Het verduidelijken van de vraag.

Hoe kan je als ouder formuleren wat jouw kind nodig heeft bij het volwassen worden?

De kunst van het vragen stellen. Coachen is voor een groot deel een attitude, een houding. Je kan al coachen door ‘niet de baas te spelen’, ‘minder in te grijpen’, ook eens ‘je hand op de rug te houden’, ‘geduld te hebben’, ‘te luisteren en te observeren’. Het best uitgewerkt zijn echter de coachende vragen. Zij helpen ons en de ander om richting te geven aan het coachen. Voor het gemak volgen we de indeling van Bannink en Roerden. Zij noemen vijf groepen

  1. De beginvraag
  2. De droomvraag
  3. De schaalvraag
  4. De uitzonderingenvraag
  5. De wat-er-goed-gaat vraag


Al die vijf groepen van vragen hebben gemeenschappelijk dat ze zeer behulpzaam zijn voor het toewerken naar een houding waarin je van het probleem naar de oplossing gaat.

Al die vijf groepen van vragen hebben gemeenschappelijk dat ze zeer behulpzaam zijn voor het toewerken naar een houding waarin je van het probleem naar de oplossing gaat.

1. De beginvraag
“Wat zou je in deze situatie beter vinden?”
Deze vraag noemen we de beginvraag, omdat je met deze vraag een begin maakt met het denken in oplossingen, in wensen. De focus van je denken begint daarmee als het ware te kantelen. Wanneer er voldoende duidelijk is waar je tegenaan loopt en wat je als storend of belangrijk ervaart. Wanneer daar herkenning en erkenning is, dan is het moment aangebroken waarop je ook klaar bent voor zo’n type vraag. Zoek daarom voor jezelf naar het juiste moment.

Je antwoord:

2. De uitzonderingenvraag:
“Wanneer gaat het eigenlijk best goed/lekker?”
Geen enkele situatie is altijd hetzelfde. Zijn er  momenten aan te wijzen waarop je al een beetje lichter tegen de uitdaging aankijkt, of waarop je momenten van vooruitgang ziet? Wat kun je daar uit leren? Deze vraag laat je denken aan wat wel ‘werkt’, hoe klein ook. Wat maakt het dat het goed gaat, dat je best blij bent met wat er gebeurt, met hoe het liep?

Je antwoord:

3. De schaalvraag:
“Als 0 ‘niets’ is en 10 ‘alles is gelukt’, hoe vind je dan dat het nu gaat?
Kun je dat cijfer dat je hebt gegeven voor jezelf eens toelichten?” De schaalvraag is mogelijk een van de meest verrassende zelfsturende vragen ooit bedacht. De vraag daagt uit om persoonlijk en oprecht aan te geven waar je staat ten opzichte van jouw doel. Je kunt gerust een twee of een zes invullen, omdat elk antwoord goed is. Vul je een twee in? Dan is dat al meer dan een één, en meer dan nul. Vul je een acht in? Wat maakt dan dat je nog met dit probleem worstelt? Het is bovendien een vraag waardoor je gaat realiseren dat je onderweg bent naar (nog) beter en daar stappen in mag/kan zetten. Welke stappen zijn dat? Waar wil je zijn over een paar weken, waar volgend jaar?

Je antwoord:

4. De schaalvraag:
“Als 0 ‘niets’ is en 10 ‘alles is gelukt’, hoe vind je dan dat het nu gaat?
Kun je dat cijfer dat je hebt gegeven voor jezelf eens toelichten?” De schaalvraag is mogelijk een van de meest verrassende zelfsturende vragen ooit bedacht. De vraag daagt uit om persoonlijk en oprecht aan te geven waar je staat ten opzichte van jouw doel. Je kunt gerust een twee of een zes invullen, omdat elk antwoord goed is. Vul je een twee in? Dan is dat al meer dan een één, en meer dan nul. Vul je een acht in? Wat maakt dan dat je nog met dit probleem worstelt? Het is bovendien een vraag waardoor je gaat realiseren dat je onderweg bent naar (nog) beter en daar stappen in mag/kan zetten. Welke stappen zijn dat? Waar wil je zijn over een paar weken, waar volgend jaar?

Je antwoord:

5. De complimenten-vraag:
“Waar kan je blij mee, of trots op zijn?” en “Spreek dat eens uit?!”
Wie kan er weerstand bieden aan een welgemeend compliment?  Complimenten zijn - zeker als het gaat om attitudeveranderingen – krachtige instrumenten. Een compliment op zijn tijd werkt als extra brandstof op je innerlijke motor. En je mag zeker ook jezelf complimenten geven!

Je antwoord:

De bovenstaande vragen zijn ook heel geschikt voor het versterken van het zelfsturend vermogen van je kind.