‘Beslissingen rond het levenseinde’: om welke beslissingen gaat het dan precies?

Onder de term ‘beslissingen rond het levenseinde’ vallen verschillende soorten beslissingen. Allemaal zijn ze gericht op het verminderen of opheffen van iemands lijden in zijn laatste levensfase. Soms kan dit ertoe leiden dat iemand korter leeft.

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.

Ondersteuning & Advies

Moeten artsen alle behandelingen blijven inzetten die technisch gezien mogelijk zijn?

Ondersteuning & Advies

Wat als je wilt dat de artsen echt alles proberen om je kind in leven te houden?

Ondersteuning & Advies

Wat houdt terminale zorg in?

Ondersteuning & Advies

Welke beslissingen rond het levenseinde mag een arts nemen?

Ondersteuning & Advies

Wat is euthanasie?

Ondersteuning & Advies

Mag een arts het leven van een kind beëindigen zonder dat het kind hier zelf om heeft verzocht?

Ondersteuning & Advies

Is er ook een regeling voor kinderen die ouder zijn dan een jaar?