Ondersteuning & Advies

Wat is de WGBO?

Ondersteuning & Advies

In hoeverre mogen kinderen in Nederland zélf meebeslissen over hun behandelbeleid?

Ondersteuning & Advies

In hoeverre mogen ouders in Nederland meebeslissen over het behandelbeleid van hun kind?

Ondersteuning & Advies

Wat als je je kind toch door zijn verstandelijke beperking nooit in staat zal zijn om (mee) te beslissen over zijn behandelbeleid?

Ondersteuning & Advies

Hoe kun je je kind toch een stem geven in de besluitvorming?

Ondersteuning & Advies

Mag een behandeling ook starten zonder instemming van ouders?

Ondersteuning & Advies

Moet je als ouder ook toestemming geven voor alle tussentijdse wijzigingen in het behandelbeleid?