De positieve school met oplossingsgerichte begeleidingsstijlen

Bannink, Berg, Shazer, Roeden

Oplossingsgericht Werken (OW) is er voor mensen die zich niet meer in staat voelen om zelf, of met hulp van mensen in hun omgeving, hun problemen te hanteren. Dat wil zeggen: hun eigen oplossend vermogen schiet tekort. Dit probleem, een tekortschietend eigen vermogen, heeft de volgende kenmerken.

 • Verlies aan eigen kracht; iemand acht zichzelf niet meer in staat om zelfstandig of met hulp vanuit zijn directe omgeving de problemen aan te gaan. Hij kan niet meer voldoen aan de eisen en verwachtingen die aan hem gesteld worden.
 • Verlies van ‘coping-vaardigheden’; iemand ervaart dat hij kennis en vaardigheden mist om de problemen te hanteren.
 • Verlies aan zelfbeschikking; iemand wordt zo bepaald door de problemen dat hij de greep op (een deel van) het leven kwijtraakt.

OW is op een methodische en gestructureerde manier samen vormgeven van oplossingen. Hiervoor is het van belang om via vragen aan je kind te komen tot:

 • bepalen wat het probleem is en een andere kijk daarop te ontwikkelen
 • bewust worden van interne en externe hulpbronnen
 • doelen concreet en in detail formuleren
 • hoop en vertrouwen ontwikkelen
 • zelfbedachte stappen zetten om de situatie te verbeteren
 • zelf bepalen wanneer hij zonder (professionele) hulp verder kan.

Doel
Het hoofddoel van OW is het oplossend vermogen zo te herstellen dat iemand op zijn/haar eigen manier, en samen met mensen uit de sociale context, het probleem kan ombouwen naar een gewenstere situatie. Of zij daarmee algemenere vaardigheden ontwikkelden die hen helpen ook andere problemen het hoofd te bieden, is geen expliciet doel van de OW-hulpverlening.

De subdoelen die hieruit volgen zijn dat de persoon weet wat hij wil; weet hoe hij op eigen manier kan bereiken wat hij wil; hoop heeft dat hij kan bereiken wat hij wil en zelfgekozen stappen onderneemt om te bereiken wat hij wil. Kijk hier ook eens voor meer informatie hierover.


Opdrachten en vragen

Let de komende drie dagen eens op hoe jij oplossingsgericht hebt gedacht en denkt/handelt.

Welke veranderingen zie je / zag je?

 • Oplossing
 • Verandering(en)

  Bedenk over dit thema drie vragen of stellingen waarmee je in gesprek met je partner en/of je kind kunt aansnijden.

  Thema’s om eens over na te denken

  We hebben in een eerder stadium aan meelezers de vraag voorgelegd welke zaken zij vanuit hun ervaring onder de aandacht willen hebben. Dat levert verschillende thema’s op. Zoals:

  Aandacht voor:

  • Taal
   Communicatie en ondersteuning daarvan in de ontmoetingen met anderen
    
  • Zelfredzaamheid, zelfzorg
   Tijdig oefenen en (door)ontwikkelen van bovenstaande en het nu ervan tijdens maaltijden of uitstapjes bijvoorbeeld
    
  • Grenzen
   De moeite van het vaststellen van grenzen en de (on)mogelijkheden ervan, gelet op het risico tot overvragen van je kind
    
  • Woonwensen
   Uit huis gaan en activeren van zelfredzaamheid in huishouding, koken, en dergelijke en het op tijd beginnen met het voorbereiden hierop
    
  • Sociale contacten en netwerken
   En hoe deze op te bouwen

  Het waardevolle aan deze thema’s is dat ze direct een aangrijpingspunt kunnen vormen om over na te denken. Het lastige is, dat ze het denken en handelen ook al te snel in één bepaalde richting kunnen sturen en een Zo-doe-ik-dat boek opleveren. En als het nét even niet werkt in jouw situatie. Wat dan?

  De kunst is daarom om wel te starten met het denken over een specifiek thema. Maar tegelijk ook ruimte te bieden voor het ontwikkelen van een houding, een manier van kijken naar je eigen rol, naar de verwachtingen voor de toekomst. En je daarin te laten corrigeren of inspireren door anderen.


  Behulpzame vragen zijn daarbij:

  Wat betekent Anders Vasthouden voor mij, voor ons, in deze thema’s?

  Wat speelt er, waar loop ik tegen aan?

  Wat zou ik beter vinden? Wat gaat er al best goed?

  Wat zou me ideaal lijken?

  Hoe ver ben ik als ouder op dit moment, als ik dat eens goed bekijk?

  Welke hulpbronnen heb ik mogelijk nog over het hoofd gezien?