Anderen er alvast bij betrekken

Als je jezelf de vraag stelt ‘Wat als ik het niet meer kan?’, kan het je helpen om met de mensen in je netwerk na te gaan wat ze zouden kunnen en willen doen. Als ze daartoe in staat zijn en het willen, kunnen ze al delen van de zorg en ondersteuning van je overnemen. Misschien denk je dat het overdragen van (delen van de) zorg aan anderen niet goed kan, maar soms blijkt het wel te kunnen. Het kan je helpen zelf minder stress te ervaren en vertrouwen te krijgen in het delen van de zorg met anderen, zowel professionals als je sociale netwerk. Het kan eraan bijdragen dat je de zorg wel weer kunt overzien. Denk daarbij aan het spreiden van bezoek en de logeerweekends, de uitjes, de zorg, het contact met de zorginstelling en de dagbesteding. Als je er nu al anderen bij betrekt, kunnen zij er geleidelijk aan in groeien.

‘Een van mijn andere kinderen gaat nu al mee naar de jaarlijkse besprekingen in de instelling over het zorgplan van mijn zoon. Op die manier is het ook makkelijker natuurlijk om het stokje over te nemen. Het gaat gaandeweg en is een geleidelijk proces.’
(vader, 74 jaar)

Je kunt ook het mentorschap en de bewindvoering samen met anderen doen. Dat betekent dat je gezamenlijk hierin optrekt, of dat je de taken verdeelt en iemand bijvoorbeeld meer verantwoordelijk is voor financiën en administratie en de ander meer voor zorg en welzijn. Maar er zijn ook andere mogelijkheden.

‘Wij hebben dus nu als ouders nog beide functies, we zijn mentor én bewindvoerder. We hebben besproken dat we alvast een van de kinderen laten instromen. Dus we laten één kind alvast als mentor optreden en de andere ouder stopt daar dan mee.’
(vader, 64 jaar)

 

Hulpmiddel

Doe je de zorg samen met anderen of wil je dat doen? Dan zijn er verschillende apps die het makkelijker maken om dit goed af te stemmen. Zorghulpatlas heeft een overzicht van deze apps gemaakt.
Bekijk de apps

Misschien wil je beschrijven en vastleggen wat de afspraken zijn tussen jou en anderen. Zo ontstaat een document voor als je het niet meer kan.