Sociale rolversterking

Sociale rolversterking is een manier van denken die je heel goed kunt gebruiken als ondersteuner van je kind. Het gaat erom mensen te brengen tot een goed en gevuld leven. Een goed leven bestaat vooral uit het hebben van verschillende sociaal gewaardeerde rollen. Mensen met beperkingen en chronische ziekten worden door de maatschappij vaak gezien als minder waard, aan hen kleven vooral minder gewaardeerde sociale rollen (bv iemand wordt alleen gezien als cliënt in de zorg, of uitkeringsgerechtigde).

Denk in rollen, niet in activiteiten
Bij sociale rolversterking is het cruciaal dat je denkt in rollen en niet in activiteiten.
Voorbeeld: Kees houdt van voetballen, dus we gaan naar voetbal kijken. Je kunt het ook anders aanpakken en zeggen: Kees houdt van voetbal: misschien kan hij lid worden van de supportersvereniging, of kan hij terreinknecht worden bij een voetbalclub, of verzorger/waterdrager bij een voetbalteam in de buurt. Uit dat soort rollen komt vaak meer voort dan alleen kijken naar voetbal.

Door samen met mensen te zoeken naar sociaal gewaardeerde rollen die hen passen kan een ommekeer in het leven tot stand gebracht worden. Sociaal gewaardeerde rollen leiden tot de goede dingen van het leven, bijvoorbeeld:

 • Contacten
 • Op verschillende plekken komen
 • Ontmoetingen met andere mensen
 • Relaties
 • Ervaringen
 • Inspiratie
 • Waardering
 • Zelfvertrouwen
 • Gevoel ergens bij te horen
 • Persoonlijke groei

Sociale rolversterking eigen maken
Om je dit gedachtengoed eigen te maken is het goed je te realiseren hoeveel verschillende rollen je zelf vervult.

Opdracht

Schrijf alle rollen die jij vervult eens onder elkaar (vrouw, moeder, dochter, echtgenoot, vriendin, buurvrouw, buurtgenoot, student, collega, vrijwilliger in verzorgingshuis, knutselvrijwilliger op school…)

Je antwoord:

Tips voor sociale rolversterking

De volgende tips kunnen je helpen bij het werken aan sociaal gewaardeerde rollen:
Begin klein. Focus op één persoon, één rol, één setting per keer.

 • Breng de eigen interesses en ambities van je kind in kaart (waar wordt je kind wel en niet blij van) en brainstorm dan met elkaar (bijvoorbeeld met familie en vrienden van je kind) welke rollen iemand met dezelfde interesses en leeftijd zou vervullen.

Je antwoord:

 • Neem één rol en experimenteer met diverse activiteiten die bij deze rol passen. Hebben jullie de rol van muziekliefhebber gekozen? Ondersteun dan je kind eens door naar een plaatselijk concert te gaan, help hem/haar cd’s te vinden in de bibliotheek of deel te nemen aan een percussieworkshop, lid te worden van een fanclub, of vrijwilliger te zijn op een festival. Kom vaker op zo’n plek terug. Bevalt de plek? Help je kind dan contact te maken met de mensen daar.
   
 • Ga naar mooie gewaardeerde plekken op tijden waarop jullie daar veel andere mensen kunnen ontmoeten. Niet naar het speciale zwemuurtje voor mensen met een beperking, maar ga op een gewone ochtend, middag of avond. Kom niet in de verleiding sociaal gewaardeerde rollen te gaan vervullen op een plek waar vooral mensen met een beperking en hun ondersteuners komen. Ga erop uit, de samenleving in, de wijk in!
   
 • Kies voor rollen waar anderen met dezelfde leeftijd en cultuur ook voor gewaardeerd zouden worden. Eigenaar van een volkstuin, begeleider op een peuterspeelzaal, kaartjesverkoper, medewerker in een bloemenzaak, dit zijn allemaal gewaardeerde rollen. Een minder gewaardeerde rol kan wel een goede start zijn, maar bij voorkeur kies je iets anders dat past bij je kind.
   
 • Kies ervoor te experimenteren met dingen die bij de leeftijd van je kind passen. Welke (luister)boeken lezen zijn of haar leeftijdsgenoten? Welke films en tv-programma’s kijken zij en welke muziek luisteren ze? Op het moment dat iemand dezelfde dingen doet en er uitziet als zijn leeftijdsgenoten is het voor anderen gemakkelijker om hem of haar aan te spreken.
   
 • Zorg dat je kind er mooi en verzorgd uit ziet. Misschien wel net iets beter dan anderen. Geen trainingspak bij een concert. Geen slab maar een sjaaltje, etc.
   
 • Bouw voort op succes, help je kind zich te ontwikkelen door steeds nieuwe rollen en plekken aan zijn of haar repertoire toe te voegen.