Oudersupporter & Brussupporter

De supporter zet zijn ervaring in

Als supporter help je andere ouders en brussen. Vraagouders en vraagbrussen. Oudersupporters/Brussupporters zijn door ons opgeleide (sch)ouders en brussen. Ze staan Vraagouders/-brussen bij gedurende (een deel van) het verwerkingsproces en de groei in de rol als ouder, brus en mantelzorger. Vragen kunnen gaan over het verwerkingsproces, het leren omgaan met de situatie, het zorglandschap, de emotionele belasting en alles wat hiermee samenhangt.

De Oudersupporters/Brussupporters worden door ervaren trainers opgeleid en één-op-één gekoppeld aan de Vraagouders/brussen. De koppeling wordt gemaakt op basis van de inhoud en achtergrond van de hulpvraag of de omstandigheden/fase waarin de Vraagouder/brus zich bevindt. De koppeling wordt dus niet gemaakt op basis van de aandoening. De thematiek die binnen de hulpvragen aan de orde komt is aandoeningoverstijgend.

Uit de praktijk blijkt dat ondersteuning zoeken, vragen en vinden goed is. Goed om je hart te luchten, om weer jezelf te kunnen zijn, om te leren over jezelf en je omgeving, om jezelf innerlijk verder te ontwikkelen en te versterken. Kortom, hiermee wordt de eigen daadkracht vergroot. Uiteindelijk vergroot deze ondersteuning het welzijn van het gehele gezin.

Wil je je ervaring inzetten voor andere ouders/brussen en wil je door ervaren trainers gratis worden opgeleid tot supporter? Lees hier over onze supporter-training of meld je direct aan voor de training.