Ontwikkelingsfasen in onze identiteit

Erik Erikson

Erikson is als ontwikkelingspsycholoog geïnteresseerd in belangrijke momenten tijdens de ontwikkeling, ook wel transitiemomenten genoemd. Overgangen van de ene in de andere fase van ons leven. Van zuigeling naar dreumes, naar peuter, naar schoolkind, puber, jong volwassene, naar jonge werker naar bewoner, partner, ouder, et cetera. Hij leert ons dat ieder mens in diverse fasen van zijn leven specifieke behoeftes heeft. Door op die fase-gerelateerde vragen en behoeftes een eigen antwoord te vinden, kan de persoonlijke ontwikkeling doorgang hebben. Of gefrustreerd raken.

Zo wil een jong, opgroeiend kind ruimte om te spelen, te experimenteren en wil een jonge man of vrouw een partner. Zo wil een schoolverlater een baan of werk en een derdejaars student een tussenjaar. Zo ontwikkelen samenwonenden partners een kinderwens en heeft die baby vervolgens ongelooflijke trek. Het is daarmee de kunst om rekening te houden met logische, voorspelbare en persoonlijke meer verborgen wensen die de ontwikkeling van een persoon mogelijk maken.
 

Opdrachten en vragen

In welke fase zit jouw kind?
Loopt die gelijk met andere kinderen van zijn/haar ontwikkelingsniveau en hoe kun je dat zo goed mogelijk begeleiden? Hoe vind je het om hem/haar daarin te begeleiden? Kijk je vooruit naar de volgende fase - kan dat in jullie situatie – en hoe ga je daarmee om?

Welke fase? Gelijk met anderen? Hoe begeleiden? Hoe vind je dat? Kijk je vooruit? Kan dat? Hoe ga je daarmee om?

Verschillen of overeenkomsten
Let de komende tijd eens op of jij andere ideeën/manieren hebt om met de opvoeding om te gaan dan je partner. Welke verschillen of overeenkomsten zie je? Bespreek die eens samen.

    Situatie

    Overeenkomst

    Verschil

    In gesprek

    Bedenk over dit thema drie vragen of stellingen waarmee je in gesprek het thema kunt aansnijden.