Wet- en regelgeving en vergoedingen

Vragen en antwoorden

Zorg in natura (ZIN)

In Nederland zijn er twee manieren waarop je zorg vergoed kunt krijgen. Zorg in Natura (ZIN) en het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Bij ZIN heeft de gemeente of de WLZ contracten met zorgverleners die de zorg voor jouw kind kunnen doen. Ook regelen zij de administratie daarvan. Je hebt zelf minder invloed op wie de zorgverlener wordt.

ZIN vraag je aan bij je gemeente of bij het CIZ. Zij kunnen een indicatie voor je afgeven waarin staat hoeveel zorg je kind krijgt. Afhankelijk van een heleboel regels valt je kind onder een van beide regelingen. Wanneer je kind onder de WLZ valt, wordt de zorg uiteindelijk geregeld door het zorgkantoor.

Op de website van zorgverandert kun je een uitgebreide vragenlijst invullen om te bepalen hoeveel zorg je kind (ongeveer) nodig heeft. Vaak moet je een zorgplan schrijven voor je kind wanneer je ZIN aanvraagt. Op nationalehulpgids.nl kun je hierover informatie vinden.

Hier kan je meer lezen over het verschil tussen ZIN en het PGB. Deze website kan je helpen met kiezen tussen ZIN of een PGB.

Maatschappelijk werk

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Zorg

In Nederland zijn er twee manieren waarop je zorg vergoed kan krijgen. Zorg in Natura (ZIN) en het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Met een PGB zoek je zelf je zorgverlener. Je sluit zelf een contract met ze af, betaalt deze persoon (personen) via de SVB en houdt de administratie daarvan bij. Dit kan allemaal digitaal gedaan worden.

Wanneer je kind onder de WLZ valt, wordt de zorg uiteindelijk geregeld door het zorgkantoor.

Een PGB vraag je aan bij je gemeente of bij het CIZ. Zij kunnen een indicatie voor je afgeven waarin staat hoeveel zorg je kind krijgt, dit wordt een zorgprofiel (of voorheen zorgzwaartepakket/zzp) genoemd binnen de WLZ. Afhankelijk van een heleboel regels valt je kind onder een van beide regelingen.

 • Op deze website van de Rijksoverheid kun je meer informatie vinden over het aanvragen van een PGB.
 • Hier kun je meer lezen over het verschil tussen ZIN en PGB.
 • Deze website, van Per Saldo, kan je helpen met kiezen tussen ZIN of een PGB.
 • Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een PGB. Hier staat veel informatie over PGB, wat je ermee mag en tips hoe je je administratie kunt doen.
 • De Per Saldo-hulpgids kan je helpen bij het vinden van een zorgverlener bij jou in de buurt.
 • Op de website van zorgverandert kun je een uitgebreide vragenlijst invullen om te bepalen hoeveel zorg je kind (ongeveer) nodig heeft.
 • Vaak moet je een zorgplan schrijven voor de aanvraag. Op nationalehulpgids.nl kun je hierover informatie vinden.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen kun je, naast in natura/bruikleen, ook via een PGB uitgekeerd krijgen. Je krijgt dan, van de gemeente, een bedrag om zelf een hulpmiddel aan te schaffen. Dit bedrag zal gebaseerd zijn op de prijs van wat de gemeente het goedkoopste geschikte hulpmiddel vindt. Op deze manier hulpmiddelen kopen heeft voor- en nadelen. Je krijgt zelf meer zeggenschap over wat je koopt, maar de gemeente zal niet elk jaar weer geld willen geven ook al is je kind uit het hulpmiddel gegroeid. Overleg goed met bijvoorbeeld een ergotherapeut maar ook met de gemeente wat voor je kind de handigste manier is om een hulpmiddel te krijgen.

