Sociale rolversterking

Sociale rolversterking is een manier van denken die je heel goed kunt gebruiken als ondersteuner van je kind. Het gaat erom mensen te brengen tot een goed en gevuld leven. Een goed leven bestaat vooral uit het hebben van verschillende sociaal gewaardeerde rollen. Mensen met beperkingen en chronische ziekten worden door de maatschappij vaak gezien als minder waard, aan hen kleven vooral minder gewaardeerde sociale rollen (bv iemand wordt alleen gezien als cliënt in de zorg, of uitkeringsgerechtigde).
 

Denk in rollen, niet in activiteiten
Bij sociale rolversterking is het cruciaal dat je denkt in rollen en niet in activiteiten.
Voorbeeld: Kees houdt van voetballen, dus we gaan naar voetbal kijken. Je kunt het ook anders aanpakken en zeggen: Kees houdt van voetbal: misschien kan hij lid worden van de supportersvereniging, of kan hij terreinknecht worden bij een voetbalclub, of verzorger/waterdrager bij een voetbalteam in de buurt. Uit dat soort rollen komt vaak meer voort dan alleen kijken naar voetbal.

Door samen met mensen te zoeken naar sociaal gewaardeerde rollen die hen passen kan een ommekeer in het leven tot stand gebracht worden. Sociaal gewaardeerde rollen leiden tot de goede dingen van het leven, bijvoorbeeld:

  1. Contacten
  2. Op verschillende plekken komen
  3. Ontmoetingen met andere mensen
  4. Relaties
  5. Ervaringen
  6. Inspiratie
  7. Waardering
  8. Zelfvertrouwen
  9. Gevoel ergens bij te horen
  10. Persoonlijke groei