Hulpmiddelen

Onderwerpen

Hulpmiddelen lichamelijke beperking

Welk hulpmiddel er nodig is, kun je het beste samen met het zorgteam van je kind bekijken. Je kunt dan samen uitzoeken aan welke eisen een hulpmiddel moet voldoen. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden. Helaas is het soms de gemeente of de zorgverzekeraar die bepaalt welk hulpmiddel er vergoed kan worden en welke niet. Ze vergoeden dan alleen hulpmiddelen die door een leverancier waarmee ze een contract hebben, worden geleverd.

Toch heeft het wel zin om door te zetten wanneer je ervan overtuigd bent dat een ander hulpmiddel geschikter is voor je kind. Ook bij een afwijzing van een hulpmiddel heeft het zin om hiertegen in beroep te gaan. Uiteindelijk is het meest belangrijke dat je een adequaat hulpmiddel krijgt en dat is niet altijd datgene wat de gemeente of zorgverzekering. Samen met het zorgteam van je kind kun je dan beargumenteren waarom je een specifiek hulpmiddel nodig hebt.

Als je zelf meer controle wilt over welk hulpmiddel je kind krijgt, dan kun je een hulpmiddel misschien via het persoonsgebonden budget vergoed krijgen.

Op Hulpmiddelenwijzer, De Hoogstraat, Regelhulp en op Scouters staan veel hulpmiddelen, onderverdeeld in verschillende categorieën. Wegwijzer OC specialiseert zich in ondersteunende communicatie. Ook kun je eens kijken naar Supportbeurs. Twee keer in het jaar organiseren zij een beurs op het gebied van hulpmiddelen. Je kunt daar alles zelf bekijken en testen.

Wil je ervaringen en tips horen van andere ouders? Kijk dan eens op deze Facebookgroep.
Soms ben je opzoek naar een specifiek hulpmiddel maar kun je dit nergens vinden. Kijk dan eens op Vinkennest, dit gezin heeft veel zelf gemaakt of bestaande hulpmiddelen aangepast en legt uit hoe jij dat ook kunt doen.

Wil je een hulpmiddel eerst uitproberen? Dit kun je aangeven bij de leverancier. Soms is er de mogelijkheid om iets voor een aantal weken uit te proberen.

Bij aflevering van een hulpmiddel legt degene die het komt brengen uit hoe het hulpmiddel werkt. Ook zal deze persoon het hulpmiddel instellen zodat het precies past voor jouw kind. Daarnaast kan een therapeut je ook uitleggen hoe een hulpmiddel werkt en samen met je kind trainen in het gebruik van het hulpmiddel.

Voor handbewogen rolstoelen bestaan er speciale rolstoelvaardigheidscursussen. Hierin kun je leren goed te rijden en je grenzen te verleggen door bijvoorbeeld te oefenen met hoge drempels. Je kunt hiernaar vragen bij de eigen therapeuten of zoeken via internet naar iets in de buurt.

Op Rollerwiki vind je allerlei verschillende informatie voor mensen in een rolstoel. Absoluut het bekijken waard wanneer je kind afhankelijk is van een rolstoel.

Aanvragen van hulpmiddelen

Een (ergo)therapeut kan je over het algemeen helpen bij een aanvraag. Samen kijk je naar wat er nodig is voor je kind en in jullie thuissituatie. Op basis hiervan kun je samen een pakket van eisen (PVE) opstellen. Hierin schrijf je waar het hulpmiddel aan moet voldoen. Vaak schrijft een (revalidatie)arts dan een indicatie voor het hulpmiddel. Vervolgens kun je, samen met de therapeut, op zoek naar het hulpmiddel dat het beste bij jullie eisen past. Wanneer je een hulpmiddel in bruikleen wilt ben je vaak wel gebonden aan de leveranciers waarmee je gemeente, zorgverzekering of de WLZ een contract heeft.

Hulpmiddelen kun je, naast in natura/bruikleen, ook via een persoonsgebonden budget uitgekeerd krijgen. Je krijgt dan, van de gemeente, een bedrag om zelf een hulpmiddel aan te schaffen. Dit bedrag zal gebaseerd zijn op de prijs van wat de gemeente het goedkoopste geschikte hulpmiddel vindt.

Bij de leverancier kun jij (of de therapeut) een passing aanvragen. Het kan handig zijn dat de therapeut hierbij aanwezig is. Zo kun je samen kijken of het hulpmiddel inderdaad is wat je kind nodig heeft en wat er precies op en aan moet zitten. De leverancier stelt dan een offerte op die naar de zorgverzekering, gemeente of WLZ wordt gestuurd samen met een aanvraag die de therapeut namens jou kan schrijven. De vergoeder zal dan zijn goedkeuring moeten geven voor het hulpmiddel.

Wanneer de goedkeuring er is, zal de leverancier ervoor zorgen dat het hulpmiddel er komt. De levertijd kan variëren van één week tot enkele maanden. Neem vooral zelf initiatief en vraag van tevoren hoe lang het gaat duren. Als je wilt weten wie wat vergoed dan kun je bij wet- en regelgeving en vergoedingen kijken.

