Wat houdt terminale zorg in?

Terminaal betekent letterlijk: in het eindstadium. Terminale zorg is dus alle palliatieve zorg die iemand in zijn laatste levensfase ontvangt.

Soms verslechtert de situatie van een kind acuut en dient zijn overlijden zich onverwachts aan. Soms gaat zijn conditie langzaam achteruit en wordt het geleidelijk aan duidelijk dat hij zal gaan sterven. In dat geval is er meer tijd om deze terminale zorg vorm en inhoud te geven.

Terminale zorg valt dus onder de noemer palliatieve zorg. En net als palliatieve zorg omvat het alle aspecten:

  • Medisch, bijvoorbeeld het medicatie- en behandelbeleid in deze laatste levensfase
  • Verpleegkundig, bijvoorbeeld de lichamelijke verzorging en de manier waarop medicijnen het beste kunnen worden gegeven
  • Paramedisch, denk aan voedingsadviezen of advies over noodzakelijke hulpmiddelen
  • Psychosociaal, bijvoorbeeld de invulling van een dag als een kind nog maar heel weinig energie heeft of aan het maken van een bezoekschema voor familie en vrienden
  • Spiritueel, denk aan bepaalde rituelen die troost en steun kunnen geven aan je kind zelf en aan degenen die om hem heen staan
  • Organisatorisch, ondanks deze zakelijke term gaat het daarbij om ingrijpende vragen zoals waar je wilt dat je kind zal gaan overlijden en met wie je samen voor je kind wilt zorgen tot aan het moment van zijn overlijden. Het gaat ook om vragen bij wie je terecht kunt voor zorg en ondersteuning voor jezelf en de rest van je gezin.

Terminale zorg beperkt zich dus niet tot je kind alleen, maar omvat ook de zorg voor de rest van je gezin. Dat aspect van zorg strekt zich uit tot na het overlijden van je kind.

Wanneer je hier als ouder behoefte aan hebt, dan kun je bijvoorbeeld om een gesprek vragen met de behandelend arts na het overlijden van je kind. Om samen terug te kijken op wat er is gebeurd. In dat gesprek kun je met elkaar bespreken wat goed is gegaan en wat beter had gemoeten. Vaak zal de behandelend arts je ook zelf uitnodigen voor een nagesprek enkele weken na het overlijden van je kind.

Als ouder kun je ook om emotionele ondersteuning vragen door iemand van de psychosociale afdeling van het ziekenhuis of door een rouwcoach. Dat kan zijn voor jezelf, je partner of voor een van je andere kinderen. Leidend hierbij zijn jullie wensen en behoeften.

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.

Ondersteuning & Advies

Moeten artsen alle behandelingen blijven inzetten die technisch gezien mogelijk zijn?

Ondersteuning & Advies

Wat als je wilt dat de artsen echt alles proberen om je kind in leven te houden?

Ondersteuning & Advies

‘Beslissingen rond het levenseinde’: om welke beslissingen gaat het dan precies?

Ondersteuning & Advies

Welke beslissingen rond het levenseinde mag een arts nemen?

Ondersteuning & Advies

Wat is euthanasie?

Ondersteuning & Advies

Mag een arts het leven van een kind beëindigen zonder dat het kind hier zelf om heeft verzocht?

Ondersteuning & Advies

Is er ook een regeling voor kinderen die ouder zijn dan een jaar?