Ondersteuning & Advies

Een goede fysieke en sociaal-emotionele eigen gezondheid is belangrijk voor een gelukkiger leven van jou, je kind en je gezin. Dit zie je voor een groot deel ook op andere gebieden in je leven terug zoals kwaliteit van relaties, werk en financiën.

Wij gaan samenwerkingsverbanden aan met partijen die al instrumenten en methoden hebben ontwikkeld en hun ondersteunende waarde voor ouders hebben aangetoond. Verder richten  we ons vooral op het ontwikkelen van eigen methoden en instrumenten en het geven van advies op maat om de kwaliteit van leven van ouders en gezinnen te verbeteren.