Domeinen voor Kwaliteit van Bestaan van mensen met een beperking

Robert Schallock

Wanneer heb je een goed leven? Als je rijk, gezond, en veilig bent? Jazeker maar.. Schallock  ondervroeg mensen met een beperking/ziekte op dit punt en kwam op basis daarvan met acht domeinen voor kwaliteit van bestaan:

 1. Emotioneel welbevinden (veiligheid, spiritualiteit, geluk, vrij zijn van stress, zelfbeeld en tevredenheid)
   
 2. Interpersoonlijke relaties (intimiteit, genegenheid, gezin, interacties, vriendschappen en ondersteuning)
   
 3. Materieel welbevinden (eigendom, financiële zekerheid, voeding, werk bezittingen, sociaaleconomische status en onderdak)
   
 4. Persoonlijke ontplooiing (onderwijs, vaardigheden, persoonlijke vervulling, competentie, zinvolle activiteiten en vooruitgang)
   
 5. Lichamelijk welbevinden (gezondheid, voeding, ontspanning, mobiliteit, gezondheidszorg, vrije tijd en ADL‐activiteiten)
   
 6. Zelfbepaling​ (autonomie, keuzes, beslissingen, persoonlijke controle, zelf richting kunnen geven en persoonlijke doelen en waarden)
   
 7. Sociale inclusie​ (erbij horen) (geaccepteerd worden, status, ondersteuning/support, werkomgeving, integratie en participatie in de samenleving, rollen, bijdragen aan de samenleving)
   
 8. Rechten (privacy, stemrecht, toegang, gelijke behandeling, eigendom hebben en rechten en plichten als burger)


Kwaliteit van bestaan:

 • Is je leven zoveel mogelijk naar je eigen smaak kunnen inrichten, plannen te kunnen maken en iets kunnen bereiken (regie).
 • Is diverse taken en rollen te hebben, erbij horen en waardevolle rollen vervullen (rollen).
 • Is betekenisvolle contacten hebben, gezelschap, aanspraak, steun en tijd hebben en gemist worden (relaties).
 • neemt toe als mensen rekening houden met je levenservaringen, met je voorkeuren, je overtuigingen en wensen (respect).
 • is je kunnen ontwikkelen, kunnen leren, nieuwe inzichten en vaardigheden opdoen die jou tot de mens maken die je bent of worden kan (ontplooiing).


Wanneer in het ene domein een verandering komt, bewegen de andere elementen mee. Het krijgen van een nieuwe rol bijvoorbeeld is hier direct van invloed op. Welke context, inhoud, en acties zijn geschikt om kwaliteit van bestaan van jouw kind te bevorderen? Welke hebben vooral betrekking op ons thema: Anders Vasthouden? Bevorderen van zelfredzaamheid! Kijk hier voor ideeën. Belangenvereniging KansPlus heeft voor mensen met een verstandelijke beperking een handreiking Kwaliteit van Leven geschreven die eigenlijk voor iedereen een meerwaarde kan hebben.

Opdrachten en vragen

Overzie je huidige levenssituatie eens van een afstandje en beantwoord voor jezelf de volgende vragen met betrekking tot Kwaliteit van Bestaan en bespreek deze met je partner en/of kind.

Loop je op het gebied van Kwaliteit van Bestaan ergens tegen aan? Zo ja:
 

Wat zouden oplossingen zijn voor de problemen/uitdagingen die ervaren worden?

Wat kun je daarbij zelf doen, eventueel met hulp van het netwerk (vrienden, familie, kennissen)?

Wat kun je voor anderen betekenen?

Bedenk over dit thema drie vragen of stellingen waarmee je in gesprek met je partner of je kind het thema kunt aansnijden.