Hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen

Vragen en antwoorden

Keuzemogelijkheden voor hulpmiddelen

Welk hulpmiddel er nodig is, kun je het beste samen met een revalidatiearts of therapeut bekijken . Je kunt dan samen uitzoeken aan welke eisen een hulpmiddel moet voldoen. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden.

Helaas is het soms de gemeente of de zorgverzekeraar die bepaalt welk hulpmiddel er vergoed kan worden en welke niet. Ze vergoeden dan alleen hulpmiddelen die door een leverancier waarmee ze een contract hebben, worden geleverd.

Toch heeft het wel zin om door te zetten wanneer je ervan overtuigd bent dat een ander hulpmiddel meer geschikter is voor je kind. Ook bij een afwijzing van een hulpmiddel heeft het zin om hiertegen in beroep te gaan.

Als je zelf meer controle wilt over welk hulpmiddel je kind krijgt, dan kun je een hulpmiddel misschien via het PGB vergoed krijgen.

Zelf rondkijken naar de mogelijkheden voor hulpmiddelen kan nooit kwaad. Uiteindelijk is het meest belangrijke dat je een adequaat hulpmiddel krijgt en dat is niet altijd datgene wat de gemeente of zorgverzekering wil. Samen met de arts of therapeut kun je dan beargumenteren waarom je een specifiek hulpmiddel nodig hebt.

Op Hulpmiddelenwijzer en Scouters staan heel veel hulpmiddelen, onderverdeeld in verschillende categorieen. Door een categorie te kiezen en vragen te beantwoorden kan je ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Wegwijzer OC specialiseert zich in ondersteunende communicatie.


Andere websites waar je kunt kijken zijn:

Misschien wil je ook tips van andere ouders over hulpmiddelen. Kijk dan hier.

Ergotherapeut Maatschappelijk werker

Hulpmiddelen voor ons kind die ruimer inzetbaar zijn in het gezin (bijvoorbeeld een schommel die ook leuk is voor de andere kinderen)

Het kan leuk zijn om aangepaste dingen te hebben die niet alleen voor je kind met beperking bruikbaar zijn maar ook voor anderen in het gezin. Je kunt het hierover hebben met de ergotherapeut en er zijn veel websites waar je kunt kijken voor ideeen. Hieronder een kleine selectie:

Ergotherapeut Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Aanpassingen of voorzieningen om met het hele gezin op stap te kunnen

Afhankelijk van de beperking van je kind kunnen er diverse hulpmiddelen nodig zijn om met het hele gezin op pad te kunnen. Je kunt hierbij denken aan een rolstoel voor je kind, of een aangepaste fiets.

Je kunt dit bespreken met een ergotherapeut of fysiotherapeut. In de categorie Vervoer kan je meer vinden over verschillende vervoersmogelijkheden.

Hier kun je informatie vinden over zitvoorzieningen voor zittend vervoer.

Ook kun je denken aan de locatie waar je heen gaat. Is deze toegankelijk? Heeft deze de voorzieningen die er nodig zijn? Je kunt altijd contact opnemen met de plek waar je heen wilt om te vragen wat ze aan voorzieningen hebben.

Wil je zoeken naar een toegankelijke plek? Kijk dan hier voor algemene informatie of hier voor informatie over speeltuinen.

Ergotherapeut Maatschappelijk werker

Hulpmiddelen uitproberen voordat ze aangevraagd worden

Als je een hulpmiddel wilt proberen met je kind voordat je hem aanvraagt dan kun je dit met de leverancier van het hulpmiddel bespreken. Meestal kun je het hulpmiddel dan voor een aantal dagen of weken lenen om te kijken of het wat voor je kind is. Een ergotherapeut, fysiotherapeut of logopedist kan je helpen in het vragen hiernaar.

Ergotherapeut Fysiotherapeut Maatschappelijk werker

Aanvragen van hulpmiddelen voor mijn kind (bijvoorbeeld voor voortbeweging, verzorging, communicatie)

Een (ergo)therapeut kan je over het algemeen helpen bij een aanvraag.
Samen kijk je naar wat er nodig is voor je kind en in jullie thuissituatie. Op basis hiervan kun je samen een pakket van eisen (PVE) opstellen. Hierin schrijf je waar het hulpmiddel aan moet voldoen. Vaak schrijft een (revalidatie)arts dan een indicatie voor het hulpmiddel.

