(Sch)ouders4(Sch)ouders & Brussen4Brussen

Dé plek waar vraagouders/brussen en supportouders/brussen elkaar vinden!

(Sch)ouders4(Sch)ouders en Brussen4Brussen biedt emotionele en informatieve ondersteuning aan ouders, brussen en familieleden van zorgkinderen en heeft als doel de kwaliteit van leven van deze ouders, brussen en gezinnen te verbeteren.

(Sch)ouders4(Sch)ouders staat voor "Supportouders voor Vraagouders"

Brussen4Brussen staat voor "Supportbrussen voor "Supportbrussen"

 (Sch)ouders vormt de thuisbasis van een landelijk laagdrempelig netwerk waarbinnen Vraagouders/brussen gekoppeld worden aan ervaringsdeskundige en opgeleide Supportouders/brussen. Supportouders/brussen staan Vraagouders/brussen bij gedurende (een deel van) het verwerkingsproces en de groei in de rol als ouder, brus en mantelzorger. Vragen kunnen gaan over het verwerkingsproces, het leren omgaan met met de situatie, het zorglandschap, de emotionele belasting en alles wat hiermee samenhangt.

De Supportouders/brussen worden door ervaren trainers opgeleid en één-op-één gekoppeld aan de Vraagouders/brussen. De koppeling wordt niet gemaakt op basis van de aandoening maar wordt gemaakt op basis van de inhoud en achtergrond van de hulpvraag of de omstandigheden/fase waarin de Vraagouder/brus zich bevindt. De thematiek die binnen de hulpvragen aan de orde komt is aandoeningoverstijgend.

Uit de praktijk blijkt dat ondersteuning zoeken, vragen en vinden goed is. Goed om je hart te luchten, om weer jezelf te kunnen zijn, om te leren over jezelf en je omgeving, om jezelf innerlijk verder te ontwikkelen en te versterken. Kortom, hiermee wordt de eigen daadkracht vergroot. Uiteindelijk vergroot deze ondersteuning het welzijn van het gehele gezin.

(Sch)ouders4(Sch)ouders/Brussen4Brussen is complementair aan reguliere zorgverlening en andere hulpverlenende instanties.

 

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.