Oplossingsgerichte benadering

De belangrijkste principes van de oplossingsgerichte benadering

 • Repareer niet iets wat niet stuk is.
  Dit is het overkoepelende principe van oplossingsgericht denken. E.e.a. is niet relevant als het probleem al is opgelost door jou of je kind.
   
 • Niets is zo onzinnig als ingrijpen in een situatie die al is opgelost.
  Je hoeft niet alle onderdelen aandacht te geven. Wat goed gaat, gaat immers goed.
   
 • Als iets werkt, doe het dan vaker.
  Wanneer je kind bezig is met het ontwikkelen van groei naar zelfstandigheid mag jij als ouder in de eerste plaats je kind aanmoedigen om meer van datgene te doen wat al goed werkt. En als jij merkt dat iets wat je doet je kind zekerder en zelfstandiger maakt, mag je jezelf aanmoedigen om dat iets vaker te doen. Op die manier help je jezelf (en jouw kind!) met het in stand houden van de gewenste veranderingen. Dit kun je doen door nauwkeurig te kijken hoe je kind tijdens periodes van verbetering zich anders heeft gedragen of heeft gereageerd. Tegelijk kun je ook nauwkeurig naar je eigen gedrag in dat proces kijken. Zo kun je vaststellen wat goed heeft gewerkt, zodat je (kind) dit succesvolle gedrag kan herhalen en de groei naar zelfstandigheid verder kan ontwikkelen.
   
 • Als iets niet werkt, probeer dan iets anders.
  Hoe goed een oplossing ook lijkt, het is geen oplossing als zij niet werkt. Voor veel mensen is het gewoonte om problemen op te lossen door dingen te blijven doen die in het verleden niet werkten. Als je kind een tip niet oppakt of niet meewerkt, dan is het handig om iets anders aan te bieden.
   
 • Kleine stapjes kunnen tot grote veranderingen leiden.
  Zodra je een kleine verandering in gang hebt gezet bij jezelf en/of bij je kind, kan dit tot andere veranderingen leiden, die ook weer aanleiding geven tot weer andere veranderingen. Deze kleine stapjes in de goede richting zullen je helpen geleidelijk en voorzichtig de gewenste veranderingen in het dagelijks leven door te voeren.
   
 • De oplossing hoeft niet per se in verband te staan met het probleem.
  Wat zal anders zal wanneer je anders vasthoudt? Werk vanuit die situatie terug naar het heden dit doel te bereiken. Bekijk bij welke dagelijkse ervaringen gewenste situatie al voor een deel aanwezig is of in de toekomst aanwezig zou kunnen zijn. Richt je daarbij op het heden met een oog op de toekomst.
   
 • De taal van problemen is heel anders dan die van oplossingen.
  De taal van toekomstgericht werken is meestal positiever, hoopvoller, meer gericht op de ontwikkeling naar de toekomst toe en benadrukt het tijdelijke van de huidige uitdagingen.
   
 • Geen enkel probleem is er altijd; er zijn altijd uitzonderingen die gebruikt kunnen worden.
  Er zijn altijd uitzonderingen op uitdagingen en probleemsituaties en die kunnen gebruikt worden om kleine veranderingen in gang te zetten.
   
 • De toekomst is maakbaar en onderhandelbaar. Mensen zitten niet vast aan een aantal houdingen en gedragingen die bepaald worden door het verleden, een sociale bevolkingslaag of diagnose. De toekomst mag een hoopgevende plek zijn, waar jou kind (zoveel mogelijk) zijn hun eigen koers en toekomst kan bepalen.

Uitgangspunten

Laten we enkele uitgangspunten op een rijtje zetten van het oplossingsgericht werken of coaching.

Oplossingsgericht werken of coachend opvoeden is niet:

 • Een recept voor elke opvoedingskwaal
 • Een garantie voor nu en altijd
 • Een stok om mensen mee te slaan
 • Een manier van leven

Bij coaching:

 • gaan we uit van de motivatie, het potentieel en hulpbronnen van de ander
 • focussen we niet op (het voorkomen van) problemen maar op de (toekomstige en gewenste ) oplossingen
 • maken we gebruik van wat al werkt en wat er wel goed gaat
 • werken we in kleine stappen
 • werken we van “ja, maar” naar “ja en”
 • naar zelfstandigheid om los te kunnen laten, gaat coaching uit van hulpbronnen en potentieel van de sociale omgeving.