Vervolgens kun je, samen met de therapeut, op zoek naar het hulpmiddel dat het beste bij jullie eisen past. Wanneer je een hulpmiddel in bruikleen wilt ben je vaak wel gebonden aan de leveranciers waarmee je gemeente, zorgverzekering of de WLZ een contract heeft.. 

Hulpmiddelen kunn je, naast in natura/bruikleen, ook via een PGB uitgekeerd krijgen. Je krijgt dan, van de gemeente, een bedrag om zelf een hulpmiddel aan te schaffen. Dit bedrag zal gebaseerd zijn op de prijs van wat de gemeente het goedkoopste geschikte hulpmiddel vindt.

Bij de leverancier kun jij (of de therapeut) een passing aanvragen. Het kan handig zijn dat de therapeut hierbij aanwezig is. Zo kun je samen kijken of het hulpmiddel inderdaad is wat je kind nodig heeft en wat er precies op en aan moet zitten. De leverancier kan dan een offerte opstellen die naar de zorgverzekering, gemeente of WLZ wordt gestuurd samen met een aanvraag die de therapeut namens jou kan schrijven. De vergoeder zal dan zijn goedkeuring moeten geven voor het hulpmiddel.

Wanneer de goedkeuring er is, zal de leverancier ervoor gaan zorgen dat het hulpmiddel er komt. De levertijd kan varieren van één week tot enkele maanden. Neem vooral zelf initiatief en vraag van tevoren hoe lang het gaat duren. Als je wilt weten wie wat vergoed dan kun je bij categorie 'Wet- en regelgeving en vergoedingen' kijken.

Hieronder nog een aantal tips waar je op kan letten bij de aanvraag:

 • richt de aanvraag op de zelfstandigheid van je kind en hoe het hulpmiddel daaraan kan bijdragen, op participatie in de samenleving of op waarom jij als ouder (en je partner) dat hulpmiddel nodig hebt om de zorg voor je kind te kunnen blijven doen en om overbelasting te voorkomen. Ook omdat je kind ouder en daarmee groter en zwaarder wordt.
 • maak een zorgmomentenoverzicht waarin je uitgebreid aangeeft hoeveel zorg je kind wanneer nodig heeft.
 • het klinkt naar maar ga bij de aanvraag uit van de ergst mogelijke dag waarop de zorg het zwaarst is en je kind het minste kan, ook al zou je zelf liever kijken naar wat je kind allemaal wel kan
 • geef aan welke beperkingen (denk ook aan beperkingen op bijvoorbeeld informatieverwerkings- en sociaal gebied) er blijvend zijn, voor de rest van het leven van je kind
 • je mag je emotie tonen in de aanvraag
 • vraag een professional om een brief te schrijven over de beperkingen van je kind en waarom bepaalde hulp nodig is

Wanneer je aanvraag wordt afgewezen, is het zinvol om in beroep te gaan. Daarmee geef je aan dat je het niet eens bent met de afwijzing. Hierbij kun je gebruik maken van de ervaring van andere ouders, therapeuten en maatschappelijk werk.

Ergotherapeut Fysiotherapeut Logopedist Maatschappelijk werker

Training in of uitleg bij het gebruik van een hulpmiddel

Bij aflevering van een hulpmiddel legt degene die hem komt brengen uit hoe het hulpmiddel werkt. Ook zal deze persoon het hulpmiddel instellen zodat je kind er in past. Daarnaast kan een therapeut je ook uitleggen hoe een hulpmiddel werkt en samen met je kind trainen in het gebruik van het hulpmiddel. In de categorie 'Soorten artsen en therapeuten' kun je lezen welke therapeut (ongeveer) over welk hulpmiddel gaat. Dit kan per instelling verschillen.

Voor handbewogen rolstoelen bestaan er speciale rolstoelvaardigheidscursussen. Hierin kun je leren goed te rijden en je grenzen te verleggen door bijvoorbeeld te oefenen met hoge drempels. Je kunt hiernaar vragen bij de eigen therapeuten of zoeken via internet naar iets in de buurt.

Ergotherapeut Fysiotherapeut

Het zelf realiseren van kleine aanpassingen in huis (bijvoorbeeld pictogrammen maken, zelf aanpassen van kleding)

Wanneer je een beetje handig bent, kun je zelf dingen aanpassen voor je kind. Ideeën daarvoor kun je overal opdoen. Hieronder geven we een aantal mogelijkheden:

Ook kunnen een logopedist en ergotherapeut altijd meedenken over aanpassingen.

Ergotherapeut

Geschikt/aangepast speelgoed

Een ergotherapeut kan ook goed meedenken over welk speelgoed geschikt kan zijn voor jouw kind.

