Hoe regel je de zorg?

Om zorg en ondersteuning betaald te krijgen is het nodig dat wordt vastgesteld dat je familielid zorg en ondersteuning nodig heeft. Hij of zij krijgt dan een indicatie. Deze kan van de zorgverzekering (Zorgverzekeringswet; Zvw), de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) of Jeugdwet) of de Wet langdurige zorg (Wlz) komen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is verantwoordelijk voor de indicatiestelling van de Wlz.

Verzekerden met een indicatie voor Wlz‐zorg kunnen ervoor kiezen in een instelling te gaan wonen om de zorg te krijgen. Zij kunnen er onder voorwaarden ook voor kiezen om de zorg thuis te ontvangen met een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of om de zorg zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Deze mogelijkheden worden leveringsvormen genoemd.

In al deze gevallen kan het zorgkantoor of een onafhankelijk cliëntondersteuner je helpen om de juiste keuze te maken. Alle wetten kennen de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Die kunnen jou helpen je weg te vinden in alle (on)mogelijkheden die er zijn. Zij weten de weg naar belangrijke instanties en zorg en ondersteuning voor jou of je naaste met een beperking.

 

Informatie

Zorginstituut Nederland
Op de website van Zorginstituut Nederland vind je meer informatie over leveringsvormen (instelling, vpt, mpt en pgb) (Wlz).
Ga naar de website

Regelhulp
Op de Regelhulp van de overheid vind je eenvoudige informatie over zorg en ondersteuning. Verschillende thema’s zoals wonen, werken, onderwijs, mobiliteit komen hier terug.
Ga naar de website

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport
Bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport kun je terecht voor informatie over de zorgwetten en het organiseren van passende zorg bij complexe zorgvragen.
Ga naar de website

 

Advies

Op de website van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport kun je een cliëntondersteuner vinden.
Ga naar de website

 

Zorg in natura

Bij een indicatie voor de Wlz kun je kiezen voor zorg in natura. Dit betekent dat de zorg en begeleiding die je familielid met een beperking nodig heeft, wordt gegeven door een instelling of zorgverlener met wie het zorgkantoor een contract heeft. Dit kan zowel thuis als in een instelling zijn. De administratie en betaling van de geleverde zorg worden door het zorgkantoor met de zorgaanbieders geregeld. Hier hoef je als naaste niets voor te doen.

 

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een andere optie bij een Wlz‐indicatie is het ontvangen van zorg door middel van een pgb. Als je familielid met een beperking een Wlz‐indicatie heeft, kun je bij het zorgkantoor een pgb aanvragen. Het zorgkantoor bepaalt in een ‘bewuste‐keuzegesprek’ met de persoon met een beperking (dit wordt de budgethouder genoemd) en zijn of haar bewindvoerder of een pgb wordt gegeven. Een pgb geeft vrijheid, want je kunt zelf de zorg inkopen zoals die het beste past bij de zorgvraag. Er horen echter ook verantwoordelijkheden bij. Zo moet de budgethouder of de bewindvoerder contracten afsluiten met alle zorgverleners die zorg en ondersteuning leveren. Ook moet de administratie hierover worden bijgehouden. Er zijn instanties die je daarbij kunnen helpen.

 

Hulpmiddel

Twijfel je of een pgb bij je situatie past? Dan kan de pgb‐test je misschien helpen om hierover te beslissen.
Doe de PGB-test

 

Informatie

Er zijn verschillende websites met informatie over het pgb.
Kijk hiervoor bijvoorbeeld eens bij Per Saldo. Deze vereniging van mensen met een pgb biedt ook hulp en advies aan, bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting en cursussen over het pgb, persoonlijk advies en juridische ondersteuning.
Ga naar de website

Andere plekken waar je terechtkunt voor informatie over het pgb, zijn Naar Keuze en MantelzorgNL.

Advies

KansPlus
Kansplus heeft een kennis‐ en adviescentrum, waar naasten van mensen met een verstandelijke beperking allerlei vragen kunnen stellen, bijvoorbeeld over het pgb.
Ga naar de website

Sien
Dit kan ook bij Sien.
Ga naar de website

 

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.