Wat is de WGBO?

De WGBO is de ‘Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst’. Deze wet ligt aan de basis van alle zorgverlening in Nederland. Hierin staan de rechten en verantwoordelijkheden beschreven van patiënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en hun professionele zorgverleners.

Centraal in de WGBO staat het begrip informed consent. Dit betekent dat zorgverleners alleen mogen handelen als zij hiervoor de toestemming hebben van de patiënt of van zijn wettelijk vertegenwoordiger. Om die toestemming te kunnen geven, moet de patiënt of zijn vertegenwoordiger begrijpen waarvoor hij toestemming geeft. En dat betekent weer dat hij eerst op een begrijpelijke manier geïnformeerd moet zijn over zijn ziekte of beperking en over de behandelmogelijkheden.

De WGBO geldt niet alleen voor medische onderzoeken en behandelingen, maar ook voor verpleging, verzorging en nazorg. Kortom: voor alle zorg die wordt gegeven in een huisartsenpraktijk, een ziekenhuis, instelling voor gehandicaptenzorg, verpleeghuis of GGZ-instelling (instelling voor geestelijke gezondheidszorg).

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.

Ondersteuning & Advies

In hoeverre mogen kinderen in Nederland zélf meebeslissen over hun behandelbeleid?

Ondersteuning & Advies

In hoeverre mogen ouders meebeslissen over het behandelbeleid van hun kind?

Ondersteuning & Advies

Wat als je kind door zijn verstandelijke beperking nooit in staat zal zijn om (mee) te beslissen over zijn behandelbeleid?

Ondersteuning & Advies

Hoe kun je je kind toch een stem geven in de besluitvorming?

Ondersteuning & Advies

Mag een behandeling ook starten ook zonder instemming van ouders?

Ondersteuning & Advies

Moet je als ouder ook toestemming geven voor alle tussentijdse wijzigingen in het behandelbeleid?