Waarom anders vasthouden?

Waarom zou je als ouder van een zorgkind willen nadenken over ‘loslaten’ of ‘Anders Vasthouden’? Waarom zou je over zijn of haar opvoeding naar zelfstandigheid jouw vragen, zorgen of ideeën willen delen. Of zelfs willen aanpassen?


Stel…
Je bent sinds kort of al veel langer ouder of verzorger van een zorgkind. Dan staat niet alleen jouw kind maar ook jij als ouder voor veel uitdagingen. Vaak voor een langere tijd. Er dienen zich voortdurend en onverwachts allerlei zaken aan die jouw en hun aandacht vragen.

  •     Welke keuzen zijn verstandig?
  •     Welke behandeling, welke school, welke hobby, dagbesteding, sport, vakantie?
  •     Welke onderzoeken, pillen, specialist, middelbare school, werkervaringen?
  •     En, wat kun jij in dat alles voor jouw kind doen?


Opdracht en vragen

1. Ga voor jezelf eens na voor welke keuzes jij in het afgelopen half jaar bent komen staan en zet ze onder elkaar.

2. Met wie heb je overlegd om tot keuzes te komen?

3. Heb je ook met je kind overlegd (indien mogelijk)?

4. Zo ja, in hoeverre waren de keuzes die je hebt gemaakt overeenkomstig met de wensen van je kind?

5. Wat zijn mijn keuzes

6. Wat zijn de keuzes van mijn kind

​​​​​​Lastige van keuzes
Het lastige van keuzes maken is dat er twee soorten zijn. Geïnformeerde keuzes en getransformeerde keuzes. Geïnformeerde keuzes maak je op basis van kennis, overweging, analyse, en overleg. Getransformeerde keuzes maak je op basis van spirituele kracht; ofwel of je de verantwoordelijkheid voor de keuze die je maakt de rest van je leven kunt dragen. En dan is een combinatie van de twee keuzes de beste.


Bijzonder betrokken
Als ouder of verzorger ben je dikwijls bijzonder betrokken. Daarom regel je van alles en neem je veel op je schouders. Wat kan je anders dan jouw kind stevig vasthouden, totdat het beter zelf kan staan? Die weg naar volwassenheid kan bij een zorgkind (on)terecht heel ver weg lijken of soms (deels) ook onbereikbaar zijn. Maar… zou het kunnen zijn, dat je met al je goede bedoelingen zijn of haar zelfstandigheid juist in de weg staat? Of vertraagd? Welke momenten in het leven van je kind doen er écht toe?

Wat kun je als ouder dan zeggen, doen of laten om jouw kind te begeleiden om verstandige beslissingen te nemen en wat zijn die verstandige beslissingen precies? Zou het kunnen dat je nu even niet nadenkt over later, omdat je je niet kunt voorstellen of weet dat dit ene kind ooit op eigen benen zal kunnen staan? Omdat je dat soort gedachten over later er nu al helemaal niet bij kunt hebben? Kleine vragen en ongemakken met je kind en met jezelf moet je zelf dragen. Maar grotere vragen zijn nou eenmaal lastig in je eentje beantwoorden.

Nadenken over het Anders Vasthouden van de kwetsbare ander in jouw leven. Kan het nog persoonlijker, nog gevoeliger? We verwachten dat het zeer verschillende antwoorden en nieuwe vragen of dilemma’s zal oproepen. En we zijn benieuwd welke vragen er bij jou spelen. Iedere ouder zal bij “Anders Vasthouden” weer andere accenten leggen.

In de ontmoeting met je vragen, ervaringen, meningen en verhalen schuilt veel kracht. Hoe kun je jouw kind(eren), met hun beperkingen of lagere vaardigheden, meer zelfvertrouwen, plezier en kracht geven? Vragen die je zelf raken zijn dan bijvoorbeeld:

  • Hoe kan ik leren om ook dit kind meer anders vast te houden zonder de last van schuldgevoelens of angsten?
  • Houd je iemand anders vast die kwetsbaar is?
  • Wat te doen als je ziet dat je kind tekorten heeft en houdt.
  • Wat is je grondhouding in de begeleiding van jouw kind?
  • Wat frustreert en wat helpt?


Anders kijken
Elke verandering van gedrag begint met een andere manier van kijken. Hoe kijk je aan tegen je kind, jouw rol, de omgeving en de zelfredzaamheid. Wat zijn je eerste, tweede en derde gedachten? Hoe kijk je naar jezelf? Wat komt er los aan gevoelens en gedachten over het loslaten van jouw kind? Het zorgen voor een peuter is weer heel wat anders dan via Skype af en toe wat horen van je zoon of dochter die zelfstandig woont. Toch hebben beide zo hun eigen uitdagingen voor het Anders Vasthouden. Zo op het eerste gezicht lijken die verschillen te groot, maar vergis je niet.