Welke concrete vragen kun je stellen?

Iedere ouder herkent het: je komt thuis na een gesprek met de arts en beseft op dat moment dat je nog vol zit met vragen. Hieronder volgen voorbeeldvragen die je kunnen helpen bij het voorbereiden van het (volgende) gesprek.

Voorbeeldvragen aan de arts(en) over…

de ziekte

 • Weet u wat de oorzaak is van de ziekte of aandoening van mijn kind?
 • Kunt u iets zeggen over de vooruitzichten?
 • Tot welke beperkingen kan deze ziekte of aandoening leiden in de toekomst?
 • Kan er een erfelijke oorzaak zijn? Zo ja, wat heeft dat voor gevolgen, ook voor mijn andere kinderen?
 • Bestaat er een belangenvereniging voor deze ziekte of aandoening?

diagnostiek en onderzoek

 • Welk onderzoek zal bij mijn kind gedaan worden?
 • Waarvoor is dat belangrijk?
 • Wat heeft het onderzoek voor consequenties?
 • Wat zijn de consequenties als het onderzoek niet gebeurt?
 • Wie doet het onderzoek en waar vindt het plaats?
 • Hoelang duurt het en wat gaat er precies gebeuren?
 • Zal mijn kind een roesje krijgen of onder narcose moeten voor dit onderzoek?
 • Doet het onderzoek pijn?
 • Wat kan ik doen om mijn kind gerust te stellen?
 • Kan ik bij het onderzoek aanwezig zijn?
 • Als ik er niet bij mag zijn, wanneer mag ik dan weer naar mijn kind toe?
 • Van wie krijgen we de uitslag? Hoe en wanneer krijgen we de uitslag?

de behandeling

 • Wat houdt de behandeling precies in?
 • Wat is het doel van de behandeling?
 • Hoe lang duurt de behandeling?
 • Wat zijn de voordelen? En wat zijn de mogelijke risico’s?
 • Kunnen er complicaties optreden en welke zijn dat?
 • Moet deze behandeling meteen plaatsvinden of hebben we nog even tijd om na te denken?
 • Wat gebeurt er als we deze behandeling niet doen?
 • Hoe ziet u of de behandeling aanslaat?
 • Wat gebeurt er als de behandeling niet aanslaat?
 • Wordt deze behandeling in zijn geheel vergoed door de zorgverzekering?
 • Wie helpt ons budget aan te vragen als deze behandeling extra kosten met zich meebrengt?

andere behandelmogelijkheden

 • Is de behandeling die u voorstelt de enige mogelijkheid?
 • Zijn er misschien nieuwe behandelingen waarnaar nog onderzoek wordt gedaan?
 • Komt mijn kind daarvoor in aanmerking?
 • Wat gebeurt er als ik niet instem met de voorgestelde behandeling?

de bijwerkingen

 • Welke bijwerkingen zijn te verwachten?
 • Zijn de bijwerkingen blijvend of tijdelijk?
 • Krijgt mijn kind al tijdens de behandeling last van de bijwerkingen of pas daarna?
 • Wat kan ik doen zodat mijn kind zo min mogelijk last van bijwerkingen heeft?
 • Bij welke bijwerkingen moet ik contact opnemen? Is daar dan haast bij?
 • Mag mijn kind alles doen wat hij kan?

kwaliteit van leven

 • Hoe ziet u de toekomst van mijn kind? Hoeveel zekerheid is daarover?
 • Hoe zal de toekomst van ons gezin als geheel eruit gaan zien?
 • Hoe lang kan mijn kind met deze aandoening leven?
 • Heeft mijn kind pijn? Zal mijn kind in de toekomst pijn lijden?

Wat is daaraan te doen?

 • Zal mijn kind vaak in het ziekenhuis moeten liggen?
 • Zal mijn kind afhankelijk worden (of blijven) van medisch-technische ondersteuning zoals sondevoeding of beademing?
 • Kan mijn kind ooit zelfstandig zitten, lopen, communiceren, wonen?
 • Wanneer weet ik zeker dat mijn kind bepaalde ontwikkelingen definitief niet zal doormaken?

de arts en het ziekenhuis

 • Welke arts draagt de eindverantwoordelijkheid voor de behandeling van ons kind?
 • Wanneer en hoe is hij bereikbaar?
 • Kan ik hem per mail bereiken?
 • Is er misschien ook een telefonisch spreekuur?
 • Wie moet ik in noodgevallen bellen?
 • Bij welke arts kan ik terecht als onze eigen arts er niet is?
 • Kan ik één arts (of verpleegkundige) als aanspreekpunt krijgen?
 • Is het zinvol om een second opinion te vragen? Kunt u mij daarbij helpen?
 • Is er een geestelijk verzorger met wie we kunnen praten?
 • Bij wie kunnen we terecht voor psychologische begeleiding?
 • Bij wie kunnen wij terecht voor het aanvragen van een indicatie?
 • Bij wie kunnen we terecht voor het samenstellen van een zorgteam rondom ons kind?
 • Wie leert ons als ouder de specialistische handelingen aan zodat wij ze zelf thuis kunnen uitvoeren ?

lastige zaken

 • Hoeveel ervaring heeft u met het behandelen van kinderen met deze aandoening?
 • Zou mijn kind in een ander ziekenhuis precies dezelfde behandeling krijgen?
 • Wordt mijn kind net zo behandeld als kinderen zonder beperkingen?
 • Wilt u de behandeling liever niet doen omdat hij zo duur is?
 • Hoe zeker weet u dat deze behandeling zinvol is voor mijn kind?
 • Hoe zeker weet u dat deze behandeling zinloos is voor mijn kind?
 • Als mijn kind overleeft, hoe zal zijn leven en ons leven er dan uit gaan zien?
 • Als ik akkoord ga met het stoppen van deze levensondersteunende behandeling, geef ik mijn kind dan op?
 • Mag ik u vragen om alles te doen om het leven van mijn kind te redden?
 • Nu mijn kind binnenkort gaat overlijden, hoe gaat dat precies? Hoe lang duurt het? Heeft mijn kind dan pijn?
 • Wilt u zorgen dat mijn kind niet meer hoeft te lijden?

3 reacties

Smith Geplaatst op 8 aug. 2021 19:45:32
3
Smith Geplaatst op 9 aug. 2021 11:20:19
3
Smith Geplaatst op 9 aug. 2021 11:20:19
3

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.

Ondersteuning & Advies

Praten over beslissingen: is daar een richtlijn voor?

Ondersteuning & Advies

Hoe geef je vorm aan een gesprek 'op maat"?

Ondersteuning & Advies

Is het belangrijk om je levens- en geloofsovertuigingen te bespreken?