Moet je als ouder ook toestemming geven voor alle tussentijdse wijzigingen in het behandelbeleid?

Nee, dat is niet nodig. Vanaf het moment dat ouders hebben ingestemd met het behandelvoorstel voor hun kind, is er een behandelovereenkomst. Deze overeenkomst geldt voor het gehele behandeltraject. Bij kleine aanpassingen van dit behandeltraject mag de arts ervan uitgaan dat de ouders het hiermee eens zullen zijn. Hij hoeft hen dan ook niet opnieuw om toestemming te vragen. Hij zal hen natuurlijk wel moeten informeren over deze aanpassingen.

Gaat het om grote wijzigingen in het behandelbeleid met mogelijk vergaande gevolgen, dan zal de behandelend arts de ouders wel opnieuw om hun toestemming moeten vragen. Wanneer ouders vervolgens niet instemmen met deze wijziging, dan mag deze niet zomaar worden doorgevoerd.

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.

Ondersteuning & Advies

Wat is de WGBO?

Ondersteuning & Advies

In hoeverre mogen kinderen zélf meebeslissen over hun behandelbeleid?

Ondersteuning & Advies

In hoeverre mogen ouders meebeslissen over het behandelbeleid van hun kind?

Ondersteuning & Advies

Wat als je kind door zijn verstandelijke beperking nooit in staat zal zijn om (mee) te beslissen over zijn behandelbeleid?

Ondersteuning & Advies

Hoe kun je je kind toch een stem geven in de besluitvorming?

Ondersteuning & Advies

Mag een behandeling ook starten zonder instemming van ouders?