Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Leerplichtontheffing: een vloek of een zegen?

Een zegen!
Na 7 scholen en maatwerk trajecten, vele grote overleggen en vooral vele afwijzingen van scholen was de maat vol voor ons gezin. Ik was dan ook heel erg blij dat mijn zoon eindelijk een 5a leerplichtontheffing had gekregen. Het komt erop neer dat mijn zoon door psychische en lichamelijke redenen niet in staat was om onderwijs te volgen. Hij was vrijgesteld van de leerplicht. Heerlijk! Eindelijk was de druk van de ketel en kon hij eindelijk een kind zijn wat heerlijk in zijn tempo kon en mocht ontwikkelen. De juiste onderwijsplek was namelijk al die tijd nog niet gevonden. Voor ons als ouders, maar ook voor hemzelf, was dit een verademing na jaren strijd en vele teleurstellingen. Maar als ik toen had geweten wat ik nu weet, dan was ik nooit akkoord gegaan met de ontheffing.

Of een vloek?
Na twee jaar bijkomen is de situatie positief veranderd. Hij begint te lummelen op de dagbesteding en ik zie dat hij gegroeid is op mentaal vlak. Wat nu? Na veel nadenken gaan we toch weer eens onderzoeken wat er inmiddels mogelijk is voor hem qua onderwijs. Vele overleggen volgen weer maar het is een onmogelijke strijd: de 5a ontheffing die 2 jaar geleden een zegen was is veranderd in een vloek. Hij is immers ‘afgekeurd’ voor onderwijs en scholen hebben geen zorgplicht meer voor hem. Op basis van alleen een beknopt dossier wordt hij overal direct afgewezen. Het voelt als een stomp in mijn maag. Een jongen van 12 die eigenlijk is afgeschreven door de maatschappij. En dit terwijl hij juist door de rust van de 5a ontheffing is gegroeid en weer in staat is tot leren. Ik had echt de hoop dat Passend Onderwijs nu wel een mogelijkheid zou bieden.

Wat nu?
Psychologisch onderzoek volgt en het advies is om IVIO onderwijs (Instituut voor Individuele Ontwikkeling)  op afstand te gaan volgen. IVIO is erkend door het Ministerie van OCW als thuis onderwijs en wordt vaak gebruikt door Nederlanders die emigreren of tijdelijk in het buitenland verblijven. Een hele goede oplossing om toch in zijn onderwijsbehoefte te voorzien. Maar: het nadeel van IVIO is dat het voor een gemiddelde ouder niet te betalen is én je moet als ouder in de rol van juf of meester kruipen. Toch stonden wij er meteen voor open en besloten we weer contact te leggen met de gemeente over de bekostiging.

Geluk kan zijn een goede leerplichtambtenaar
Gelukkig zag een andere leerplichtambtenaar de groei van onze zoon en zij heeft zich hard gemaakt voor de bekostiging, wat uiteindelijk gelukt is door de gemeente. Het zou nu vooral heel fijn zijn als er ook een leerkracht zou komen die hem kan ondersteunen met zijn schoolwerk. Want hoewel we heel ver gaan voor onze zoon, wij zijn zijn ouders en geen onderwijzers met een specialisatie in leren op ZMLK niveau. Waarschijnlijk blijft dit toch een droom, want erg duur.

Gevoel volgen
Dit einde klinkt als een droom voor veel ouders met kinderen die een 5a leerplichtontheffing hebben. Onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle kinderen, ongeacht hun beperkingen. Maar de ontheffing kan na een goede rustperiode dus ook tegen je werken. Blijf altijd in gesprek met bijvoorbeeld het Samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en schakel alle hulp in die je kan gebruiken in de strijd voor goed onderwijs. Bekijk alle opties en laat deze ook onderbouwen door een psycholoog. Het zou niet om de kosten moeten draaien maar om de ontwikkeling van het kind en helaas is dat niet altijd het geval. Hou vast en geloof in je standpunt én kind. Geef niet op en als ervaringsdeskundige zeg ik dan ook: ga nooit akkoord met een 5a ontheffing als je het gevoel hebt dat je kind op termijn weer kan groeien na een rustperiode!

Groetjes,
Linda

Bron: Held&Mama