Hieronder nog een aantal tips waar je op kan letten bij de aanvraag:

 • Richt de aanvraag op de zelfstandigheid van je kind en hoe het hulpmiddel daaraan kan bijdragen, op participatie in de samenleving of op waarom jij als ouder (en je partner) dat hulpmiddel nodig hebt om de zorg voor je kind te kunnen blijven doen en om overbelasting te voorkomen. Ook omdat je kind ouder en daarmee groter en zwaarder wordt.
 • Maak een overzicht van zorgmomenten waarin je uitgebreid aangeeft hoeveel zorg je kind wanneer nodig heeft.
 • Het klinkt naar maar ga bij de aanvraag uit van de ergst mogelijke dag waarop de zorg het zwaarst is en je kind het minste kan, ook al zou je zelf liever kijken naar wat je kind allemaal wel kan.
 • Geef aan welke beperkingen (denk ook aan beperkingen op bijvoorbeeld informatieverwerkings- en sociaal gebied) er blijvend zijn, voor de rest van het leven van je kind.
 • Je mag je emotie tonen in de aanvraag.
 • Vraag een professional om een brief te schrijven over de beperkingen van je kind en waarom bepaalde hulp nodig is


wanneer je aanvraag wordt afgewezen, is het zinvol om in beroep te gaan. Daarmee geef je aan dat je het niet eens bent met de afwijzing. Hierbij kun je gebruik maken van de ervaring van andere ouders, therapeuten en maatschappelijk werk.

Kassa maakte een item over de bureaucratie waar mensen in Nederland mee te maken krijgen wanneer zij hulpmiddelen moeten aanvragen. Hier lees en zie je meer. 

DIY aanpassingen

Soms ben je op zoek naar iets waarvan je denkt dat het heel handig voor jullie zal zijn, maar kun je in de winkels niet vinden wat je zoekt. Soms zijn dingen erg prijzig.

Wanneer je een beetje handig bent, kun je zelf dingen aanpassen of maken voor je kind. Ideeën daarvoor kun je overal opdoen. Bijvoorbeeld op Pinterest of op Facebook. Maar er zijn ook mensen die de aanpassingen die zelf verzonnen hebben op een website laten zien. Zoals Peter Swinkels en het Vinkennest.

Zou je zelf iets willen maken of aanpassen maar heb je geen inspiratie? Kijk dan eens op de site van Barry Emons. Sommige dingen zijn heel gemakkelijk na te maken. 

Aangepast speelgoed

Er zijn veel webshops te vinden waar je allerlei materialen en speelgoed kunt vinden voor kinderen met een beperking, aandoening, ziekte of andere problematiek. Op deze website vind je een uitgebreide opsomming. 

Kleding en schoenen

Misschien heeft jouw kind aangepaste kleding of schoenen nodig. Dat kan een hele zoektocht zijn, want naast dat het praktisch moet zijn wil je waarschijnlijk ook dat het er leuk uit ziet. Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg initiatieven. Zoals MRTS07, Pien en Polle en JOF

Aangepaste schoenen worden vaak gemaakt door de orthopedisch schoenmaker. Schoenen met aanpassingen moeten worden voorgeschreven door de revalidatiearts of de orthopeed. Die bepaalt ook welke aanpassingen nodig zijn in de schoenen. Orthopedische schoenen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Er zit echter wel een eigen bijdrage op. Een fysiotherapeut en een revalidatiearts kunnen meekijken naar de meest geschikte schoenen.  

Hulphond

In sommige gevallen kan een hulphond uitkomst bieden. Er bestaan verschillende typen hulphonden specifiek voor bepaalde ziektes, beperkingen of ontwikkelingsproblematiek. Sommige kinderen met autisme durven bijvoorbeeld veel meer met een hulphond.

Meer over hulphonden en eventuele vergoedingen lees je hier

Kosten en financiering

In Nederland zijn er verschillende instanties die hulpmiddelen en voorzieningen vergoeden. Wie wat vergoedt veranderd vaak. Dat kan enorm frustrerend zijn. Je kunt een maatschappelijk werker of mantelzorgmakelaar om hulp vragen als je zelf door de bomen het bos niet meer ziet.

Hieronder geven we een beeld van hoe het nu is geregeld. Er zijn in Nederland drie hoofdinstanties die voorzieningen verstrekken. Dat zijn de Gemeente waarin je woont, de zorgverzekering en de Wet Langdurige Zorg. In hoofdlijnen geldt dat de gemeente voorzieningen verstrekt die vast zitten aan je huis en die voor vervoer zijn. De zorgverzekering vergoedt de andere hulpmiddelen. Wanneer je kind onder de WLZ valt, dan kan het zijn dat zij alles vergoeden. Kijk hier voor tips over hoe je een goede aanvraag schrijft.

Wanneer je een hulpmiddel niet vergoed krijgt, is het altijd goed om daartegen in beroep te gaan. Wanneer je iets echt niet vergoed krijgt, is het een idee om fondsen te gaan werven of een Stichting op te zetten.

