Waar kun je terecht voor steun en advies?

Hieronder volgen een aantal suggesties van zorgverleners bij wie je terecht kunt voor verder overleg en ondersteuning bij:

Medische vragen

 • De behandelend arts of artsen uit het ziekenhuis waar je kind wordt behandeld
 • Je huisarts
 • De AVG van je kind
 • De polikliniek van de zorginstelling waar je kind dagbesteding krijgt of (tijdelijk) woont
 • De afdeling ‘patiëntenvoorlichting’ van het ziekenhuis waar je kind onder behandeling is
 • Een expertisecentrum voor de specifieke aandoening van je kind
 • Het dichtstbijzijnde expertisecentrum voor epilepsie

Vragen over de verpleegkundige zorg van je kind

 • De verpleegkundigen die voor je kind zorgen in het ziekenhuis, in de thuissituatie, in de woonvoorziening of op het dagcentrum
 • De thuiszorgorganisatie in je buurt
 • Het dichtstbijzijnde Netwerk Integrale Kindzorg

Vragen over de dagbesteding van je kind

 • De begeleiders en therapeuten die bij de zorg voor je kind betrokken zijn
 • De leerkrachten in het geval je kind (speciaal) onderwijs krijgt
 • De pedagogisch medewerker van het ziekenhuis
 • De verpleegkundigen die voor je kind zorgen in het ziekenhuis, in de thuissituatie, in de woonvoorziening of op het dagcentrum

Vragen over palliatieve zorg

 • Je huisarts
 • De betrokken AVG
 • Een Kinder Comfort Team. In het geval je kind niet onder behandeling is in een universitair medisch centrum, dan kun je contact opnemen met het Kinder Comfort Team van het dichtstbijzijnde centrum of met het Emma Thuisteam
 • Het dichtstbijzijnde Netwerk Integrale Kindzorg
 • Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Vragen over gedragsproblemen en slaapproblemen van je kind

 • De gedragsdeskundigen van de instelling waar je kind zorg krijgt
 • Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
 • Het dichtstbijzijnde Centrum voor slaapproblemen

Vragen over de regie en afstemming van alle zorg

 • Je huisarts
 • De betrokken AVG
 • De persoonlijk begeleider van je kind
 • Een casemanager van de instelling waar je kind zorg krijgt
 • Het wijkteam
 • De betrokken thuiszorgorganisatie
 • Het dichtstbijzijnde Netwerk Integrale Kindzorg

Vragen die je andere kinderen betreffen

 • Zorgverleners die al betrokken zijn bij je gezin
 • Een pedagogisch medewerker van het ziekenhuis waar je kind onder behandeling is
 • Een ziekenhuispsycholoog uit dit ziekenhuis

Levensbeschouwelijke vragen

 • Je eigen geestelijk verzorger
 • De afdeling Geestelijke verzorging van het ziekenhuis of de zorginstelling van je kind

Vragen over financiële zaken

 • De maatschappelijk werker die verbonden is aan het ziekenhuis waar je kind zorg krijgt
 • De maatschappelijk werker die verbonden is aan de zorginstelling
 • Het wijkteam

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.