Mindfulness

Toelaten van je gevoelens

Een kind met een beperking of chronische ziekte is anders dan een gezond kind. Als ouders kun je, misschien wel meer dan bij een gezond kind, genieten van soms kleine ontwikkelingen, trots op wat je kind wel kan, dankbaar voor de mooie vertederende momenten. En zo kun je misschien ook blij zijn met de betrokkenheid van hulpverleners. Maar daarnaast is er de realiteit van de extra tijd die nodig is voor zorg, voor coördinatie van zorg en de bureaucratische rompslomp rond betaalde zorg. Ouders kunnen voor zorgtaken een bepaalde taakverdeling afspreken. Maar over dromen, gevoelens, gedachten kunnen geen afspraken worden gemaakt. Ze ontstaan gewoon. Het kan gaan over gevoelens van verdriet, boosheid, angst, depressiviteit of eenzaamheid. 

Gevoelens kunnen zeer heftig zijn en onrust geven. Je kunt proberen die gevoelens af te weren door ze te verdringen, door te rationaliseren of door je onrustgevoelens om te zetten naar iets verslavends als eten, drinken, seks of drugs. Al die manieren om je gevoelens af te weren kunnen je voor de korte termijn helpen je goed te voelen. Voor de langere termijn is het beter om dicht bij jezelf te blijven en te voelen wat er werkelijk bij je leeft, om de gevoelens die zich aandienen toe te laten en te accepteren. Want door goed te voelen kom je dichter bij jezelf en kun je beter uitreiken naar je eigen kind. 

Bekijk hier een aantal oefeningen