Ouderinitiatieven

Sommige naasten vinden geen instelling met een geschikte woonplek, maar zij kunnen of willen hun familielid ook niet altijd thuis blijven verzorgen. Zo zijn veel ouderinitiatieven ontstaan. Ouders besloten gezamenlijk om iets op te zetten voor hun kinderen. Ouderinitiatieven zijn vaak kleinschalige woonvoorzieningen met zorg en ondersteuning. Bij deze initiatieven zijn wonen en zorg gescheiden. De kamers of appartementen en gemeenschappelijke ruimten worden vaak gehuurd bij een woningbouwcorporatie. Soms kopen ouders zelf een woning. De financiering van de zorg kan uit het pgb van de bewoners plaatsvinden of in natura zijn geregeld via een zorgorganisatie.

Aan ouderinitiatieven zitten voor‐ en nadelen. Een voordeel is dat ouders veel meer te zeggen hebben over de zorg dan in de meeste instellingen. Ook regelen ze vaak samen de dagbesteding en activiteiten. Dit zorgt voor meer inspraak en maatwerk, maar vereist ook meer inspanning en tijd van naasten. Tussen de ouders kan ook verschil van mening ontstaan over de gang van zaken in het ouderinitiatief of over de samenstelling van de groep bewoners. Soms kunnen professionals helpen om hier goed mee om te gaan en om een juiste aanpak te kiezen.

Ouders die een wooninitiatief zijn begonnen, zullen hier ooit mee stoppen. Bijvoorbeeld omdat je kind er niet meer past of omdat je het zelf niet meer kunt. Ook dan dient de vraag zich aan wat er moet gebeuren als je het zelf niet meer kan. Je kunt er over nadenken wie dit van je kan en zou willen overnemen, en hierover praten met gezinsleden of anderen in je omgeving (IT6.2). Hierbij gaat het zowel om de zorg voor en ondersteuning van je familielid, als de meer algemene zaken die bij een ouderinitiatief horen.

‘Mijn broer woont nu ruim vijf jaar in een ouderinitiatief. Er wonen vijftien mensen en hij is een van de jongsten. We merken nu dat veel ouderparen ouder zijn dan 70 en in het initiatief niet meer zo meedraaien zoals ik dat doe of andere, jongere ouders dat doen. En dat houdt me bezig. Ik vraag me af waar we over tien jaar staan. Dan is nog maar een klein deel in staat om het draaiende te houden. Dus hoe gaan we dit doen later als we groot zijn, zeg maar?’
(zus, 31 jaar)

 

Advies

Per Saldo geeft advies op maat aan startende en bestaande ouderinitiatieven en organiseert
diverse workshops.
Ga naar de website

 

Hulpmiddel

Per Saldo heeft een Toolkit over ouderinitiatieven. Daarin word beschreven wat er komt kijken bij het organiseren van een ouderinitiatief, van de oriëntatiefase tot het in stand houden ervan.
Ga naar de Toolkit

 

Informatie

Verder kun je terecht bij Fittin. Deze organisatie helpt en ondersteunt naasten die een ouderinitiatief willen opzetten.
Ga naar de website

 

2 reacties

Marieke Geplaatst op 18 mei 2022 20:37:48
Graag ook een link naar de LVOI website, landelijke vereniging van ouderinitiatieven. Ze zijn ook bezig met dit thema en delen dit met OI. Ontmoeten/ lotgenoten contact, leren van elkaar is belangrijk.
Marieke Geplaatst op 5 jul. 2022 16:11:35
Graag bij ouderinitiatieven informatie en. de link naar de website van de Landelijke vereniging van ouderinitiatieven plaatsen: www.ouderintiatieven.nl. Alvast dank daarvoor. Met vriendelijke groet Annemie van den Heuvel bestuurslid LVOI

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.