Tips voor het schrijven van een aanvraag:

 • richt de aanvraag op de zelfstandigheid van je kind en hoe het hulpmiddel daaraan bij kan dragen, op participatie aan de samenleving of op waarom jij als ouder (en je partner) dat hulpmiddel nodig hebt om de zorg voor je kind te kunnen blijven doen en om overbelasting te voorkomen. Ook omdat je kind ouder en daarmee groter en zwaarder wordt.
 • maak een zorgmomentenoverzicht waarin je uitgebreid aangeeft hoeveel zorg je kind wanneer nodig heeft.
 • het klinkt naar maar ga bij de aanvraag uit van de ergst mogelijke dag waarop de zorg het zwaarst is en je kind het minste kan, ook al zou je zelf liever kijken naar wat je kind allemaal wel kan
 • geef aan dat en welke beperkingen (denk ook aan beperkingen op bijvoorbeeld informatieverwerkings- en sociaal gebied) blijvend zijn, voor de rest van het leven van je kind
 • je mag je emotie tonen in de aanvraag vraag een professional om een brief te schrijven over de beperkingen van je kind en waarom bepaalde hulp nodig is
Maatschappelijk werk

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Via de WLZ kun je bijvoorbeeld verpleging, hulpmiddelen of (langdurig) verblijf krijgen. Dit krijg je dan in de vorm van een zogenaamd zorgprofiel, daarin staat welke zorgbehoefte er is voor je kind.  Om voor de WLZ in aanmerking te komen moet je contact opnemen met het CIZ. Wanneer je zoekt op de website Regelhulp kun je nog meer lezen over de WLZ.

Op de website van zorgverandert kun je een uitgebreide vragenlijst invullen om te bepalen hoeveel zorg je kind (ongeveer) nodig heeft.

Maatschappelijk werk

Zorgverzekering(swet)

Vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) kan er verpleging en /of verzorging worden gegeven aan je kind. Hier kun je meer lezen over de zorgverzekeringswet.

Op de website van zorgverandert kun je een uitgebreide vragenlijst invullen om te bepalen hoeveel zorg je kind (ongeveer) nodig heeft.

Vanuit de zorgverzekering worden er ook hulpmiddelen vergoed. Het gaat dan om hulpmiddelen die niet aan je huis vastzitten of die met vervoer te maken hebben. De Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen heeft in een tabel een overzicht gemaakt van welke hulpmiddelen door welke instantie vergoed kunnen worden.

Wanneer een hulpmiddel door de zorgverzekering vergoed wordt, krijg je bijna altijd te maken met een tussenpartij (bijv. Welzorg, Jens Beenhakker, Medipoint, Meyra). Op deze website en deze kun je meer lezen over de zorgverzekering.

Op de website van de Consumentenbond kan je meer lezen over het kiezen van een zorgverzekering.

Maatschappelijk werk

Gemeente (Jeugdwet, WMO)

Wanneer we over de gemeente spreken, bedoelen we de gemeente waarin je woont.

Veel zorg voor je kind kan door je gemeente geregeld worden. Via de website van de gemeente kun je contact zoeken wanneer je vragen hebt.


Binnen de gemeente zijn twee belangrijke wetten die voor jullie van toepassing kunnen zijn: de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
Binnen deze wetten geeft de gemeente zorg aan jouw kind. Dat kan zijn in de vorm van thuiszorg of in de vorm van een hulpmiddel (zoals een rolstoel).

Op de website van Alleszelf kun je de contactgegevens vinden van de WMO-loketten van alle Nederlandse gemeentes.

Zorg

Veel gemeenten hebben een wijkteam van waaruit de zorg wordt geregeld. Hier vind je meer informatie over het aanvragen van hulp bij de gemeente. De gemeente onderzoekt jouw situatie en geeft dan een indicatie af voor de hoeveelheid zorg die zij denken dat je kind nodig heeft. Vaak heeft de gemeente iemand die je kan helpen bij de aanvraag van Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Op de website van zorgverandert kun je een uitgebreide vragenlijst invullen om te bepalen hoeveel zorg je kind (ongeveer) nodig heeft.

