Erover praten

Je kunt in gesprekken met familie en vrienden ter sprake brengen welke zorgen je hebt over de toekomst. Je kunt dan ook specifiek de vraag stellen wie er klaarstaat voor je familielid wanneer je het zelf niet meer kan. Je nodigt anderen uit om met je mee te denken. En je kunt laten weten hoe je jouw verantwoordelijkheden ervaart, wat je belangrijk vindt en hoe je het graag zou willen regelen als je het zelf niet meer kan. Ook als het logisch lijkt dat anderen jouw rol later zullen overnemen, is het goed om je verwachtingen uit te spreken en te horen hoe de ander daarover denkt.

‘Het is goed om een gesprek met elkaar te voeren en te bespreken hoe iedereen erin staat. Voor hetzelfde geld nemen de ouders aan: “O, dat doet Pietje.” En voor hetzelfde geld heeft Pietje daar nog nooit over nagedacht. Of andersom dat ouders denken: “Nee, dat hoeft hij niet te doen.” En dat Pietje staat te springen om het te doen.’
(zus, 31 jaar)

Je ziet er misschien tegenop om zo’n gesprek te voeren. Misschien verwacht je dat niet iedereen er hetzelfde in staat. Of weet je dat er verschillende ideeë n bestaan over de manier waarop het verder moet en over wat het beste is voor je familielid. Misschien wil je als ouders de zorg zolang mogelijk zelf doen en je andere kinderen er niet mee lastig vallen. Of ken je als kind van een ouder met een beperking geen mensen in jullie netwerk die een rol kunnen spelen. Of je stelt het als broer of zus telkens uit en vindt het moeilijk om je grenzen aan te geven. Of je ziet hoe moeilijk je ouders het ermee hebben om hun kind anders vast te houden.

‘Af en toe dan heb ik het erover met mijn dochter. En dan zegt ze: “Ja, goed, dan zorg ik ervoor.” En: “Maak je daar niet druk over.” En een ander moment twijfel ik of ze dat wel gaat doen. Als het erop aankomt, besteedt ze er dan genoeg aandacht aan of wil ze er snel vanaf wezen?’
(vader, 71 jaar)

In een gesprek kun je laten weten hoe je dingen ziet, waardoor je elkaars standpunt wellicht beter begrijpt. Je kunt dan samen naar oplossingen zoeken en nagaan wat er wel en niet kan. Erover praten
kan ertoe leiden dat je afspraken maakt over het nu en over de toekomst. Die afspraken kun je ook vastleggen.

 

 

Hulpmiddel

Landkaarten
Er zijn hulpmiddelen die je kunnen helpen om te praten met je familie of vrienden. Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft bijvoorbeeld een hulpmiddel met landkaarten gemaakt die je kunt gebruiken om samen na te denken over hoe het nu gaat en hoe iedereen zich voelt.
Bekijk de kaarten

‘Draai het eens om’
Een ander hulpmiddel is het werkboek ‘Draai het eens om'. Dit werkboek helpt om te praten over moeilijke dilemma’s.
Bekijk het werkboek

Broers- en zussenboek
Er zijn verschillende boeken die broers en zussen kunnen helpen om te praten met familie of vrienden. Er zijn boeken voor jonge (4 jaar en ouder) en volwassen (18 jaar en ouder) broers en zussen.
Bekijk de boeken