Wettelijke vertegenwoordiging

Je kind wordt 18

Wanneer kinderen ouder worden, veranderen er veel zaken en kan de gevraagde inzet van de ouders, broers of zussen ingewikkelder worden. Veel mensen met een verstandelijke beperking die ouder zijn dan 18 jaar, zijn in de ogen van de wet handelingsbekwaam. Als ouder ben je vanaf het 18e levensjaar dan niet langer automatisch de wettelijk vertegenwoordiger. Dit kan ongewild tot ongewenste situaties leiden. Daarom is het vaak verstandig om ervoor te zorgen dat er een wettelijk vertegenwoordiger is. Dit kan worden geregeld vanaf drie maanden voordat je familielid met een beperking 18 jaar wordt.

‘Als je kind 18 wordt en hij of zij heeft nog een leven voor zich, dan moet je er ook over gaan nadenken. Want dan veranderen er allerlei dingen. Dan wordt het kind volwassen. Hoe ga je dat
doen? Wat komt er allemaal op je af? Blijft een kind thuis wonen? Gaat het uit huis wonen?’
(vader, 74 jaar)

 

 

Wordt je kind binnenkort 18 of is je kind net 18 geworden?
Er zijn verschillende websites waar je meer kunt lezen over wat er allemaal verandert en wat je kunt regelen. Het Mantelzorgcentrum heeft bijvoorbeeld een handreiking gemaakt met tips voor ouders van kinderen met een beperking die 18 worden.
Ga naar de website

Ook op de website van de Rijksoverheid staat informatie hierover.
Ga naar de website

Naasten van familieleden met een verstandelijke beperking kunnen ook meer informatie vinden op de website van Sien.
Ga naar de website

Op de website van Platform EMG e is met name informatie voor naasten van familieleden met een ernstige meervoudige beperking te vinden.
Ga naar de website van Platform EMG
 

 

Wettelijke vertegenwoordiging

Als je familielid wilsonbekwaam is en ouder is dan 18 jaar, dan moet de wettelijke vertegenwoordiging officieel worden vastgelegd. Dit kan door aan de kantonrechter te vragen een mentor, bewindvoerder of curator te benoemen. Het is van belang om van tevoren goed uit te zoeken welke vertegenwoordiging nodig of wenselijk is, waarover een vertegenwoordiger wel of niet mag beslissen, en welke familieleden of vrienden vertegenwoordiger kunnen worden.

Als je familielid wilsbekwaam is, kan hij of zij de vertegenwoordiging zelf regelen met een volmacht of levenstestament. Iedere meerderjarige persoon kan aan een ander de bevoegdheid geven om in zijn naam op te treden en rechtshandelingen te verrichten.
Lees meer op deze website

 

Verschillende vormen van wettelijke vertegenwoordiging

Een mentor neemt samen met of voor iemand die dat niet (helemaal) zelf kan, beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Hierbij gaat het om de niet-financië le zaken. De mentor is vaak een naaste, maar kan ook een professional zijn. Deze professionele (of: onafhankelijke) mentor is geen familie, werkt niet voor de stichting waar iemand woont/werkt én heeft geen andere belangen dan het belang van de persoon met een beperking. Professionele mentoren moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en worden daarop jaarlijks gecontroleerd door de rechter.
Lees meer

De bewindvoerder behartigt de belangen van je naaste op het gebied van financië n en bezittingen en houdt de boekhouding
bij. Hierbij kun je denken aan het beheer van rekeningen, het doen van belastingaangifte, maar ook aan het aanvragen van een persoonsgebonden budget. Een bewindvoerder kan een naaste zijn of een professionele vertegenwoordiger. Bewindvoerders moeten jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.
Lees meer

Een curator is de zwaarste vorm van belangenbehartiging. Een curator behartigt de belangen van je familielid op het gebied van financië n en bezittingen én op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een curator wordt alleen maar toegewezen als mentorschap en/of bewindvoering onvoldoende zijn om je familielid met een beperking te beschermen en vertegenwoordigen. Je kunt als naaste ook zelf optreden als curator. Ook een curator moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.
Lees meer

Hoe kun je een en ander regelen?
Je kunt zelf actief zoeken naar een geschikte mentor, bewindvoerder of curator en de kantonrechter vragen deze te benoemen. Dit kan vanaf drie maanden voor de 18e verjaardag van de persoon met een beperking. De mentor of de bewindvoerder hoeven niet dezelfde persoon te zijn, dus je kunt de taken verdelen. Het is ook mogelijk om twee mentoren, bewindvoerders of curatoren aan te stellen. Zo kunnen twee naasten de zorgen en taken verdelen, of gezamenlijk optrekken om zo langzaam taken over te dragen. Vaak nemen broers en zussen bijvoorbeeld het mentorschap van hun ouders over.

‘Ik neem het mentorschap al enige jaren over van mijn ouders. Ik wilde hun ook laten zien dat ik dat zou aankunnen. Dat ik geen gekke dingen zou beslissen zonder hen erin te kennen. Dus toen mijn broer Parkinsonachtige klachten kreeg, heb ik met hen overlegd dat ik met hem naar de neuroloog zou gaan. En dan spreek ik dat helemaal met hen door en ik zet het ook nog op papier. Want als je moeilijke dingen vertelt, zitten mijn ouders gelijk in de emotie. En dan is het heel fijn voor hen dat ik het heb opgeschreven, want dan is het ook even los van de emotie.’
(broer, 61 jaar)

 

Ervaringsverhalen

Hier kun je een ervaringsverhaal lezen van ouders die in samenspraak met hun andere kinderen bewindvoering hebben geregeld voor hun zoon met een verstandelijke beperking.
Lees hier het verhaal

 

Ondersteuning

Via de volgende links kun je een mentorschap, bewindvoering of curatorschap aanvragen bij de kantonrechter:
Mentorschap
Bewindvoering
Curatorschap

 

Ondersteuning

Er zijn ook organisaties en personen die voor een aantal wilsonbekwame mensen het bewind of mentorschap uitoefenen, de professionele vertegenwoordigers. Via de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) en Mentorschap Nederland (MN) kun je bewindvoerders en mentoren vinden.

Wil je er eerst meer over lezen? Op de website van Goed Vertegenwoordigd staat meer informatie over dit onderwerp.
Ga naar de website


Welke vorm van vertegenwoordiging het beste bij jou en jouw naaste past, is afhankelijk van de individuele situatie. Op de websites van de Rijksoverheid en de website Goed Vertegenwoordigd staat meer informatie. Wanneer je liever ook praktische ondersteuning krijgt bij het kiezen van de juiste vertegenwoordiging, kun je contact opnemen met het Kennis- en adviescentrum van KansPlus, Sien, Zorgbelang, Stichting MEE,of met gemeenten of zorgkantoren. Je vindt een zorgkantoor bij jou in de buurt via de website van Zorgverzekeraars Nederland.

 

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.