Voorzieningen op twee adressen

Wanneer je gescheiden bent en het co-ouderschap officieel geregeld hebt, zijn er mogelijkheden om op twee adressen hulpmiddelen te krijgen.

De gemeente zal niet beide huizen compleet voorzien van aanpassingen maar een van de twee huizen kan 'logeerbaar' gemaakt worden. Dit houdt vaak in dat de drempels aangepast kunnen worden en dat er een douchevoorziening verstrekt kan worden. Dit kan echter per gemeente verschillen. Ga hierover daarom met beide gemeentes.

Eventueel kun je ook zelf tweedehands hulpmiddelen aanschaffen. Dit kan bijvoorbeeld via CP Nederland, Marktplaats of via deze Facebookgroep.

Hulpmiddelen op school, stage of werk

Het is onhandig om elke dag de hulpmiddelen mee naar school, stage of werk te nemen. Daarom kun je hulpmiddelen aanvragen die op school kunnen blijven. Denk hierbij ook aan een extra boekenpakket of een laptop.

Hulpmiddelen voor op een reguliere school, stage of werk worden in principe vergoed door het UWV. Hulpmiddelen op een speciale school- of kinderdagverblijf worden door de school betaald. Hiervoor krijgen zij een budget van de overheid.

Aanpassen van mijn huis

Aanpassingen aan een huis worden (deels) gefinancierd door de Gemeente. Je kunt met een (revalidatie)arts en ergotherapeut bespreken wat voor aanpassingen nodig zijn. Ook zijn er architecten die gespecialiseerd zijn in het aanpassen van een woning aan een beperking. 

Houd hierbij rekening dat gemeentes niet elk jaar een aanpassing willen doen. Denk dus na over de toekomst. Wat heeft mijn kind nu nodig en wat over vijf jaar? En kan aan beide behoeftes worden voldaan met een hulpmiddel?

Gemeentes willen en kunnen niet altijd elk huis aanpassen. Het kan dus zijn dat ze je vragen te verhuizen naar een ander (huur)huis waar makkelijker en goedkoper aanpassingen gedaan kunnen worden.

Wanneer je een huurhuis nodig hebt dat rolstoeltoegankelijk is (een rolstoelwoning/rowo) dan kun je hiervoor een verklaring vragen aan je revalidatiearts. Deze verklaring kun je naar de gemeente sturen waarna je een indicatie krijgt voor een rolstoelwoning. Maatschappelijk werk of een Mantelzorgmakelaar kunnen meedenken en je ondersteunen bij de verschillende procedures.

Financiering aanpassen huis

De gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning/WMO) is de instantie die mogelijk financiering kan geven bij het aanpassen van je huis. Als je een vergoeding kunt krijgen, moet je vaak zelf alsnog veel bijdragen in de kosten.

Er is ook een mogelijkheid om fondsen aan te wenden. Maatschappelijk werk of een mantelzorgmakelaar kan je hiermee helpen. Let erop dat je niet met terugwerkende kracht geld kunt krijgen en dat er geen bijdrages gegeven worden om een huis te kopen dat je niet zelf op kunt brengen zonder de fondsen.

Zoektocht geschikt huis

Een geschikt (aangepast) huis is niet gemakkelijk te vinden. Bereid je voor op een lange zoektocht. Als je de financiële middelen hebt kun je overwegen om een mantelzorgmakelaar te contacten die je kan helpen bij jullie zoektocht.

Het handigste is om eerst een verklaring van de revalidatiearts te vragen dat je een aangepaste woning nodig hebt. Hieronder een checklist van dingen waar je aan kunt denken bij het kopen van een huis.

 • Bekijk van tevoren goed wat je budget is.
 • Hoeveel mag het huis kosten?
 • Wat kosten de aanpassingen die nodig zijn?
 • Hoeveel mogen eventuele aanpassingen kosten?
 • Zoek naar nieuwbouwprojecten. Hierin kunnen misschien jullie wensen nog meegenomen worden in de bouw van het huis.
 • Ga met de gemeente in gesprek over de oplossingen die zij kunnen bieden. Bespreek hierbij ook wie wat betaalt aan aanpassingen.
 • Zoek een makelaar die er echt voor wil gaan samen met jullie.
 • Zoek naar websites waar al aangepaste woningen worden verkocht.
 • Hang een briefje op in het revalidatiecentrum met wat je zoekt.
 • Kijk bij CP Nederland


Hieronder een aantal tips voor als je een huis wilt huren:

 • Vraag, met de verklaring van een revalidatiearts dat je een aangepaste woning nodig hebt, een indicatie aan bij de gemeente voor een rolstoelwoning.
 • Bedenk wat je budget is. Welke huur kan je maximaal per maand betalen?
 • Ga met de gemeente in gesprek over welke oplossingen zij kunnen bieden.
 • Kijk actief rond op de website van de gemeente waarop (sociale) huurwoningen worden aangeboden.

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.