Hulpmiddelen

Qua hulpmiddelen is de gemeente verantwoordelijk voor hulpmiddelen die vast zitten aan je woning (toiletstoel of bijvoorbeeld een automatische deuropener) en voor hulpmiddelen die nodig zijn voor vervoer (zoals een rolstoel, een fiets of een autostoel). De Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen heeft in een tabel een overzicht gemaakt van welke hulpmiddelen door welke instantie vergoed kunnen worden.

Wanneer een hulpmiddel door de gemeente vergoed wordt, krijg je bijna altijd te maken met een tussenpartij (bijv. Welzorg, Jens Beenhakker, Medipoint, Meyra). Op de website van de gemeente kun je vaak vinden met welke tussenpartij/leverancier ze een contract hebben.

Tips voor het schrijven van een aanvraag:

 • richt de aanvraag op de zelfstandigheid van je kind en hoe het hulpmiddel daaraan bij kan dragen, op participatie aan de samenleving of op waarom jij als ouder (en je partner) dat hulpmiddel nodig hebt om de zorg voor je kind te kunnen blijven doen en om overbelasting te voorkomen. Ook omdat je kind ouder en daarmee groter en zwaarder wordt.
 • maak een zorgmomentenoverzicht waarin je uitgebreid aangeeft hoeveel zorg je kind wanneer nodig heeft.
 • het klinkt naar maar ga bij de aanvraag uit van de ergst mogelijke dag waarop de zorg het zwaarst is en je kind het minste kan, ook al zou je zelf liever kijken naar wat je kind allemaal wel kan
 • geef aan dat en welke beperkingen (denk ook aan beperkingen op bijvoorbeeld informatieverwerkings- en sociaal gebied) blijvend zijn, voor de rest van het leven van je kind
 • je mag je emotie tonen in de aanvraag vraag een professional om een brief te schrijven over de beperkingen van je kind en waarom bepaalde hulp nodig is
Maatschappelijk werk

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft indicaties voor zorg af voor mensen die onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen.

Op de website van Regelhulp staat omschreven hoe het CIZ te werk gaat.

Op de website van Zorgverandert kun je een uitgebreide vragenlijst invullen om te bepalen hoeveel zorg je kind (ongeveer) nodig heeft.

Wanneer er een indicatie is afgegeven dan regelt het zorgkantoor de uitvoering van de indicatie.

Tips voor het schrijven van een aanvraag:

 • richt de aanvraag op de zelfstandigheid van je kind en hoe het hulpmiddel daaraan bij kan dragen, op participatie aan de samenleving of op waarom jij als ouder (en je partner) dat hulpmiddel nodig hebt om de zorg voor je kind te kunnen blijven doen en om overbelasting te voorkomen. Ook omdat je kind ouder en daarmee groter en zwaarder wordt.
 • maak een zorgmomentenoverzicht waarin je uitgebreid aangeeft hoeveel zorg je kind wanneer nodig heeft.
 • het klinkt naar maar ga bij de aanvraag uit van de ergst mogelijke dag waarop de zorg het zwaarst is en je kind het minste kan, ook al zou je zelf liever kijken naar wat je kind allemaal wel kan
 • geef aan dat en welke beperkingen (denk ook aan beperkingen op bijvoorbeeld informatieverwerkings- en sociaal gebied) blijvend zijn, voor de rest van het leven van je kind
 • je mag je emotie tonen in de aanvraag vraag een professional om een brief te schrijven over de beperkingen van je kind en waarom bepaalde hulp nodig is
Maatschappelijk werk

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt in Nederland de 'volksverzekeringen'. Zij kunnen onder andere dubbele kinderbijslag geven wanneer je kind een beperking heeft.

Kijk hier voor meer informatie.

Maatschappelijk werk

Belastingdienst

De Belastingdienst is in Nederland de instantie die het betalen van belastingen en het uitkeren van toeslagen regelt.

Meestal doe je elk jaar belastingaangifte. Hierin geef je aan hoeveel inkomen je hebt gehad maar ook wat voor uitgaven je hebt gedaan voor bepaalde dingen. Hiermee wordt berekend hoeveel belasting je moet betalen. Door specifieke uitgaven te melden kan het zijn dat je minder belasting hoeft te betalen.

