Het zorgplan

Instellingen gebruiken een zorgplan of ondersteuningsplan waarin allerlei informatie is vastgelegd over de zorg en ondersteuning die nodig is, hoe die eruit ziet, wie erbij betrokken is, en wat specifiek is voor de persoon die de zorg ontvangt. Ook de dagbesteding staat er vaak in. Het bijhouden van een zorgplan is verplicht voor zorginstellingen het is ook verplicht om digitale toegang te bieden tot het dossier. In een aantal systemen zijn het niet alleen de zorgverleners die informatie vastleggen, maar kunnen ook naasten zaken noteren en soms ook het familielid met een beperking. Sommige naasten vinden dit al deels een antwoord op de vraag ‘Wat als ik het niet meer kan?’. Zij ervaren dat er voor hun familielid wordt gezorgd als ze het niet meer kunnen en vinden het fijn dat het ook is vastgelegd. Zij zien het zorgplan als een dynamisch document waarin onder meer staat wat hun familielid fijn en niet fijn vindt. Het zorgplan wordt jaarlijks verplicht doorgenomen, besproken en geactualiseerd.

‘Vroeger was het ondersteuningsplan of zorgplan wel veertig kantjes. Dat is nu teruggebracht tot een document waarin voor een aantal domeinen steeds een inschatting wordt gemaakt. De persoonlijk begeleider van de instelling, de persoonlijk begeleider op de dagbesteding en ik vullen dit plan met z’n drieën in. Als er iets is, zetten we dat onmiddellijk in dit digitale document. Maar dat gaat echt puur over zijn leven binnen de instelling. Er staat wel in dat de financië n worden behartigd door zijn broer, en dat soort dingen. En dat wordt elk jaar geë valueerd.’
(vader, 64 jaar)

Anderen in de omgeving van de naaste die in de toekomst de zorg zullen overnemen, kunnen al in een vroeg stadium worden betrokken bij het opstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Maar wanneer iemand thuis woont of geen zorg ontvangt vanuit een instelling, is er geen zorgplan. Of wellicht vind je het zorgplan niet voldoende of niet geschikt als document om in vast te leggen wat er moet gebeuren als je het niet meer kunt. De vraag is hoe je dat dan wel kunt vastleggen. Het ZorgTestament/Plan B van Netwerk Rondom is hier een mooi instrument voor.

 

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.