Oefening 1 - Gevoelens toelaten

Gevoelens toelaten

 

Maak het je gemakkelijk. 

Ga zitten, of liggen als je dat prettiger vindt en ontspan jezelf. 

Maak kleding die strak zit los en maak het je gemakkelijk. 

Voel hoe je lichaam contact maakt met de plek waarop je ligt of zit, zonder dat je daar iets aan hoeft te veranderen.

Zoek nu een plek om je blik op te laten rusten. 

Je hoeft er niets van te vinden, geen mening over te hebben. Alleen maar naar kijken. 

Van daaruit breng je jouw aandacht dichter naar je eigen lichaam. Hierbij mag je je ogen sluiten, maar dat hoeft niet.

Dichter. 

Nog dichter naar je toe. 

Ga nu met je aandacht eens naar je kruin, het puntje boven op je hoofd, en vandaaruit door je hele lichaam heen naar beneden, naar je voeten. Van je kruin naar je nek, je schouders, je armen, je borst, je buik, je bekken, je bovenbenen, je onderbenen helemaal naar beneden naar je voeten. Laat je aandacht rustig door je lichaam gaan, zonder dat je iets hoeft te veranderen.

Adem rustig diep in en uit.

Breng nu je aandacht naar je buik. 

Voel welke emoties zich daar bevinden. 

Je hoeft ook hier niets te veranderen, alleen maar voelen.  

Mag je van jezelf je gevoelens toelaten, omarmen, bij je houden? En je verzet tegen deze gevoelens opgeven?

Zo ja, geef je gemakkelijke of ongemakkelijke gevoelens en lichamelijke sensaties dan eens de ruimte om er gewoon te mogen zijn. Zonder oordeel, zonder terughoudendheid, zonder dat je er iets aan hoeft te veranderen. 

Alleen maar voelen. 

Je kunt je hand of handen leggen op waar jij je emoties voelt. 

Je mag ze aanraken en erkennen en door je gevoelens aangeraakt en erkend worden.

Blijf rustig doorademen. Je bent volkomen veilig.

 

 

Neem nu weer wat afstand van je emoties, blijf rustig doorademen en breng je aandacht weer rustig terug van je binnenwereld naar je buitenwereld. Als je je ogen gesloten had, mag je ze nu weer openen.

Kom weer in het hier en nu en voel hoe je lichaam contact maakt met de plek waarop je zit of ligt. Beweeg je lichaam een beetje, rek jezelf een beetje uit en sluit deze oefening dan af door jezelf een glimlach te gunnen.

 

Oefening 2 - Starten met stoppen