Wanneer je een kind met een beperking hebt, mag je bepaalde uitgaven als aftrekpost opgeven aan de Belastingdienst.

Op de website meerkosten.nl kun je vinden welke uitgaven je als aftrekpost mag opgeven aan de Belastingdienst.

Maatschappelijk werk

UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen)

Het UWV is in Nederland de instantie die veel doet met werk en uitkeringen. Dit is heel breed. Het gaat van een Wajong-uitkering voor iemand met een arbeidsbeperking tot het geven van hulpmiddelen voor op (een reguliere) school of werk. 

De Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen heeft in een tabel een overzicht gemaakt van welke hulpmiddelen door welke instantie vergoed kunnen worden.

Maatschappelijk werk

Fondsen en Stichtingen

In Nederland zijn er veel fondsen en stichtingen die je kunnen helpen bij het betalen van zaken die je nodig hebt in verband met de beperking van je kind. Stichting MEE kan je eventueel helpen bij het aanvragen van fondsen.

Let erop dat de meeste fondsen alleen geld uitkeren voor aankopen die nog niet zijn gedaan. Het aanvragen van fondsen kan veel tijd in beslag nemen dus houd hier rekening mee.

Hieronder een aantal zaken waarvoor er fondsen beschikbaar zijn en waar je die fondsen bijvoorbeeld aan zou kunnen vragen. Deze lijst is niet compleet. Je kunt zelf op internet zoeken met zoektermen als 'fonds', 'aanvragen' en dat waar je geld voor nodig hebt. 

 • Vakantie
 • Aangepaste auto, fiets, zit- en ligvoorzieningen en een computer
 • Studeren met een beperking
 • Ook zijn er fondsen en stichtingen die niet persoonlijk iemand helpen maar wel projecten financieren voor gehandicapten zoals Fonds Gehandicaptensport of NSGK.

Zelf een stichting oprichten voor je kind kan ook. Wanneer je bijvoorbeeld geld wilt inzamelen voor een aangepaste auto of voor speciale behandelingen in het buitenland.

Onder lotgenoten is veel kennis over het oprichten van zo'n stichting. Kijk hier voor contact met lotgenoten.

Maatschappelijk werk

Toeslagen (bijv. Dubbele kinderbijslag, zorgtoeslag of huurtoeslag)

In Nederland is er een aantal toeslagen waar je aanspraak op kunt maken. Sommigen zijn afhankelijk van je inkomen. Wanneer je hulp nodig hebt bij het doen van belastingaangifte dan kun je een belastingadviseur inschakelen.

Hieronder een lijst met verschillende toeslagen (waarvan wij denken dat ze handig voor je kunnen zijn. Je kunt zelf op de website van de Belastingdienst zoeken naar andere toeslagen). Via de link naar een bepaalde toeslag kun je ook vinden hoe je ze aan kan vragen en wat de regels zijn om een bepaalde toeslag te kunnen krijgen.

Maatschappelijk werk

Vergoedingen (bijv. luiervergoeding, OV-begeleiderskaart of ziekenvervoer)

In Nederland zijn er verschillende instanties die vergoedingen geven wanneer je een kind met een beperking hebt. Hieronder een lijst met een aantal van deze vergoedingen.

