Poll

Een zorgkind is beter af in het speciaal onderwijs zolang het passend onderwijs geen succes is

Uitslag stelling: Ik ervaar in mijn gezin een balans tussen de zorg voor mijn kind(eren), relatie en mijzelf.

Unaniem ervaren jullie geen balans. Kijk rond op het platform voor ondersteuning en advies om meer balans te creeren! 

Uitslag stelling: Het zou goed zijn als de overheid de inzet van ervaringsdeskundigheid meer ondersteunt.

Jullie zijn het er unaniem over eens dat de overheid ervaringsdeskundigheid meer ondersteunt. Laten we met ons platform een goede stap in deze reichting zetten zodat de overheid hier straks niet meer omheen kan!

 

Jouw ervaring is onze deskundigheid!

Meld je aan om maximaal twee keer per maand een vraag te beantwoorden. Daarmee help je ons om ons platform en onze instrumenten te optimaliseren.

Meld je hier aan