Voor kinderen die niet zelf een boek vast kunnen houden maar wel graag lezen/luisteren zijn er bijvoorbeeld Het Sprekendboek en een DAISY-lezer. De laatste is ook voor op school eventueel een bruikbaar hulpmiddel.

Vaak hebben andere ouders ook goede tips. Kijk hier om contact te zoeken met andere ouders.

Ergotherapeut

Aangepaste kleding en/of schoenen

Goed passende kleding is niet altijd makkelijk te vinden. Er zijn verschillende websites die speciaal aangepaste kleding verkopen.

 • Kind met Handicap - website met een heel overzicht met opties voor aangepaste kleding.
 • MRTS07 - kledingmerk voor aangepaste kleding
 • Naaiwieltjes - Facebookgroep voor wanneer je zelf kleding wilt aanpassen
 • Aangepaste schoenen worden vaak gemaakt door de orthopedisch schoenmaker. Schoenen met aanpassingen moeten worden voorgeschreven door de revalidatiearts of de orthopeed. Die bepaalt ook welke aanpassingen nodig zijn in de schoenen. Orthopedische schoenen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Er zit echter wel een eigen bijdrage op. Een fysiotherapeut en een revalidatiearts kunnen meekijken naar de meest geschikte schoenen. Informatie over orthopedische schoenen staat op deze website.
Ergotherapeut Fysiotherapeut Revalidatiearts

Hulpmiddelen, aanpassingen of voorzieningen die in onze omgeving beschikbaar zijn

Er zijn verschillende websites en apps waarmee je kunt kijken wat er in je omgeving te vinden is en wat er bruikbaar is voor jullie:

 

Ergotherapeut Fysiotherapeut

Hulpmiddelen, aanpassingen of voorzieningen die mijn kind mogelijk nodig heeft in de toekomst

Welke hulpmiddelen je kind in de toekomst nodig heeft, is afhankelijk van hoe je kind zich ontwikkelt. Je kunt het hierover hebben met een revalidatiearts.

Op Hulpmiddelenwijzer en Scouters staan heel veel hulpmiddelen, onderverdeeld in verschillende categorieën. Door een categorie te kiezen en vragen te beantwoorden kun je ontdekken wat de mogelijkheden zijn.

Misschien dat ouders in een zelfde soort situatie maar dan met een ouder kind je ook een beeld kunnen geven van de toekomst. Kijk daarvoor hier.

Ergotherapeut Fysiotherapeut Revalidatiearts

Kosten/financiering van hulpmiddelen en voorzieningen

In Nederland zijn er verschillende instanties die hulpmiddelen en voorzieningen vergoeden. Je kunt het beste aan een ergotherapeut en een maatschappelijk werker vragen wie wat vergoedt omdat dat vaak verandert.
Hieronder geven we een beeld van hoe het nu is geregeld.

Er zijn drie hoofdinstanties die voorzieningen verstrekken. Dat zijn de gemeente waarin je woont, de zorgverzekering en de Wet Langdurige zorg (WLZ). In hoofdlijnen geldt dat de gemeente voorzieningen verstrekt die vast zitten aan je huis en die voor vervoer zijn. De zorgverzekering vergoedt de andere hulpmiddelen. Wanneer je kind onder de WLZ valt, dan kan het zijn dat zij alles vergoeden.

Wanneer je een hulpmiddel niet vergoed krijgt, is het altijd goed om daartegen in beroep te gaan. Wanneer je iets echt niet vergoed krijgt, is het een idee om fondsen te gaan werven. Kijk hier voor meer informatie.

Handige websites zijn:

Ergotherapeut Fysiotherapeut Maatschappelijk werker

Voorzieningen op twee adressen, bijvoorbeeld bij co-ouderschap

Wanneer je het co-ouderschap officieel geregeld hebt, zijn er mogelijkheden om op twee adressen hulpmiddelen te krijgen.

De gemeente zal niet beide huizen compleet voorzien van aanpassingen maar een van de twee huizen kan 'logeerbaar' gemaakt worden. Dit houdt vaak in dat de drempels aangepast kunnen worden en dat er een douchevoorziening verstrekt kan worden. Dit kan echter per gemeente verschillen. Ga hierover daarom met de gemeente (beide gemeentes) in gesprek.

Eventueel kun je ook zelf tweedehands hulpmiddelen aanschaffen. Dit kan bijvoorbeeld via de site van de BOSKMarktplaats of via de facebookpagina Vraag en aanbod kinderhulpmiddelen.

