Loyaliteitsdilemma’s

Iván Böszörményi-Nagy’s

De psycholoog en filosoof Nagy (spreek uit nodzj) legt uit dat het opgroeiende kind per definitie voor loyaliteitsconflicten komt te staan. De mening van ouders kan botsen op die van hun leeftijdsgenoten, de juffen/meesters en later hun vrienden of, kennissen. Of daar recht tegenin gaan. Ieder conflict is ee kans voor het opbouwen van eigen identiteit.

De kunst is dan nieuwe keuzes ervaren of te labelen. Hoe sterk of aantrekkelijk de nieuwe overtuigingen ook zijn of lijken, het oude nest wordt niet geheel vergeten. Mensen verwerken, ook als ze niet meer thuis wonen, gewoontes of voorkeuren van hun opvoeders op een of ander manier in hun doen en laten. Mensen willen kennelijk het liefst vroeger niet laten vallen, maar meenemen. Soms tegen wil en dank. Wanneer we daar oog voor hebben en dat echt tot ons door laten dringen, biedt dat veel inzicht in het waarom van gedrag van ons mensen.


In een gunstig geval maakt ‘vroeger’ deel uit van onze huidige identiteit, zonder dat het in de weg staat van het gaan van eigen wegen en het maken van keuzes. In alle andere gevallen worstelt men verder en is men ‘niet klaar’ met het verleden.

Opdrachten en vragen

Zijn er vanuit jouw eigen opvoeding gedachten/regels/gedragingen/overtuigingen die je ongewild projecteert/projecteerde op je kind?

Hoe ga je om met de eigen mening van je kind?

Let de komende tijd eens op welke patronen/gedachten jij hebt (gehad) die eigenlijk van je (voor)ouders waren.

Welke veranderingen zie je in de tijd hoe je daarmee omgaat / bent gegaan?

Bedenk over dit thema drie vragen of stellingen waarmee je in een gesprek met je kind of je partner het thema kunt aansnijden.