Wanneer stel je je de vraag?

Ouder worden

Misschien merk je dat wat je voorheen voor jouw familielid deed, lichamelijk zwaarder begint te worden, bijvoorbeeld omdat je ouder wordt of omdat je lichamelijke klachten of een ziekte hebt. Het kan zijn dat iemand met wie je de zorg deelde, dat niet meer kan doen. Soms realiseer je je dat ook jij kunt wegvallen, bijvoorbeeld wanneer er iemand in je naaste omgeving overlijdt. Kinderen met een beperking worden steeds ouder en overleven vaker hun ouders. Dat roept de vraag op wie er dan voor het familielid met een beperking kan en wil zorgen.

‘Ik ben erover gaan nadenken omdat je ouder wordt. En ik bedacht dat als mijn zoon ons gaat overleven, dan moet ik iets doen. Dat gebeurt op enig moment. Je ziet mensen om je heen van je eigen leeftijd wegvallen, dan komt dat op je af.’
(vader, 74 jaar)

Je staat er alleen voor

Wanneer je als partners samen zorgt voor een kind met een beperking en je gaat uit elkaar of een van beiden wordt ziek, kunnen er meerdere taken op jouw schouders terechtkomen. Dan kan het besef groeien dat er wat moet gebeuren voor als jij het niet meer kan.

‘Na het overlijden van mijn man meer dan tien jaar geleden was ik alleen. Dus toen was ik er al mee bezig. En toen waren mijn zus en zwager het eerste aanspreekpunt voor het geval dat… als ik er niet meer zou zijn. Maar zij worden ook ouder.’
(moeder, 67 jaar)

Heb jij weleens het gevoel dat er te veel op je schouders rust? Dan kan het helpen om eens goed naar je eigen situatie te kijken en je netwerk in kaart te brengen.

 

Hulpmiddelen

Met de 3‐minuten‐check kun je kijken hoe de zorg jou afgaat en wat je kunt doen om de situatie te verbeteren. De methode ‘Bordje vol’ (www.bordjevol.nl) van MantelzorgNL geeft op een speelse manier inzicht in energievreters en energiegevers, de wenselijke veranderingen en wat daarbij helpt.
Ga naar de 3 Minuten Check

 

Mantelzorg‐module
Er zijn ook hulpmiddelen die je kunt gebruiken om meer balans te vinden tussen het zorgen voor je familielid en het zorgen voor jezelf. Met de Mantelzorg‐module kun je zelf aan de slag met tips en oefeningen om op eigen kracht de balans te vinden in de zorg voor een ander én het zorgen voor jezelf.
Ga naar de Mantelzorg-module

 

Zorg‐Werk‐ Leven balanstool
Ook de Zorg‐Werk‐ Leven balanstool is een methode om aan de hand van oefeningen inzichtelijk te maken wat energie kost en oplevert, welke rechten je hebt op je werk, en welke keuzes je hierin mogelijk kunt maken.
Ga naar de Zorg‐Werk‐ Leven balanstool


Erover praten
Ook erover praten met mensen in je directe omgeving kan helpen. In Erover praten en Anderen er alvast bij betrekken vind je hierover informatie en tips.

Je taken breiden uit en worden complexer

Wanneer een familielid minder zelfstandig wordt, krijg je soms geleidelijk meer taken, of taken worden complexer. Dat kan komen doordat je familielid ouder wordt, de gezondheidssituatie achteruit gaat of dat er een beperking bij komt.


‘Hij was 14 jaar, toen zijn we via de huisarts naar een onderwijspsycholoog gegaan, omdat we toen doorkregen dat er iets aan de hand was. Die vermoedde toen een lichte vorm van PDD‐NOS, dus daar begon het mee. Maar naarmate hij ouder werd, ging het thuis steeds moeilijker, omdat hij dag en nacht ging omdraaien en steeds vreemder gedrag ging vertonen. Toen hebben ze vanuit het RIAGG gezegd, kijk eens daar, dat is volgens ons een goede plek voor hem.’
(moeder, 61 jaar)


Ervaar jij dat je taken uitgebreider en complexer worden? En is dat weleens te veel? In Tijdelijk zorg uit handen geven vind je informatie en hulpmiddelen die je kunnen helpen.

 

Informatie

Op de website van Sien kun je meer lezen over de verschillende levensfasen van je
familielid, bijvoorbeeld informatie over het ouder worden.
Ga naar de website


Kansplus
Ook op de website van Kansplus vind je informatie hierover.
Ga naar we website

 

Broers en zussen zien het aankomen

Als je als kind bent opgegroeid met een broer of zus met een beperking, ken je hem of haar vaak door en door. Je weet wat hij of zij fijn vindt en hoe je ouders hiermee zijn omgegaan. Mogelijk zie je aankomen dat wanneer zij het niet meer kunnen, ze naar jou en eventueel naar je broers en zussen kijken om hun taken op termijn over te nemen. Maar dat ligt voor jou soms net even anders. Misschien wil en kun je een deel van de zorg overnemen, of wil je het juist liever helemaal aan professionals overlaten. En je wilt het misschien vooral op je eigen manier doen en niet precies zoals je ouders dat deden.


‘Van jongs af aan heb ik het gevoel gehad: niemand komt aan mijn broertje. Maar ik merkte op een gegeven moment dat het zoveel van mij vroeg, dat ik me niet meer honderd procent kon geven op mijn werk en ook niet meer aan mijn gezin toekwam. Ik raakte mezelf echt kwijt. En toen heb ik de zorgorganisatie benaderd om mee te kijken. Eén medewerker is met mijn broer aan de gang gegaan, en de ander met mij en mijn ouders. Van deze gesprekken heb ik geleerd om me niet meer te laten leiden door alles wat er rondom mijn broer gebeurt, maar door wat er met mij gebeurt. Want als ik niet functioneer, dan kan ik de ander ook niet helpen.’
(zus, 31 jaar)

 

Informatie

Op de website Brusjes.nl website speciaal voor broers en zussen van kinderen met een chronische ziekte of beperking. Hier vind je informatie en verhalen van andere broers en zussen. Je kunt er ook e‐mailen met een deskundige en hulp zoeken.
Ga naar de website

 

Educatie

Mee Plus Mantelzorg organiseert ook speciale cursussen voor broers en zussen. 
Ga naar de website

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.