Verliesspiegel

‘Met een zorgkind verlies je een stukje van je zorgeloosheid’

Een zorgkind is een bijzonder kind. Bijzonder, omdat het intensieve(re) zorg vraagt. Bijzonder, omdat je van kleine momenten en kleine stappen kunt genieten. Meer nog dan bij kinderen zonder een beperking. Maar ook bijzonder omdat een zorgkind een andere invloed op het gezin en je persoonlijke ontwikkeling heeft dan een gezond kind. Je wordt door de situatie uitgedaagd om inventief, empathisch, relativerend en veerkrachtig te zijn. Je zou dat de winst van het hebben van een zorgkind kunnen noemen. Er is echter ook verlies. Ook al kijk je naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden en denk je in uitdagingen in plaats van in beperkingen. Er is ook altijd de realiteit dat er voor je kind een ander perspectief is, andere maatschappelijke acceptatie, andere mogelijkheden om een “normaal” leven te leiden. Maar ook je eigen realiteit: een kind met een beperking of chronische ziekte kost tijd, energie en geld. En, misschien wel erger, kun je onbegrip bij zorgverzekeraars, hulpverleners, onderwijzers en andere instanties ervaren. Dat frustreert.

Ook vraagt je kind om het bijstellen van  je eigen verwachtingen over gezin, werk, vrije tijd, relatie met je partner en vrienden.

De Levend-Verlies-Spiegel voor ouders met een zorgkind stelt vragen die je kunnen helpen om situaties van kracht en stress te onderkennen. Daarnaast helpen de vragen je om stress te verminderen en beter aan te sluiten bij je kracht.

Als ouder van een kind met een beperking of chronische ziekte zul je altijd geconfronteerd blijven worden met gemiste mijlpalen. De eerste stapjes wel of niet... Het wel of niet leren eten... Het wel of niet kunnen zitten... Het wel of niet zindelijk worden... Het wel of niet naar een reguliere school gaan...  Het wel of niet vaker in een ziekenhuis terecht komen… In elke fase die je kind doormaakt is er opnieuw een mogelijkheid van verlies. Op zulke momenten kan het verdriet plots opkomen. Dat is heel begrijpelijk en normaal. Dit wordt ook wel 'levend verlies' genoemd: steeds opnieuw geconfronteerd worden met moeilijke momenten.

De Levend-Verlies-Spiegel maakt inzichtelijk hoe je omgaat met moeilijke momenten en wat je hierbij kan helpen en versterken. Zowel persoonlijk als in relatie tot je partner.

Naar verwachting is de Levend-Verlies-Spiegel in het tweede kwartaal van 2018 beschikbaar.