden om de mate van zelfredzaamheid van je kind te vergroten.

Waneer je je kind wilt ondersteunen in het meer zelfstandig worden, kun je de Groei-Wijzer eens bekijken. De Groei-wijzer is speciaal ontwikkeld om jongeren en ouders stap voor stap helpen ontdekken hoe de jongere zelfstandiger kan worden op verschillende domeinen in het leven door planmatig aandacht te besteden aan negen domeinen op het gebied van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Rechten van mijn kind

Als je kind ouder wordt, krijgt het steeds meer te zeggen over de (medische) behandelingen die het krijgt. De website Ja dokter, Nee dokter geeft op een laagdrempelige manier meer informatie over de rechten van kinderen wat betreft (medische) behandelingen. 

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet zelf beslissen. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar beslissen samen met hun ouders, maar wanneer deze kinderen goed in staat zijn alles te begrijpen weegt hun mening vaak zwaarder dan die van ouders. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelf beslissen over hun medische behandeling. 

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging betekent dat je je inzet voor iets dat belangrijk is voor iemand. Zoals dat je het belangrijk vindt dat je kind krijgt wat het nodig heeft. In principe ben je zelf de eerste persoon die de belangen behartigt van je kind maar het is helemaal niet gek als iemand je daarbij helpt. Dit kan een familielid zijn of een vriend.

Ook zijn er organisaties die kunnen helpen bij het behartigen van je belangen. Ieder(in) heeft een stappenplan geschreven voor effectieve belangenbehartiging.

Als ouders overlijden

Er komt een dag dat je als ouder niet meer voor je kind kunt zorgen. Omdat je te oud wordt of omdat je komt te overlijden. Het is een fijn idee dat je alles rondom je kinderen dan goed geregeld hebt. Wanneer je kind een beperking of aandoening heeft, is dat allemaal nog wat ingewikkelder.

Netwerk Rondom is een initiatief van ouders met een kind dat een verstandelijke beperking heeft. Deze ouders richtten zich in eerste instantie tot andere ouders om die beter voor te lichten over de mogelijkheden van een zorgnetwerk rondom hun kind. Ook als de ouders er zelf niet meer zijn. Naast ouders die beter ingelicht kunnen worden is het ook belangrijk dat hetzelfde thema bij broers, zussen, partners, neven, nichten en vrienden komt. Betrek je familie erbij en laat ze je zorgkind leren kennen. Loslaten moet elke ouder ook al lijkt het eng of niet mogelijk. Daarom heeft iedereen binnen Netwerk Rondom (de ouders/verwanten) als doel de zorg, het netwerk en zorgtestament zo goed mogelijk vorm te geven. Zo kan je langzaam leren jezelf te ontlasten zonder de regie volledig uit handen te geven.

Daarnaast is het ook nuttig om een wilsverklaring op te stellen. Hier lees je hoe je dit doet. 

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.