Sociale rolversterking eigen maken

Om je dit gedachtengoed eigen te maken is het goed je te realiseren hoeveel verschillende rollen je zelf vervult.


Opdracht:
Schrijf alle rollen die jij vervult eens onder elkaar (vrouw, moeder, dochter, echtgenoot, vriendin, buurvrouw, buurtgenoot, student, collega, vrijwilliger in verzorgingshuis, knutselvrijwilliger op school…).

Je antwoord(en):