 • Luiervergoeding - kun je krijgen via de zorgverzekering. De regels verschillen per zorgverzekering maar vanaf een jaar of 3-5 wanneer je kind nog niet zindelijk is vanwege de handicap kun je mogelijk een vergoeding krijgen voor de luiers/incontinentiemateriaal. Hier kun je meer informatie vinden.
 • OV-begeleiderskaart - wanneer een kind boven de 12 jaar niet zelfstandig met het OV kan reizen, kun je een OV-kaart krijgen voor een begeleider
 • Ziekenvervoer - kun je onder bepaalde voorwaarden vergoed krijgen vanuit de zorgverzekering
 • Mantelzorgcompliment - om jezelf of een andere mantelzorger iets extra's te geven. Dit wordt door de gemeente waarin je woont georganiseerd. Vaak moet je zelf bij de gemeente aangeven dat je hier aanspraak op wilt maken.
 • Europese Gehandicaptenparkeerkaart -  Hiermee mag je parkeren op alle parkeerplaatsen in Europa speciaal voor gehandicapten. Deze kaart staat niet op het nummerbord van je auto maar op naam van je kind. Je kunt er dus ook gebruik van maken wanneer je een andere auto gebruikt. Per Nederlandse gemeente zijn er nog andere regels. Deze kun je hier vinden of op de website van de gemeente. Je hoeft niet per se in een gemeente te wonen om gebruik te kunnen maken van hun aanvullende regels.
Maatschappelijk werk

Passend Onderwijs

Met het Passend Onderwijs wil men dat er zoveel mogelijk kinderen naar het regulier onderwijs gaan.

De school waar je je kind aanmeldt heeft een zorgplicht. Zij moeten ervoor zorgen dat je kind een passende plek krijgt op hun school, op een school in hun samenwerkingsverband of op een speciale school.

Bij het Steunpunt Passend Onderwijs kun je meer informatie vinden.

Wanneer je er samen met de school niet uitkomt dan kun je contact opnemen met de landelijke Onderwijsconsulenten. Zij kunnen jou en de school adviseren en ondersteunen bij onderwijskwesties rond een kind met een beperking of ziekte.

Maatschappelijk werk

Mantelzorg

Naast ouder van je kind ben je ook mantelzorger ook al voelt dat misschien niet zo. Een mantelzorger zorgt langdurig voor een ziek/gehandicapt familielid, kennis of buur. Bij onder andere Centrum Mantelzorg en Mezzo kan je meer informatie vinden over mantelzorg.

Mantelzorgen is soms zwaar. Via de gemeente kun je regelen dat iemand de zorg af en toe van je overneemt. Zo heb je ook wat tijd voor jezelf. Kijk hier voor mogelijkheden om iemand tijdelijk thuis de zorg over te laten nemen. En kijk hier voor logeermogelijkheden voor je kind.

Wanneer je mantelzorger bent, kun je een mantelzorgcompliment krijgen of geven aan een andere mantelzorger. Dit wordt georganiseerd door de gemeente waar je woont. Vaak moet je zelf bij de gemeente aangeven dat je hier aanspraak op wilt maken.

Maatschappelijk werk

Klachten

Het kan altijd gebeuren dat je een keer een klacht hebt over een zorgverlener of instantie. Het beste kun je de betrokken persoon (of personen) hier zelf op aanspreken. Mocht je dat niet durven of kunnen dan hebben de meeste instanties een klachtenprocedure. Vaak kun je een formulier invullen waarin je je klacht uitlegt. Wanneer je dit aangeeft, kan iemand contact met je opnemen over je klacht om hem samen te bespreken en op te lossen.

Bij de Patientenfederatie NPCF kun je meer informatie vinden over klachten in de zorg. Ook geven ze tips om het gesprek aan te gaan. Een organisatie zoals Ieder(in) kan ook hulp en advies bieden bij een klacht.

Maatschappelijk werk

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is een instantie uit de regio waar je woont vanuit waar de WLZ wordt geregeld. Via je zorgverzekeraar kun je erachter komen bij welk zorgkantoor jij moet zijn.

Maatschappelijk werk

MEE/Integrale vroeghulp

Sommige gemeentes hebben een contract met MEE . Dit is een organisatie die je met alles wat met een beperking te maken heeft, kan helpen.

Patientenrechten en -plichten

Als patient heb je bepaalde rechten en plichten. Zoals het goed geïnformeerd worden door de arts maar ook zelf andersom de arts goed informeren over jouw situatie en die van je kind.


Je kunt meer over deze rechten en plichten lezen op Kind&Ziekenhuis of op de website van Patientenfederatie NPCF.
 

Hier kun je specifiek meer lezen over kinderrechten.

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.