Een passende woonplek zoeken

Mogelijk woont je familielid bij je thuis. Je hoopt wellicht dat je kind of broer of zus nog lang thuis kan blijven wonen. Maar soms is het veel en loop je tegen je grenzen aan. Wellicht vraag je je af of het je kan helpen als je familielid soms ergens logeert of tijdelijk ergens anders is. Of wat er zou kunnen gebeuren als je de zorg op termijn niet meer kunt bieden of organiseren. Je denkt dan na over de vraag waar je familielid op zijn of haar plek zou zijn. Dat is een ingewikkeld proces voor veel naasten. Welke mogelijkheden heb je, wat kan er allemaal? Kan mijn zoon of dochter wellicht langzaam wennen aan het niet meer thuis wonen? Hoe kun je ‘zelfstandig wonen’ of ‘op kamers gaan’ het beste bespreekbaar maken? Is het ook mogelijk om gedeeltelijk gebruik te maken van een woonplek elders en gedeeltelijk thuis te wonen?

‘Mijn jongste dochter is bijna 20. Op het sociaal‐emotionele vlak is ze tussen 0 en 6 maanden en cognitief gezien is ze rond 1 jaar. Het is een lang, moeizaam en verdrietig proces. Een complexe situatie, een complex ziektebeeld waar nauwelijks iets over bekend is. Met helaas, naarmate zij ouder werd, veel agressief gedrag. Sinds een jaar of vier is ze bij een instelling waar ze ook slaapt, iedere nacht, zeg ik dan maar, omdat ik “wonen” nog steeds toch een moeilijk woord vind.’
(moeder, 52 jaar)

Het kan ook zijn dat je familielid in een zorginstelling of woonvoorziening woont, maar dat dit eigenlijk geen passende plek is. Dan kun je op zoek gaan naar een andere woonplek. Wat een passende woonplek is, verschilt voor iedereen. Soms is het een lange zoektocht om een passende plaats te vinden. Het is belangrijk dat je als naaste het vertrouwen hebt dat er goed wordt gezorgd voor je familielid. Alleen dan kun je er ook vertrouwen in hebben dat het goed komt als je je rol (deels) moet overdragen.

‘Mijn zoon heeft een ernstige vorm van autisme. Hij is 30 jaar. Het is een boom van een vent, maar hij is heel kinderlijk in zijn doen en laten en hij is gaandeweg heel erg de weg kwijtgeraakt. En wij zijn al jarenlang op zoek naar een goede plek, ook met hulp van de zorginstelling. Zij hebben het zoeken eigenlijk opgegeven, want voor autisten zijn heel weinig goede plekken beschikbaar. En het komt erop neer dat wij het zelf maar moeten uitzoeken. Maar wij zijn moe van het zoeken en hebben er geen energie meer voor.’
(moeder, 61 jaar)

Dat het moeilijk is om een passende plek te vinden, heeft verschillende redenen. Misschien ben je zelf samen met je naasten bezig met zo’n zoektocht. Als het niet lukt om een passende plaats te vinden, doe je misschien meer of ga je langer door dan je eigenlijk kunt. Wanneer het je lukt om een passende plek te vinden, geeft dat rust. Daarmee is een deel van de vraag ‘Wat als ik het niet meer kan?’ beantwoord, want je familielid wordt dan goed opgevangen. Met andere woorden, je hebt de basis geregeld. Het contact met professionals zal ook je tijd en betrokkenheid vergen, maar de dagelijkse zorg ligt niet meer voornamelijk op jouw schouders.

‘Er waren destijds niet zoveel mogelijkheden. Dat was deels de reden dat hij zo lang thuis woonde. Wat ook meespeelde, was dat mijn moeder er heel veel moeite mee had om afstand van hem te nemen. Maar ineens was dit initiatief er en dat zag er goed uit. Het gevoel daarover was dus veel beter. Hij woont nu al meer dan twintig jaar bij deze kleinschalige wooninstelling. Ik herinner me de dag dat hij ernaartoe ging. Er waren tranen, maar uiteindelijk hebben we heel snel het vertrouwen gekregen in de begeleiding.’
(broer, 61 jaar)

 

Hulpmiddel

CP Nederland heeft een checklist Wonen en Logeren gemaakt die je kan helpen je voor te bereiden op de keuzes die je hebt rondom wonen.
Ga naar de website

 

Informatie

Als je een zorginstelling zoekt die past bij de wensen en behoeften van je familielid, kan het je wellicht duizelen en kun je je afvragen waar te beginnen.

Zorgwijzer
Op de website Zorgwijzer kun je meer informatie vinden over soorten zorg, de verschillende zorginstellingen en organisaties die je kunnen helpen.
Ga naar de website

Het Juiste Loket
Bij Het Juiste Loket kun je terecht voor informatie over langdurige zorg.
Ga naar de website

 

Advies

Je kunt hulp en advies krijgen bij het zoeken naar een goede woonplek.

Cliëntondersteuners
Cliëntondersteuners weten bijvoorbeeld veel over zorg en ondersteuning. Zij kunnen je helpen uitzoeken waar je deze kunt krijgen.
Lees hier meer

Zorgkantoren
Als je naaste is aangewezen op zorg en ondersteuning uit de Wet langdurige zorg (dus daarvoor geïndiceerd is), kan het zorgkantoor je helpen.
Lees hier meer

KansPlus
KansPlus heeft een kennis‐ en adviescentrum waar naasten van mensen met een verstandelijke beperking terechtkunnen met allerlei vragen, bijvoorbeeld over wonen.
Ga naar de website

Sien geeft deze informatie ook.
Ga naar de website

 

Ervaringsverhalen

Over ervaringen van ouders met het uit huis gaan van een kind met een ernstige meervoudige beperking kun je lezen in het boek ‘Toch is het een goede keus geweest’ van Jorien Luijkx en Carla Vlaskamp.
Ga naar de website

 

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.