Twee jaar onderwijs afgepakt

Auteur: Stichting Downsyndroom Nederland

‘Terwijl er nog leerdoelen voor mijn dochter Dewi zijn die beter op een school kunnen worden gerealiseerd’, vertelt Keturah Siemons in het winternummer van Down+Up, magazine van de Stichting Downsyndroom (SDS). Dewi is een van de leerlingen in het speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden, die te maken krijgt met een nieuw beleid vanuit een aantal samenwerkingsverbanden (SWVs) voor voortgezet onderwijs. Een beleid dat ronduit discriminerend is.

Vervroegde uitstroom
Leerlingen in het speciaal onderwijs mogen volgens de Wet op de expertisecentra (WEC) naar school gaan tot en met het einde van het schooljaar waarin zij 20 zijn geworden. Dat is een goede zaak. Omdat deze leerlingen zich trager ontwikkelen, hebben zij vaak baat bij een schoolloopbaan boven de leerplichtige leeftijd.

Maar, waar andere samenwerkingsverbanden nog steeds per individuele leerling, in overleg met ouders, leerling en school, bezien op welk moment een leerling uitstroomt –en zo hoort het- , hebben enkele andere samenwerkingsverbanden besloten dat voor leerlingen met het uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ een individuele afweging niet nodig is. Die moeten allemaal van school met 18 jaar. Want dat is goedkoper voor ons, hoor je ze bijna hardop erbij denken.

Mensenrechten
Vanuit de SDS zien wij de gedwongen vervroegde uitstroom als een mensenrechtenzaak. Waar iedere andere oudere tiener of jongvolwassene in Nederland de mogelijkheid heeft onderwijs te volgen, wordt dit voor leerlingen met Downsyndroom of een vergelijkbare verstandelijke beperking onmogelijk gemaakt. Dit past niet bij de geest van Passend Onderwijs, noch bij de geest van het door Nederland geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap.

 

Klem
Kunnen individuele ouders daar dan niets tegen inbrengen? Raimond, ouder van de 16-jarige Estée: ‘Ouders wachten niet op een onzekere Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor na de 18de verjaardag, maar zoeken alvast een dagbestedingsplek. Als je dan alsnog een TLV krijgt, dan kan zo’n plek niet nog een jaar worden ‘vastgehouden’. Je bereidt je kind ook voor op een overstap van school naar dagbesteding. Daardoor kun je die overstap moeilijk op het laatste moment terugdraaien. Theoretisch zou je een afgewezen Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kunnen voorleggen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs, maar dat zullen ouders niet snel doen, vanwege dat tweesporenbeleid. Die weg is moeilijk voor individuele ouders: zij zitten klem.’

Maar, denkt u wellicht, de Medezeggenschapsraad (MR) en/of de oudervereniging van de school kan dit toch bespreekbaar maken bij het SWV? Raimond: ‘We proberen vanuit de MR en de oudervereniging van de school te overleggen met het SWV. We komen geen stap verder. Het SWV is volledig overtuigd van het eigen gelijk.’

In 2015 heeft de staatssecretaris van Onderwijs na Kamervragen aangegeven dat het uitstroommoment uit het onderwijs moet worden bepaald in samenspraak met ouders en gericht moet zijn op het vergroten van de persoonlijke ontwikkeling van de jongere. Het SWV in Zuid-Limburg, de regio waar Raimond woont, legt deze uitspraak van de staatssecretaris naast zich neer, want, stellen zij, ‘de staatssecretaris gaat hier niet over, de samenwerkingsverbanden gaan hierover’. Regionale belangenbehartiging loopt hier stuk op een muur van eigengereidheid bij het SWV.

Discriminatie melden
Als je als ouders met deze situatie te maken krijgen, d.w.z. een SWV dat met 18 jaar zonder een individuele afweging je kind van school stuurt, terwijl jijzelf en misschien ook de school, vinden dat het kind meer baat heeft bij een langere schoolgang, dan kun je dit melden bij een antidiscriminatiebureau. Misschien helpt het wanneer meerdere ouders in een regio dit zouden doen.

Politieke actie
De SDS wil dat vooral ook de politiek haar invloed gaat aanwenden om deze onderwijsuitsluiting tegen te gaan. We hebben daarom brieven gestuurd aan de Kamercommissie voor Onderwijs en – vanwege het mensenrechtenaspect- ook aan de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Tevens hebben we de beide Ministers aangeschreven.

Meer info
Persbericht van de SDS over deze problematiek.

2 reacties

Anoniem Geplaatst op 28 jun. 2019 01:10:53
Na 5 jaar ZML doorstroming naar VSO tijdens informatie al gehoord dat 'onze' leerlingen rond hun 18 jaar arbeid / dagbesteding voor sommigen is een certificaat haalbaar en voor een enkeling als de gun factor er is een baan bij een regulier bedrijf haalbaar. Vanaf 14 jaar is er al sprake van stage. Arbeid/dagbesteding werd al voor de school plaatsing op 6 jarige leeftijd bepaald. Onze dochter kon woorden met letters maken op verzoek, maar moest nog twee jaar wachten op leesonderwijs. Hoewel de rekenmethode geen gebruik maakte van haar kracht maar juist het tegendeel vroeg van haar kunnen was logistiek een andere vorm van aanbieden niet mogelijk. Omdat het SO het afgelopen school jaar onderwijs inhoudelijk weinig te bieden had hebben we ingestemd met de volgende stap naar het VSO. We hebben wel bepaalde verwachtingen. Het onderwijs is wat ons betreft juist bedoeld om onze dochter niet afhankelijk te maken van allerlei zorginstellingen en of dagbesteding. Passend onderwijs bleek een wassenneus. Het begint in het om denken van volwassenen, ouders, leerkrachten en beleid makers. Klassen verkleining, en besef dat een mens meer is dan intlegentie. Oog voor wat een kind met een beperking heeft te bieden. Het hele samenwerking gebeuren en de commissies bij scholen zijn juridisch dichtgetimmerde constructies waardoor ouders een kind niet krijgen geplaatst of er onvoldoende vertrouwen in hebben. Steeds meer kinderen belanden alsnog in het SBO die groep zou toch op z'n minst passed onderwijs moeten kunnen krijgen.
Smith Geplaatst op 9 aug. 2021 06:27:43
3

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.