Maatschappelijk werker

Hulpmiddelen op school, stage en werk (bijvoorbeeld een extra boekenpakket of laptop, aanpassingen op de werkvloer)

Het is onhandig om elke dag de hulpmiddelen van je kind mee naar school te nemen. Daarom kun je hulpmiddelen aanvragen die op school kunnen blijven.

Hulpmiddelen voor op een reguliere school, stage of werk worden in principe vergoed door het UWV. Hulpmiddelen op een speciale (mytyl)school/kinderdagcentrum worden door de school betaald. Hiervoor krijgen zij een budget van de overheid.

Ergotherapeut Maatschappelijk werker Orthopedagoog

Aanpassen van mijn huis aan de mogelijkheden van mijn kind

Aanpassingen aan een huis worden (deels) gefinancierd door de gemeente.

Met de revalidatiearts en ergotherapeut kun je bespreken wat voor aanpassingen nodig zijn. Houd hierbij rekening dat gemeentes niet elk jaar een aanpassing willen doen. Denk dus na over de toekomst. Wat heeft mijn kind nu nodig en wat over vijf jaar? En kan aan beide behoeftes worden voldaan met een hulpmiddel?

Gemeentes willen en kunnen niet altijd elk huis aanpassen. Het kan dus zijn dat ze je vragen te verhuizen naar een ander (huur)huis waar makkelijker en goedkoper aanpassingen gedaan kunnen worden.

Wanneer je een huurhuis nodig hebt dat rolstoeltoegankelijk is (een rolstoelwoning/rowo) dan kun je hiervoor een verklaring vragen aan je revalidatiearts. Deze verklaring kun je naar de gemeente sturen waarna je een indicatie krijgt voor een rolstoelwoning. Maatschappelijk werk kan je ondersteunen bij de verschillende procedures enn ze kunnen meedenken in alles.

Dingen waar je aan kunt denken wanneer je je huis wilt aanpassen aan de mogelijkheden van je kind zijn:

 • zijn de aanpassingen zoveel mogelijk levensloopbestendig en dus over een aantal jaar nog steeds bruikbaar?
 • een uitbouw bouwen aan je huis
 • verhuizen naar een ander (geschikter) huis
Ergotherapeut

Kosten/financiering van het aanpassen van mijn huis

De gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning/WMO) is de instantie die mogelijk financiering kan geven bij het aanpassen van je huis.

Als je een vergoeding kunt krijgen, moet je vaak zelf alsnog veel bijdragen in de kosten. Er is ook een mogelijkheid om fondsen aan te wenden. Maatschappelijk werk kan je hiermee helpen. Let erop dat je niet met terugwerkende kracht geld kunt krijgen en dat er geen bijdrages gegeven worden om een huis te kopen dat je niet zelf op kunt brengen zonder de fondsen.

Maatschappelijk werker

De zoektocht naar een geschikt (aangepast/aan te passen) huis

Een geschikt (aangepast) huis is niet gemakkelijk te vinden. Bereid je voor op een lange zoektocht. Het handigste is om eerst een verklaring van de revalidatiearts te vragen dat je een aangepaste woning nodig hebt.

Hieronder een aantal tips voor als je een huis wilt kopen:

 • Bekijk van tevoren goed wat je budget is.
 • Hoeveel mag het huis kosten?
 • Wat kosten de aanpassingen die nodig zijn?
 • Hoeveel mogen eventuele aanpassingen kosten?
 • Zoek naar nieuwbouwprojecten. Hierin kunnen misschien jullie wensen nog meegenomen worden in de bouw van het huis.
 • Ga met de gemeente in gesprek over de oplossingen die zij kunnen bieden. Bespreek hierbij ook wie wat betaalt aan aanpassingen.
 • Zoek een makelaar die er echt voor wil gaan samen met jullie.
 • Zoek naar websites waar al aangepaste woningen worden verkocht.
 • Hang een briefje op in het revalidatiecentrum met wat je zoekt.
 • Kijk bij de BOSK

Hieronder een aantal tips voor als je een huis wilt huren:

 • Vraag, met de verklaring van een revalidatiearts dat je een aangepaste woning nodig hebt, een indicatie aan bij de gemeente voor een rolstoelwoning.
 • Bedenk wat je budget is. Welke huur kan ik maximaal per maand betalen?
 • Ga met de gemeente in gesprek over welke oplossingen zij kunnen bieden.
 • Kijk actief rond op de website van de gemeente waarop (sociale) huurwoningen worden aangeboden.

 

Maatschappelijk werker

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.