Vraagouder & Vraagbrus

Deel je zorg

Ouders en brussen van zorgkinderen staan erom bekend dat ze zichzelf wegcijferen en naar anderen doen voorkomen dat ze het wel redden. Vaak schakelen ze geen of te laat hulp in. Ze gaan voor hun kind of broer/zus door het vuur, maar vergeten zichzelf. 

Uit de praktijk blijkt dat ondersteuning zoeken, vragen en vinden goed is. Goed om je hart te luchten, om weer jezelf te kunnen zijn, om te leren over jezelf en je omgeving, om jezelf innerlijk verder te ontwikkelen en te versterken. Kortom, hiermee wordt de eigen daadkracht vergroot. Uiteindelijk vergroot deze ondersteuning het welzijn van het gehele gezin.

 

Ouder en Brus support

Ouder en Brus support biedt emotionele en informatieve ondersteuning aan ouders, brussen en familieleden van zorgkinderen en heeft als doel de kwaliteit van leven van deze ouders, brussen en gezinnen te verbeteren. 

Oudersupporters/Brussupporters zijn door ons opgeleide ouders en brussen. Ze staan Vraagouders/-brussen bij gedurende (een deel van) het verwerkingsproces en de groei in de rol als ouder, brus en mantelzorger. Vragen kunnen gaan over het verwerkingsproces, het leren omgaan met de situatie, het zorglandschap, de emotionele belasting en alles wat hiermee samenhangt.

Heb je een vraag of zoek je ondersteuning? Een Oudersupporter of Brussupporter helpt je graag. Meld je hier aan om in contact te komen met een supporter.