In Gesprek Met...

... een professional of een leerkracht

Deze pagina’s geven je filmpjes, theorie en oefeningen die je vanuit een positieve insteek helpen om een duidelijk gesprek te voeren met een professional in de zorg of een leerkracht. Gesprekken die je als ouder van een kind met een zorgvraag regelmatig voert en die soms veel energie kunnen kosten als ze niet verlopen zoals je gehoopt had.

Voor een goed gesprek heb je twee gesprekspartners nodig en hoe kun je zelf als ouder in ieder geval een positieve invloed uitoefenen op het verloop van zo’n gesprek?

De filmpjes en theorie zijn gebasseerd op de gedragsmanagementtheorie.

Je krijgt tips en informatie over de voorbereiding van een gesprek:

  • Hoe komt het dat het mis ging bij een eerder gesprek?
  • Waarom is het handig als er iemand met je mee gaat en waar moet je dan op letten?
  • Mag je opnames maken van een gesprek?
  • Wat doe je als je emoties ervaart tijdens het gesprek?
  • Waarom is het belangrijk heel concreet te zijn?
  • Waarom is het belangrijk je verwachtingen en behoeften duidelijk te maken?

De filmpjes bestaan uit twee delen.

  • Eerst een zeer uitvergrote en karikaturale - niet perse realistische - weergave van een gesprek.
  • Daarna de meer gewenste invalshoek, zodat je goed het verschil kunt zien tussen de verschillende manieren van het gesprek in gaan of het gesprek voeren.

De filmpjes laten zien dat de uitkomst van het gesprek mede wordt bepaald door de keuze hoe je het gesprek in- en aangaat.

 

In gesprek met een:

...een professional

...een leerkracht

1 reactie

Smith Geplaatst op 8 aug. 2021 19:45:56
3

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.