Uitleg Zorgtestament

Een ZorgTestament met 12 zorgvelden

Als uw kind ouder wordt weet u dat mensen handvatten nodig hebben om met uw kind om te gaan.

Als u zelf ouder wordt is het fijn als mensen die de zorg voor uw kind overnemen, dat doen vanuit uw gedachten en opvattingen. En - vooral later - ook om te weten welke zaken u belangrijk vond, welke koers u voor ogen had. Daarnaast zijn er praktische zaken om over na te denken en te regelen. 

Het ZorgTestament bestaat uit 12 verschillende zorgvelden. Elk veld bestaat uit verschillende vragen. Door deze te beantwoorden geeft u aan wat u belangrijk vindt. Als alle 12 velden zijn ingevuld hebt u een document met adviezen die mensen in het sociale netwerk van uw kind als leidraad kunnen gebruiken.

Voor nu en voor later.

 • is een levend document, u kunt het aanpassen wanneer u wilt
 • is van u, u bepaalt zelf welke zorgvelden u invult
 • helpt om overzicht te krijgen
 • helpt om zaken bespreekbaar te maken
 • helpt om het sociaal netwerk rondom uw kind te vergroten
 • kunt u op elk gewenst moment mee beginnen
 • helpt zaken te regelen voor het kind, nu en ook als de ouders er niet meer zijn

Deze module geeft een beeld van de vragen in de diverse zorgvelden en tips hoe deze in te vullen.  Wilt u meer weten ga naar www.netwerkrondom.nl

 • Het ZorgTestament is een persoonlijk document met informatie van uzelf over uw kind.
 • Het ZorgTestament is bestemd voor mensen uit het netwerk van uw kind. Voor mensen die delen van uw taak overnemen.
 • Het ZorgTestament bevat 12 zorgevelden. Heeft iedereen toegang tot alle 12 zorgvelden?
 • Het ZorgTestament moet duidelijk aangeven wat u bedoelt.


“Moet de kamer van Jan persoonlijk zijn ingericht?”  

Moeder: “Ja natuurlijk, net zoals nu”
Dochter: “Wat bedoel je daar dan precies mee?

Voordat u begint met het invullen is het belangrijk rekenschap te geven van bovenstaande onderwerpen en voor u zelf daarop antwoorden te geven. Hierna volgen de 12 zorgvelden. Per zorgveld krijgt u twee vragen. Bij elke vraag staat een toelichting. Daar kunt u naar doorklikken.

U kunt uiteraard alle vragen voor u zelf beantwoorden, daarmee maakt u al een start met vastleggen wat u belangrijk vindt. En merkt u vanzelf of het zinvol is en “naar meer smaakt”. Per zorgveld kunt u ook aangeven hoe belangrijk voor dit onderwerp is. Als u al dat voor elk veld heeft gedaan, krijgt u aan het eind van de training een persoonlijke score.

Lees meer over de 12 zorgvelden